Американският военен флот предаде 9 сомалийци, заподозрен в пиратска дейност, на местните власти, съобщиха от флота.
Деветимата са арестувани вероятно на 12 февруари в Аденския залив. Американски следователи посочиха, че липсват достатъчно улики за арестуването на задържаните. В тази връзка е било решено те да бъдат предадени на властите в родината си за по-нататъшно разследване на случая. /АП