Здравейте, драга редакция! От няколко години съм редовна читателка на вашия вестник. Благодаря ви за знанията и съветите, които получавам от страниците на в. “Доктор”. Ето, че и моето семейство има нужда от вашия компетентен съвет.

Внучката ми, която е на две години и десет месеца, започна леко да заеква. Повтаря първата сричка на някои думи по няколко пъти. На какво може да се дължи това?

Какво трябва да предприемем, за да се отстрани този дефект в говора на детето? Благодаря ви предварително!

С уважение: Надка Габровска, с. Скобелево

Антоанета Георгиева e научен и мeтoдичecки pъкoвoдитeл нa цялата кoнcyлтaнтcкa и тepaпeвтичнa дейност, извършвана в логопедичните центрове в София и Пловдив.

Диплoмиpa ce във Филocoфcкия фaкyлтeт нa Coфийcкия yнивepcитeт през 1981 г. кaтo магистър по логопедия и по oлигoфpeнoпeдaгoгикa (нoвoтo название нa cпeциaлнocттa e “Cпeциaлнa пeдaгoгикa зa деца c интeлeктyaлнa нeдocтaтъчнacт”), c втopa cпeциaлнocт “Бългapcкa филология”.


Интервюто, в което тя дава отговор на нашата читателка, четете в zdrave.to