Върховният касационен съд окончателно потвърди решението на Софийския градски съд, с което последният призна и допусна за изпълнение на територията на Република България на решението на Международния арбитражен съд в Париж.
Искът е предявен през 2007 г. от кувейтската компания МАК/АДМАК, на която „Летище София“ ЕАД с договор от 2003 г. възложи изграждането на новата писта на летище София.

Проектът за реконструкция и развитие на летище София включваше изграждането на нов пътнически терминал на летището и нова пистова система. Новият терминал беше изграден от Щрабаг, като договорът беше подписан между Щрабаг и Министерството на транспорта. С друг договор, сключен вече между „Летище София“ ЕАД и кувейтският консорциум МАК/АДМАК, на последния беше възложено изграждането на новата писта на летището.

И ако договорът с Щрабаг приключи без щети за министерството, очевидно същото не може да се каже за договора с МАК/АДМАК, видно от окончателното съдебно решение. Проблемите с МАК/АДМАК ескалираха през 2007 г., като тогавашното ръководство на летището поради липса на необходимата експертиза и опит не намери възможности и не успя да разреши проблема. Запознати със случая твърдят, че опитите на компанията изпълнител за извънсъдебно уреждане на спора, са срещнали сериозна съпротива в лицето на изпълнителния директор на дружеството по това време.

Въпреки усилията на настоящото ръководство да защити държавния интерес създаденото напрежение между изпълнителя и тогавашното ръководство на летището в лицето на Пламен Станчев, се оказа непреодолимо. Очевидно управлението на най-голямото летище в страната не се оказа по силите на бившия стюард Пламен Станчев, за когото усилено се твърди, че отново ще се завърне на летище София. Вероятно за да изплати дълга, възникнал по време на неговото управление.