Допълнителни мерки срещу коронавируса са въведени в редица български градове, а в други ограниченията са частични и ще бъдат преразгледани и обсъдени допълнителни такива в петъчния ден. 

Ето какво е положението в различните краища на страната и какви точно решения взеха тамошните РЗИ-та.

От сряда във Враца се въвеждат допълнителни мерки. Учениците от 5-и до 12-и клас от всички училища в областта преминават към онлайн обучение.

Спират се плановия прием и плановите операции.

Носенето на предпазни маски е задължително на открито при събиране на повече хора и на всички обществени места. Въвежда се вечерен час за заведенията до 22 часа.

Мерките ще са в сила до края на месец март.

Днес въвеждане на допълнителни мерки обявиха в област Велико Търново, както и в Габрово.

Освен това въвеждат нови мерки срещу коронавируса и на територията на област Стара Загора. Те влизат в сила от четвъртък и ще продължат до края на месеца. Причината е нарастващият брой на новите случаи на COVID-19. Според новата заповед учениците от 5 до 12 клас ще преминат към онлайн обучение. 

Преустановяват се и всички групови извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, както и присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска по отношение на дейностите по интереси и занималните за деца от предучилищното образование и ученици от начален етап на училищното образование (от първи до четвърти клас), като не се допуска смесване на деца от различни паралелки.

Изключение се допуска и за провеждане на състезания и олимпиади в присъствена форма в учебните заведения при заетост на местата до 50% от общия капацитет на помещението, при спазване на физическа дистанция от 1.5 м и задължително носене на защитни маски за лице.

Вижте какви мерки още се важат на територията на областта:

- Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища. Изключение се допуска и за практическите упражнения по клинични дисциплини, учебната практика (клиничен стаж), преддипломния стаж и държавните изпити на студентите по регулирани медицински професии от професионални направления „Медицина“ и „Здравни грижи“, както и държавните изпити за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, при стриктно спазване на мерките.

- Преустановяват се присъствените занимания в центрове за подкрепа на личностното развитие.

- Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м и задължително носене на защитни маски за лице.

- Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице.

- Забранява се провеждането на организирани масови обществени мероприятия на закрито и открито (изложения, фестове, фестивали, събори, празници, базари, панаири и други).

-  Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.

-  Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт и груповите посещения на туристически обекти.

- Малолетни и непълнолетни лица могат да посещават търговските центрове,с амо ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.

- Преустановяват се посещенията на малолетни и непълнолетни без да са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител в ресторанти и снек барове.

- Забранява се провеждането на организирани масови обществени мероприятия на открито (празненства, събори, фестивали и др.).

- На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

- Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите и чиято дейност не е преустановена с настоящата заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.

- Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да организират работния процес на работниците /служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

- Носенето на защитни маски за лице в закрити обществени места е задължително. Изключение се допуска за клиентите в местата за хранене и питейните заведения, спортуващите на открито и закрито; участниците в конгресно-конферентни мероприятия и други подобни по време на изказванията си, водещите и гостите в телевизионни предавания, когато са на разстояние 1,5 м, както и когато се изолират един от друг с плексигласова преграда.

- В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни не се допускат посещения на външни лица.

Междувременно на страницата на РЗИ-Ловеч също излезе специална заповед, от която става ясно какви точно ограничения е решено да бъдат въведени в областта. 

Локдаун ще има и в най-засегнатата в момента българска област - Бургас. В късния следобед приключи заседанието на Обласния противоепидемичен щаб за борба с коронавируса. 

Ето какво заяви директора на РЗИ Бургас д-р Георги Паздеров.

"Увеличаване ковид ресурса от 20 март до 551 ковид легла. Тази сутрин е имало едва 50 % свободни места. Всяка болница ще трябва да осигури минимум 30% от капацитета си.

С решение от днес се преустановяват се всички културни, спортни и масови мероприятия на територията на Община Бургас без тези с международно участие. 

В петък ще се обсъдят следните мерки, които ще влязат от 20 март за 14 дни:

Затваряне на молове
Затваряне на фитнеси
Затваряне на детски градини


Д-р Георги Паздеров не посочи дали ще спират присъствените занятия на учениците от 1 до 4 клас. Очаква се до минути официалната заповед.

Заболеваемостта в региона расте, а според последните данни тя е над 720:100 000 при 540:100 000 преди седмица. 

Както БЛИЦ писа България буквално прегря до червено в традиционния седмичен КОВИД анализ, предоставяне от Центъра по заразни и паразитни болести. Заболяемостта гони 500 души на 100 000 население към датата на отчитането - 14 март. Това означава, че тази бариера почти сигурно вече е счупена.

Всички области извън Търговище вече са в червената зона. Масово вече е прехвърлена немислимата до преди две седмици бариера от 600 заболели.

Лидер вече е Бургас (676 на 100 000 население), следван от Плевен (647), София-град (638), Враца (636), Кюстендил (604).
 Пловдив е доста под средното ниво с 346 заболели на 100 000 население, но също с отчетлива тенденция за рязко нарастване. Припомняме, миналата седмица този показател беше 270.
 
Както виждате от кривата, България буквално повтаря есенния кошмарен сценарий. В момента сме на нивата от около 7 ноември. Или точно 20 дни до абсолютни пик, при който в държавата беше обявен пълен локдаун, довел до моментални резултати, пише "Марица".

Този път има една съществена разлика. При повторение на кривата пикът се очертава навръх изборите. Какво ще се случва дотогава, ще има ли нужда точно в седмицата преди и след изборите да се взимат най-тежките мерки, предстои да разберем.
 


Смъртността също повтаря точно есента и вече прехвърля 15 починали от КОВИД на 100 000 население. Както стана няколко пъти въпрос, този показател върви с около две седмици закъснение след заболяемостта. Тоест, повтаря данните от около 20 ноември.
Пикът на смъртността беше около 10 декември, когато този показател стигна 28 души на 100 000 население. Тоест, почти двойно от днес.

БЛИЦ припомня, че строги мерки се готвят и в столицата, където също има ръст на заболеваемостта. По-рано днес шефът на столичното РЗИ д-р Данчо Пенчев огласи какво точно най-вероятно ще затвори до края на седмицата в София.