„Булгаргаз“ ЕАД организира провеждането на търг за покупка на количества втечнен природен газ.

Търгът ще се проведе на 16 август 2022 г. като крайният срок за предоставяне на оферта е 12:00 часа, местно време, България, на 16.08.2022г., посочват от дружеството.

Условията на търга за покупко-продажба на втечнен природен газ са публикувани на сайта на "Булгаргаз".

Междувременно служебният вицепремиер Христо Алексиев обяви днес, че в финансовата стабилизация на обществения газов доставчик и приоритет за властите, заедно със завършването на газовата връзка с Гърция.

По думите на Алексиев в бюджета на дружеството има дупка за около един милиард и то няма средства с които да разплати газови доставки, откъдето и да са те.

Ето и целия текст на офертата на "Булгаргаз", която е публикувана на сайта на компанията:

Уважаеми Партньори,

Булгаргаз ЕАД възнамерява да закупи количества втечнен природен газ (LNG) и ще очаква Вашата оферта в случай на интерес, както следва:

Количество: 

Месец октомври 2022 г.:

1 500 000 MWh;

Месец ноември 2022 г.:

2 000 000 MWh;

Месец декември 2022 г.:

2 000 000 MWh;

Възможно е предлагането на частични количества.

Цена DES LNG Terminal, Revythoussa, Greece : реферирана към TTF front month (in EUR/MWh) с посочена отстъпка или реферирана към Henry Hub (HH)

TTFfm = стойността на индекса TTF Front Month, публикувана в Argus European Natural Gas - Daily Natural Gas Market Prices, в колоната, озаглавена "Цена", за TTF (Title  Transfer Facility) за последния работен ден на месеца, предхождащ месеца на доставка. TTF fm e средноаритметична стойност между стойностите „Купува“ и „Продава“ за всеки ден от месеца, за който съответния месец е следващ месец.

За м. октомри следва да се посочи референция към стойност TTF fm октомври
За м. ноември следва да се посочи референция към стойност TTF fm ноември
За м. декември следва да се посочи референция към стойност TTF fm декември

“HH” is the final settlement price (in US$ per MMBtu) for the New York Mercantile Exchange’s Henry Hub natural gas futures contract for the “Month” the month in which the Scheduled Delivery Date falls.

Качество на LNG: да се приложи техническа спесификация

Място на разтоварване:  LNG Terminal, Revythoussa, Greece.

Условия за доставка: DES LNG Terminal, Revythoussa, Greece.

Краен срок за представяне на офертите: до 12:00 ч. (българско време) на 16.08.2022 г.

Валидност на офертите: до 17:00 ч. (местно време) на 18.08.2022 г.

Допълнително условия:

Продавачът следва да посочи всички допълнителни разходи, които могат да възникнат за Купувача при доставката. В случай, че такива не са посочени, ще се счита, че всякакви допълнителни разходи, непредвидени в офертата, ще бъдат за сметка на Продавача.

В случай, че бъде подписан договор за доставка с избрания участник/участници, същият ще влезе в сила при условие, че Булгаргаз потвърди осигуряване на слот за регазификация и съхранение в приемния терминал не по-късно от 20.09.2022 г. В случай, че до посочената дата Булгаргаз не осигури слот за регазификация и съхранение на LNG товарите в приемния терминал, договорът за доставка няма да породи задължения за страните.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук