Първоначално предвидените пари за възстановяване на напоителните системи в България са махнати от новия вариант на Плана за възстановяване, разработен от служебния кабинет. За сметка на това са предвидени повече средства за иновации и стартиращи фирми, пише Труд бг.

Възстановяването на напоителните системи би дало тласък на земеделието, което е традиционен начин за прехрана в редица райони на страната.


За целта в предишния вариант на Плана бяха предвидени 845 млн. лв. В новия План, подготвен от служебното правителство, за напояване въобще няма пари.

Но сред проектите от стария вариант на плана, които са запазени и в новия, е за създаване на автоматизирана система за управление на водите - т. е. за създаване на възможност в реално време да бъде следено използването на води и нивото на водите в реки и язовири чрез използване на измервателни уреди. За целта са предвидени близо 135 млн. лв.

Средствата за иновации в новия вариант на Плана са увеличени. В предишния вариант на Плана по основното направление Иновативна България бяха предвидени 26% от всички средства, а сега този дял е увеличен на 27,4%.

В стария План беше предвидено да има Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации.

Тя включваше два основни стълба: първият бе насочен към ускоряване на интернационализацията на българската научноизследователска и иновационна система, а вторият акцентира върху създаването на мрежа от изследователски висши училища в подкрепа на индустрията.

Идеята е ВУЗ-овете, които се занимават с наука, да получават повече пари. За тази програма бяха предвидени 315,8 млн. лв.

В новия вариант на Плана е добавен още един трети стълб на същата програма - който цели да осигури устойчивост на резултатите от първите два стълба.

Идеята е научни открития да бъдат внедрени в конкретни продукти и услуги. Как ще става това не е ясно. Но парите по програмата са увеличени на 411 млн. лв., или с над 30%.

Стимул за стартиращите фирми

Искат пенсионните фондове да рискуват спестявания на хората

Създават нова агенция

Предлагат пенсионните фондове да могат да инвестират в стартиращи компании.

Доброволните пенсионни фондове да могат да правят по-рискови инвестиции, предвижда новият вариант на Плана за възстановяване.

Идеята е пенсионните фондове да могат да влагат 5% от парите на хората за пенсии в алтернативни фондове, които пък финансират стартиращи фирми.

В момента това е забранено, защото стартиращите компании носят много голям риск - те може да се развият добре и вложението да осигури голяма печалба, но е възможно да не постигнат нищо и парите изцяло да бъдат загубени.

Активите в доброволните пенсионни фондове са над 1,25 млрд. лв. Ако 5% от тях бъдат инвестирани в стартиращи компании, това представляват над 62 млн. лв. Целта на предложените промени е стартиращите фирми да имат по-лесен достъп до финансиране.

И в предишния, и в новия вариант на Плана, е предвидено създаване на Държавна агенция за научни изследвания и иновации, като идеята е това да стане още през тази година. По отношение на функциите на тази агенция е посочено:

“Институцията ще разработва и осъществява политиката в сферата на взаимодействие на научните изследвания, иновациите и технологиите и реформите, свързани с нея, осигурявайки необходимата координация и принос на останалите политики към постигане на заложените цели и приоритети”.

Идеята е новата агенция да координира отношенията между публичните институции, бизнеса и научноизследователските организации.

За стимулиране на иновациите е предвидено създаването на изследователски университети, като тази реформа е записана и в стария и новия вариант на Плана за възстановяване.

Идеята е статут на изследователско висше училище да могат да придобият тези институции, които имат принос за развитието на важни обществени области чрез научни изследвания и имат високи резултати от научноизследователска дейност.

Тези университети ще получават по-голямо финансиране.

БАН с финансиране за конкретни проекти

Правят борд за научни изследвания

Пишат закон за иновациите

Ще бъде създадена Държавна агенция за научни изследвания и иновации. А към нея ще има Консултативен борд с обществено признати и значими учени, представители на научноизследователската, иновационната и бизнес среда, от различни сфери в страната и чужбина.

Това е предвидено, както в новия, така и в стария вариант на Плана за възстановяване.

По отношение на този Консултативен борд от служебното правителство не са направили редакции в подготвения от предишния кабинет План.

Идеята е Бордът да подкрепя председателя на агенцията за научни изследвания при разработване на политиката и стратегическо планиране, като ще съветва и ще предлага действия по въпроси, свързани с изпълнението на ключови проекти и стратегически инвестиции в сферата на научните изследвания.

Има идея БАН да получава финансиране за реализацията на конкретни проекти. Освен това е предвидено да бъде написан изцяло нов Закон за научни изследвания и иновации, като ще бъде актуализирана и съществуващата нормативна уредба в областта на интелектуалната собственост.

Като и тук отново няма промяна в новия вариант на Плана.