Екип американски учени от университета в южна Флорида и университета в Тексас избра твърде странна област за изследване.
Те проучили онези поведенчески аспекти на един от разпространените видове огнени мравки в САЩ, които се отнасят до съня и почивката. Резултатите от изследването им са публикувани в ентомологичното списание "Джърнъл ъф Инсект Бихейвиър". изследователите отгледали в лаборатонри условия в прозрачен съд мравешка колония, предназначена специално за наблюдение на отделните насекоми. Изяснило се, че работниците и цариците спят по съвсем различен начин. Мравките-работници, които са постоянно заети с "полезни" действия, спят твърде малко - под 5 часа в денонощие. При това те го правят не еднократно, а го разделят на десетки малки периоди с продължителност около една минута. По този начин през денонощието работничката от този вид може да дремне до 250 пъти. Благодарение на този дневен режим над 80% от популацията в мравуняка е постоянно будна, което помага на колонията винаги да е нащрек за изненади. Цариците обаче за разлика от обикновените мравки обичат доста да си поспиват. Те редовно си дават почивка за сън и събират около 9 часа в денонощие. Но подобно на работничките и те го правят на определени интервали - около 90 пъти по 6 минути. Интересно е, че цариците имат 2 типа сън. Понякога те просто дремят. Тогава мустачките им са повдигнати, а устата - отворена, като те могат леко да излязат от това си състояние. А понякога заспиват дълбоко - тогава мустачките им са спуснати, а устата - затворена. Според учените в това състояние те могат да сънуват. За това говори движението на мустачките, които цариците правят насън. "Бързите движения с мустачките може би са аналог на бързите движения на очите при гръбначните", които понякога се появяват при тях вмоменти на сънуване. /БЛИЦ