Повече от половината малък бизнес в Югоизточна България ще плаща от следващия месец луди пари за ток. От общо 95 000 небитови абоната едва 35 000 са избрали доставчик на енергия от свободния пазар, предава "Марица". Крайният срок за това беше 10 юни, за да могат договорите с новите фирми да влязат в сила от 1 юли.


Останалите 65 на сто от малките фирми - фурни, кафенета, фризьорски салони, магазинчета и т.н., ще бъдат прехвърлени към Доставчик от последна инстанция (ДПИ). За всички обекти в Югоизточна България, които са присъединени към мрежата на Електроразпределение Юг, в ролята на ДПИ влиза EVN Електроснабдяване. Цените на електроенергията обаче са солени.

В момента киловатчас струва 0,15859 лв. без ДДС. Отделно от това се дължи такса "задължения към обществото", която е в размер на 0,02147 лв./kWh, и друга - за мрежови услуги.

Никой клиент, независимо малък или голям, няма интерес да бъде обслужван от ДПИ, защото цените са значително по-високи от тези на свободния пазар. Фирмите, пропуснали важния срок, могат да изберат и сменят доставчика си всеки месец. Ако заявлението е подадено до 10-о число на месеца, смяната ще бъде факт от 1-во число на следващия календарен месец.

Така че небитовите абонати, които не са излезли на свободния пазар, ще плащат огромни сметки поне месец. 

Справката от ЕВН за малките фирми, пропуснали важния срок, е почти идентична и на резултатите от другите енергийни дружества в страната. Общо 180 000 от около 300 000 абоната отиват автоматично към скъпия ток от ДПИ.  

Колко точно ще е скъпа енергията от такъв доставчик, още не е ясно, защото в момента в КЕВР се обсъжда проект на нова методика за определяне на цените на електрическата енергия на ДПИ. Това е в резултат на огромното количество фирми, които така и не направиха своя избор на свободния пазар на енергия.