Областна администрация Пловдив в партньорство с община Пловдив спечели проект на стойност 896 825 евро, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в града.
Проектът „Античният стадион на Филипополис – опазване, рехабилитация и градско обновяване“ ще се финансира по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът е с оценен с най-висок брой точки в списъка на Комитета за наблюдение по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (КН на ЕИП).
Заседанието на КН на ЕИП се проведе в края на миналата седмица и в него участваха представители на Министерството на финансите като Национално звено за контакт и Централен съкровищен орган, ресорните министерства, съгласно приоритетите на програмата, социално-икономическите партньори и НПО. Като наблюдатели участваха одитният орган, Службата на Финансовия Механизъм на ЕИП, управляващата фирма на Норвежката програма за сътрудничество и Посолството на Кралство Норвегия в България. Съгласно дневния ред, Комитетът за наблюдение единодушно одобри списък с проектни предложения, избрани от четирите комисии за оценка. Същите ще бъдат процедирани към Службата на ФМ на ЕИП в Брюксел за вземане на решение. Списък на одобрените от Комитета за наблюдение проектни предложения по ФМ на ИП е публикуван в интернет на адрес https://www.eeagrants.bg. /БЛИЦ