В САЩ се роди момиченце с две усти. Втората уста с език и зачатъци на зъби е на брадата на детето.

Рядката аномалия е описана от лекарите в изданието BMJ Case Reports.Подобно явление се нарича в медицината челюстно - лицево дублиране и се среща много рядко. За последните сто години в медицината е имало само 35 подобни случай. 

Плодът с челюстно - лицево дублиране има едно тяло, нормално тяло, но са дублирани чертите на лицето. В по-малко тежките случаи може да се каже за ембрион с дублирани очи или нос. В най-тежките случаи лицето е дублирано напълно. 

Сред съпътстващите патологии са сърдечно съдови проблеми, неврологични проблеми. Повечето ембриони с такава аномалия умират още преди раждането. Тя може да бъде забелязана с ултразвук или някое друго изследване по време на бременността. 

Превод БЛИЦ