От вторник, 18 януари, се преустановява плановия план прием и планова оперативна дейност във всички лечебни заведения за болнична помощ на територията на област Варна. Това стана ясно след проведено онлайн заседание на кризисния щаб.

Изключение правят дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.

Забраняват се също и свижданията във всички варненски болници, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.