Шестте представителни на национално равнище организации на работодателите излязоха в петък със съвместна декларация.
В нея изразяват своето категорично несъгласие с оповестеното от българското правителство намерение да прехвърли професионалните пенсионни фондове на работниците от първа и втора категория труд към новосъздаден солидарен фонд в Националния осигурителен институт и така да гарантира текущото изплащане на пенсии за всички, придобили правото на ранно пенсиониране. <br /> <br /> Подобен акт подрива извършените до този момент реформи на пенсионната система, декларират представителите на бизнеса.<br /> &nbsp;<br /> Те подчертават, че средствата на професионалните пенсионни фондове са в индивидуални партиди на осигурените лица - това са лични средства и собственост. Пренасочване на тези средства без волеизявление на техния собственик представлява изземване в обществена полза, което обаче не се ползва с подкрепа от общественото мнение, смятат работодателите.<br /> &nbsp;<br /> Евентуално реализиране на идеята да се прехвърлят парите от професионалните пенсионни фондове към НОИ неизбежно ще предизвика верижен ефект както върху преките лични интереси на българските граждани, така и върху цялостното развитие на националната икономиката, предупредиха те.<br /> <br /> Работодателите обясниха, че част от активите на професионалните фондове са инвестирани в български акции и облигации и тяхното разпродаване на българската фондова борса, за да бъдат обърнати в парични средства и съответно прехвърлени в новосъздадения солидарен фонд под управлението на НОИ, ще предизвика срив на все още неразвития български капиталов пазар и ще повлияе неблагоприятно върху цената на всички търгувани акции.<br /> &nbsp;<br /> Да се отложи анонсираното решение, като през следващата година се проведе обществен и експертен дебат, настояват работодателските организации. /БЛИЦ