Министърът на икономиката Емил Караниколов отговаря на въпроси на Илиана Беновска на пресконференция от 28 януари 2019 г.
 
Илиана Беновска: Днес президентът на България направи анализ на онова, което той е свършил като президент, като в анализа му се съдържаха оценки. Конкретно във Вашата област спомена няколко неща. Едното беше, че са дадени 500 милиона за язовирите, той наричаше тези практики „еднолични решения”. Второто беше, че предприятия напускали България. Третото беше, че инвестициите по данни на БНБ били достигнали дъното си. И четвъртото беше, че икономиката ни е най-изостанала в сравнение с Европа! 
Емил Караниколов: Първо по темата за язовирите. От 30 години в българското общество се коментира тази тема. 30 години българското общество и българските граждани искат решаването на тези проблеми. 30 години българските граждани искат някой да носи отговорност за това, а не както сега – водата била на един, язовирът на друг, чашата на трети, рибата не знам на кого! Министерски съвет и Министерство на икономиката поеха тази отговорност! Това, което мога да Ви кажа и да уверя всички, че тези пари ще бъдат изразходвани публично, така, както е в Закона за обществените поръчки и всички други съотносими закони.

Обръщам внимание, че в Закона за обществените поръчки само за миналата година има три изменения и допълнения и нямам информация, може и Вие да проверите, че няма някакво вето от президента, той е бил съгласен с тези текстове. Още един път, ще дам пример с „Бели Искър”, един стратегически язовир и една много тежка инфраструктура. Нали не очаквате, че за една вечер и на коляно можем да направим задание на обществена поръчка. Трябва ни време, използваме зимата и съм сигурен, че съвсем скоро ще имаме решение. Тук отварям и една скоба, че се надявам до около две седмици да започне работа и държавното предприятие, което създадохме да стопанисва язовирите. Всичко ще бъде публично и по закона, който е в сила в Република България. Тук мисля, че всички трябва да сме коректни.
 
Илиана Беновска: Само една скоба, ще вземете ли да пратите на президента една писмена сводка по въпросите?
Емил Караниколов: Аз мисля, че вие медиите ще се справите по-добре с това и ще следите процесите. Не виждам какво не е публично при тези 500 милиона, те бяха взети на заседание на МС и всички знаеха и ще знаете как ще бъдат разходвани средствата.

Вторият въпрос беше, че предприятия напускат България и било тенденция. Тенденцията ще я коментирам така – една компании и половина напуска България! Сега да Ви дам пример последните няколко месеца какво се случи в България и ще помоля да го отразите. И говоря за последните 3-4 месеца, както и този месец, който не е свършил, ще Ви дам малко информация какво предстои напред. Първо ще започна с инвестицията в самолетните заводи,  „Латекоер”, знаете, френска компания – 11 милиона евро. „Варок” – 8 милиона лева инвестиция. „Фос Аутомотив” – 15 милиона евро инвестиция. „Леони” – 32 милиона евро. „Мултивак” – 36 милиона лева. „Фарба” – 40 милиона евро. „Енбее Електроник” – 21 милиона лева. „Шпинер” – 10 милиона лева. Хубаво е и да видите къде са повечето от тези инвестиции – в Северна България! И ние говорим за компания и половина, че имало тенденция за напускане на българския пазар. Аз мисля, че е крайно време да спрем да очерняме България! Защото всичко това го чуват инвеститорите. Не можем да говорим за тази тенденция при положение, че виждате какво става. Хайде да продължим още малко, след около 3 седмици в България един абсолютен гигант ще обяви, че отваря офиси в България за научна и развойна дейност. Очакваме нова голяма инвестиция във Враца, знаете в началото на годината 22 милиона и 1000 работни места. Ще водим инвеститори и в Монтана, ще водим инвеститори и в Свищов. Хубаво е да ги отразяваме тези неща. Знаем, че в България има проблеми.

Проблемите са ниските доходи на хората, проблемите са и работната сила. Ние работим за това, краткосрочни, дългосрочни процеси има. Вкарването на работна сила от българските малцинства е краткосрочната. Дуално обучение. Повече пари в образованието, които се дават, само тази година са 400 милиона, над 4 милиарда в образование. Ние трябва да инвестираме в учителите, защото те инвестират в нашите деца. И при всичко това да говорим за тенденция?! Ами нека да споменем, че дигиталната икономика в България, съпоставима на дяла на БВП, е в топ 5 на най-големите пазари на ЕС. Ние сме там! Има проблеми, но нека да се събираме и да решаваме тези проблеми, а не да очерняме България. Инвеститорите гледат и се чудят какво става. От една страна идват инвеститори, от друга страна институция, и то институция, казва, че имало в българската икономика траен проблем. Вижте, в България преди години идваха инвеститорите, защото в България беше евтина работна ръка. В момента в България инвеститорите идват по две причини – финансова и макроикономическа стабилност и най-важното – квалифицирана работна ръка. Да, недостатъчна, но квалифицирана. И нека да работим в тази посока, приветствам всички тези предложения.
 
Илиана Беновска:
Инфраструктурата?
Емил Караниколов: Инфраструктурата е изключително важна, аз го казах и скоро – с инфраструктурата идват и инвеститорите. Инвеститорите искат магистрали на 10 километра от мястото, където правят инвестицията, най-много, и летища от 50 до 70 километра от инвестицията им. Без инфраструктура няма как. Говорим, че ще спираме концесиите. Ама вижте, концесията е една от най-чистите публично-частни партньорства в целия ЕС. Ако спрем концесиите това означава да спрем и идването на инвеститорите, до това ще доведем!

Инвестициите! Излезе справка на БНБ, безспорна институция, какво казва справката този месец – 40% намаляване на преките чуждестранни инвестиции. Ще напомня нещо. Преди два месеца излезе друга справка на БНБ, там преките чуждестранни инвестиции бяха с 2,2%. Ако си спомняте аз тогава обаче казах, това са предварителни прогнози, които подлежат на изменение през следващите 15 месеца. И веднага Ви давам пример, Вие сте журналисти, които се занимавате с икономика повече и от мен и по-дълго. Спомняте ли си 2017 и 2018 година? Тогава пак беше следното говорене – преките чуждестранни инвестиции в България са стигнали дъното си! Моля Ви, влезте в сайта на БНБ, вече окончателни прогнози! 2017 е била по-добра от 2016, а точната сума е 386 милиона евро повече. Аз Ви уверявам, че същото ще се случи и през 2018 година. Казах Ви за инвестициите, в момента в Българска агенция за насърчаване на инвестициите има 54 проекта на стойност 1,5 милиарда. Ще обърна внимание и това са около 3000 работни места, ще обърна внимание само в автомобилния сектор през миналата година имаме инвестиции около 200 милиона и забележете – 3200 нови работни места! Забелязвате ли разликата между това, което казвам – за миналата година 28 сертифицирани проекта на обща стойност 850 милиона лева и около 2800 – 3000 нови работни места. В автомобилния клъстър в момента хората дори нямат време да се сертифицират като инвеститор, те инвестират, защото там само за миналата година имаме 3200 нови работни места. Още един път апел към всички – нека да работим и да не очерняме България! Това е изключително важно, не може различните институции да говорят различни неща. Имаме проблеми и трябва да седнем да работим по тях. С говорене и конфликти нищо няма да постигнем!