За първи път от 2005 година броят на сделките за корпоративни поглъщания или сливания на компании в света е паднал под 1000 за полугодието на 2012 година, съобщават анализаторите.
В Китай са регистрирани само 75 сделки, което е намаление с 25% в сравнение със същия период на миналата година.<br /> <br /> В еврозоната почти няма инвеститори, които да се интересуват от придобивания на активи извън собствената си държава, твърди експерт от KPMG. Най-активен остава пазарът на компании в САЩ, където стават 16% от сделките в света.<br /> <br /> Китай също продължава експанзията си главно в придобиване на компании, добиващи природни ресурси в цял свят. Така страната се стреми да се защити от ценовите колебания на суровините и храните на световните пазари. <br /> <br /> За инвестиции китайското правителство обяви, че ще използва и златните си резерви, тъй като суровините и храните ще бъдат все по-скъпи в следващите години. /БЛИЦ<br /> <br />