Доходите от лихви по срочни депозити на местни физически лица в търговски банки в страната няма да се обявяват в данъчната декларация за доходите на физическите лица. Авансово платените през 2012 г. лихви по депозити, чийто падеж е през 2013 г., също също подлежат на облагане, съобщиха от данъчната агенция
Законът не изисква гражданите да декларират или да плащат този данък, защото задължение на банката, в която имат депозит е, да го изчисли, удържи и внесе по сметката на НАП.<br /> <br /> Независимо дали дадено физическо лице е длъжно да декларира доходите си на друго основание (например получени доходи от хонорари или наеми), данни за размера на депозита, за начислената и изплатена лихва или дължимия данък върху нея няма да се попълват в данъчната декларация, допълват от НАП.<br /> <br /> Лихвените доходи по безсрочни депозити и така наречените детски влогове не подлежат на облагане с данък върху доходите. <br /> <br /> Авансово платените през 2012 г. лихви по депозити, чийто падеж е през 2013 г., също подлежат на облагане, съобразно с правилата на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, припомнят от НАП.Ако например през октомври 2012 г. е сключен договор за срочен депозит за срок шест месеца, чийто падеж е през март 2013 г., като лихвата е изплатена авансово през 2012 г., доходът от лихви се счита придобит към датата на падежа през 2013 г. и трябва да бъде обложен.&nbsp;В този пример банката трябва до края на април тази година да начисли данъка и да го преведе по сметката на НАП. /БЛИЦ<br /> <br />