АРТЕКС винаги е подкрепяла свободното изразяване на мнения на граждани и организации. Смятаме, че това е основополагащо за развитието на едно отворено и демократично общество. Такова общество трябва да толерира всички такива мнения и позиции, включително и на АРТЕКС. Това се казва в позиция на компанията, изпратена до медиите. 

В същото време, свободното изразяване на мнение не трябва да бъде широко отворена врата за неверни твърдения, фалшиви новини и още по-малко – клевети и хули. Точно в това се състои проблемът, че ние не можем да стоим безучастни, когато двама граждани (Мариан Башур и Никола Вапцаров) тенденциозно разпространяват твърдения, които не са основани на факти и документи и с тези техни действия уронват престижа на нашата компания.

Престиж, който сме градили десетилетия с нашия труд. Ние призоваваме и подкрепяме ИК „Лозенец“ да продължи своята дейност - упорито и неуморно, да изразява мненията на гражданите на квартал "Лозенец", но настояваме преди това подробно да се запознае с цялостната законно издадена документация www.arteks.eu. Има нещо, което стои над всичко друго.

Това са законът и конституцията на Република България.