Доц. д-р Калин Михов е началник на Клиниката по ортопедия и травматология в Университетска болница “Св. Марина” - Варна, доцент към Катедрата по ортопедия и травматология на МУ “Проф. Д-р Параскев Стоянов” в морския град.

Доц. Михов притежава национален сертификат за ендопротезиране и артроскопия на стави; член е на ESSKA (Европейската асоциация по артроскопия, колянна хирургия и спортна травматология). С 20 години опит и изявени интереси в областта на гръбначната хирургия, ендопротезирането на стави, артроскопия на колянна, тазобедрена и глезенна става. Има над 30 публикации в областта на диагностиката и лечението на ортопедо-травматологичните заболявания и повече от 100 участия в национални и международни форуми.

Повод за настоящото интервю са извършените 3 демонстрационни операции от френския професор Мишел Бонин по време на ежегодните конференции на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология и Българската ортопедо-травматологична асоциация. Проф. Мишел Бонин е един от създателите на тази протеза, председател на Дружеството по колянно и тазобедрено протезиране във Франция и един от световните лидери в протезирането въобще. На форума са присъствали повече от 300 души. 

В какво се изразява и какви са предимствата на новия метод за колянно протезиране в сравнение със стандартното протезиране при гонартроза? Кога се налага прилагане на този метод? Проявява ли се интерес към новата методика? Отговор на тези и още въпроси вижте в интервюто с доц. д-р Калин Михов. 

Интервюто с доц. Михов, четете в zdrave.to