Публикувани са пълните списъци на кандидатите за народни представители на всички партии, коалиции и инициативни комитети за всичките 31 изборни района, съобщава "Труд".

Те бяха изкарани един по един поотделно на сайтовете на районните избирателни комисии (последният - в Благоевград, чак днес, 10 март).

Списъкът е по ред на номерата на избирателните райони и по реда на регистрация на кандидатите.

За ваше удобство можете да използвате командата ctrl+F на клавиатурата и през търсачката на браузъра да намерите избирателния район, формацията или кандидатите, от които се интересувате.

Данните са публикувани в следния формат:

Пореден №, дата и час на постъпване

Партия, коалиция или инициативен комитет

Пореден номер на кандидата в предложението за регистрацията му

Собствено, бащино, фамилно име на кандидатите 

№ на решението за регистрация

ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - Благоевград

01/26.02.2021
10:28
Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цончо Томов Ганев   
Цвета Валентинова Рангелова
Александър  Сотиров Стойков  
Николай Димитров Янчев  
Благовест Благоев Георгиев 
Станислава Владимирова Николова  
Илия Вълчев Джагълов  
Иван Тодоров Самоковарев  
Станислав Антонов Янев  
Георги Пламенов Драчев  
Благородна Димитрова Стойкова  
№ 35-НС
Благоевград, 02.03.2021
02/26.02.2021
11:24
 Коалиция „Ние, гражданите“

1
2
Огнян Иванов Бързаков
Венцислав Наков Наков
№ 36-НС
Благоевград, 02.03.2021
03/26.02.2021
10:17
 партия „Пряка демокрация“
1
2
3
4
Смиляна Георгиева Иванова-Тричкова
Георги Крумов Бачев
Виолета Георгиева Чакова
Анна Иванова Тричкова
№ 37-НС
Благоевград, 02.03.2021

04/27.02.2021
12:17
партия „Български Национален Съюз „Нова Демокрация“
1
2
3
4

Йордан Стоянов Манасиев
Илия Любенов Юсев
Александър Веселинов Новаков
Ивайло Симеонов Симеонов

№ 38-НС
Благоевград, 02.03.2021
05/27.02.2021
14:56
партия „Движение на непартийните кандидати“
1
2
3
Огнян Борисов Боюклиев
Димитър Георгиев Димитров
Костадин Недев Господинов
№ 39-НС
Благоевград, 02.03.2021
06/28.02.2021
10:19
партия „Нация“

1
Антон Костов Дабевски
№ 40-НС
Благоевград, 02.03.2021
07/28.02.2021 
12:04
партия „Възраждане на отечеството“
1
2
3
4
5
6
Антон  Георгиев Сираков
Ибрахим Адем  Молла
Владимир Николов Живков
Васил Георгиев Костов
Димка  Василева Попстоянова
Любен Николов Апостолов
41-НС
Благоевград, 02.03.2021
08/28.02.2021
15:10
 партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Константин Георгиев Качулев
Илия Здравков Вачев
Александър Пламенов Стамболийски
Марин Георгиев Липушлиев
Александър Иванов Атанасов
Сергей Самуилов Димитров
Иван Златков Душков
Васил Николов Каламски
Иван Красимиров Стоилов
Марин Христов Христев
Мартин Христов Банков
42-НС
Благоевград, 02.03.2021
09/01.03.2021
9:45
партия „ПРАВОТО“

1
2
Христо Василев Патев
Станой Христов Янкулов
43-НС
Благоевград, 02.03.2021
10/01.03.2021
10:18
коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Георги Георгиев Михайлов
Емил Славчов Колевичин
Младен Стоименов Тимчев 
Светлана Стефанова Шаренкова
Богдан Емилов Боцев
Любен Илиев Милев
Максим Анри Илиев
Ина Божикова Бойчева 
Димитър Георгиев Юнчов
Александър Борисов Сливков
Милко Щилянов Сиркьов
Валери Крумов Миленков
Исмет Кезимов Ходжов
Георги Иванов Мишев
Владимир Иванов Баряков
Пламен Спасов Ботев
Лъчезар Емилов Кобуров
Венцислав Илиев Шунгаров
Кирил Пецев Пецев
Славчо Иванов Попов
Костадин Красимиров Харисков
44-НС
Благоевград, 02.03.2021
11/01.03.2021
10:31
партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“

1
2
Аглика Георгиева Гайдарова
Александра Стефанова Минчева
45-НС
Благоевград, 02.03.2021
12/01.03.2021
10:41
партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“
1
2
3
4
5
Емил Димитров Грозданов 
Георги  Атанасов Вакъвчиев
Валентин Стойчев Текелов
Минчо Иванов Ковачев
Върбан Маринов Вутов
№ 46-НС
Благоевград, 02.03.2021
13/01.03.2021
11:08
 партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Илко Стоянов Стоянов
Георги Захаринин Попов
Христо Валериев Гушков
Анита Петрова Коцелова
Янко Кирилов Богоев
Гълъбица Николова Спахиева-Мачкова
Мария Любенова Чобанова
Атанас Дафинов Дафинов
Станислав Иванов Богдански
Димитрина Иванова Николова
Фикрет Алилов Гегов
Марина Стойчева Харизанова
Красимир Пенев Алексиев
Пламен Росенов Качаков
Иванка Василева Асенова
47-НС
Благоевград, 02.03.2021
14/01.03.2021
11:21
партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“
1
2
3
4
5
Ваня Стефанова Колева
Спас Николов Рачев
Елена  Петрова Породинска
Георги Ангелов Кацунов
Валентин Борисов Митов
48-НС
Благоевград, 02.03.2021
15/01.03.2021
12:08
коалиция ГЕРБ-СДС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Росен Димитров Желязков
Ивайло Александров Златанов
Георги Запрев Динев
Емил Серафимов Тончев
Александър Иванов Мацурев
Стоян Костадинов Стоев
Борислав Райчов Миланов
Илиан Кирилов Георгиев
Никола Любенов Джингаров
Денис Хюсеинов Шенгов
Николай Бисеров Михайлов
Димитър Николов Чолев
Теодор Георгиев Тошев
Димитър Лазаров Урдев
Наташа Атанасова Стоянова
Йордан Георгиев Андонов
Георги Иванов Матеев
Никол Янкова Тимева-Митрева
Александър Николаев Петков
Николая Валентинова Илиева
Иванка Георгиева Кехайова
Стефан Апостолов Апостолов
49-НС
Благоевград, 02.03.2021
16/01.03.2021
12:21
партия „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“
1
2
3
4
5
6
7
8
Йордан Йорданов Христов 
Стоян Йорданов Великов
Младен Асенов Таиров
Мария Георгиева Василева 
Величка Кръстева Великова
Петранка Крумова Еленкова 
Гроздан Любомиров Докузов 
Райна Димитрова Златкова
50-НС
Благоевград, 02.03.2021
17/01.03.2021
13,06
партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Ангел Чавдаров Джамбазки
Стоян  Радков Божинов
Иван Йорданов Стоянов
Иван Кръстев Чолаков
Александър Христов Заимов
Калин Костадинов Грънчаров
Любомира Георгиева Дончева
Асен Иванов Крайнов
Андрей Тодоров Янакиев
Стефан Василев Шербетов
Константин Иванов Стаев
Иван Христов Талев
Станимир Драгомиров Радулов
Кирил Костадинов Чонгов
Мариана Ангелова Пашова
Христо Ставров Филатов
Георги Борисов Фильов
Светослава Петрова Китанова
Георги Борисов Миталов
51-НС
Благоевград, 02.03.2021
18/01.03.2021
13:15
партия „Атака“
1
2
3
4
5
6
Димитър Кирилов Байрактаров 
Павел Георгиев Петелов       
Димитър Костадинов Шейтанов    
Сабина Алекова Денева       
Георги Любенов Попов       
Нина Борисова Пулева       
52-НС
Благоевград, 02.03.2021
19/01.03.2021 
13:40
партия „Движение за права и свободи“
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Халил Реджепов Летифов
Йордан Кирилов Цонев
Елхан Мехмедов Кълков
Ибраим Ибраимов Зайденов
Джалил Селим Бошнак
Здравко Славиев Дренчев
Осман Османов Мисирков
Сайфедин Мехмед Джурин
Фатима Исмаил Йълдъс
Ивайло Иванов Червилов
Ахмед Ахмед Гогунч
Хюсни Сабитов Имамов
Светослав Алексиев Чавдаров
Мартин Бранимиров Каписъски
Саид Мохарем Иброш
Зелха Хюсеин Караасан
Асан Рушанов Топов
53-НС
Благоевград, 02.03.2021
20/01.03.2021
14:18
партия „Републиканци за България“ 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Цветан Генчев Цветанов
Атанас Станкев Камбитов 
Кирил Андонов Котев 
Георги Иванов Икономов 
Димитър Иванов Кондев
Гичка Захариева Нушева 
Даниела Юриева Пидева 
Василка Христова Колчева
Десислава Пламенова Теохарова
Александър Георгиев Марков
Даниела Красимирова Велинова
Милена Иванова Донева 
Елена Георгиева Стойчева 
Радослав Георгиев Попов 
Симона Юриева Георгиева - Митова
Георги Атанасов Жежев 
Десислава Любенова Цветкова  
Радостина Георгиева Боинска 
Иван Димитров Попов 
Христо Петров Шумаров 
Ивайло Любомиров Бузов 
Гергана Иванова Грозданова
54-НС
Благоевград, 02.03.2021
21/01.03.2021
14:48
Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Елена  Владимирова Ангелинина
Георги Иванов Шопов
Красимир Георгиев Станков
Росен  Йорданов Георгиев
Ангел Николов Ангелов
Светослав Еленков Василев
Никола Христов Мировалиев
Павлин ДанковПенков
Кристиян Великов Бахчеванов
Ангел Костадинов Белчев
Елена  Стоянова Венева
Надя Николова Костова
Елена Костадинова Велковска
Мартин Стефанов Илиев
Иван Василев Терзийски
Красимир Стоянов Янев
Мария Иванова Агова
Михаил Любомиров Дражев
Лимонка Илиева Поппетрова
Гергана Борисова Алексиева
Трифон Константинов Маринов
Илия Ангелов Малкочев
 55-НС
Благоевград, 02.03.2021
22/01.03.2021
16:09
партия „МИР“
1
2
3
4
5
6
7
8
Антоанета Антонова Баракова 
Атанас Христов Цирков
Милена Георгиева Вацова
Марян Иванов Биков
Антон Георгиев Манчев
Антоанета Филипова Чамишка
Мария Томова Гогова
Иво Станчев Ташев
 56-НС
Благоевград, 02.03.2021
23/02.03.2021
09:08
 партия „Благоденствие-Обединение-Градивност“ 

1
2
Радослав Горанов Гацев
Михаил Иванов Иванов    
 57-НС
Благоевград, 02.03.2021
24/02.03.2021
9:19
партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ 

1
2
3

Ангел Атанасов Георгиев
Димо Пенчев Димов
Радостин Белчев Савов
58-НС
Благоевград, 02.03.2021
25/02.03.2021
10:50
 коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Трендафил Атанасов  Митев 
Радослав Йорданов Радославов
Кирил Александров Ананиев
Николай Борисов Къркеланов
Жулиета Николова Тасева
Димитър Георгиев  Мутафчиев
Стефан Василев Попов
Кристина Валентинова Иванова 
Станислава Сашева Дочева
 59-НС
Благоевград, 02.03.2021
26/02.03.2021
11:28
партия „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Владимир Красимиров Елезов
Александър Димитров Дурчов
Захари Симеонов Стоилов
Стоян Атанасов Димитров
Георги Асенов Костов
Кадри Мехмедов Алендаров
Спасимир Стоянов Тренчев
Мустафа Мехмед Кьос
Файк Латифов Будев
Костадинка Росенова Григорова
Йорданка Бориславова Борисова
Гюлзет Ресилов Фърговски
Димитър Иванов Грънчаров
60-НС
Благоевград, 02.03.2021

27/02.03.2021
13:17

 партия „Глас Народен“

1
Иван Красимиров Михайлов
61-НС
Благоевград, 02.03.2021
28/02.03.2021
13:24
Коалиция „Демократична България-обединение“
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Атанас Петров Атанасов
Иван Йорданов Димитров
Мария Михайлова Георгиева
Наталия Петрова Димитрова-Попова
Мустафа Мустафа Емин
Борис Богданов Джолев
Георги Викторов Мавродиев
Владимир Славев Миленков
Василиса Павлова Валеова
Владимир Евгениен Милушев
Димитър Захариев Нешев
Борислав Георгиев Смилков
Владислав Димитров Христов
Никола Илиев Тафров
62-НС
Благоевград, 02.03.2021
29/02.03.2021
13:55
Коалиция „Граждани от протеста“
1
2
3
Иван Герасимов Петрински
Бойчо Кирилов Теофилов
Александър Стоянов Стоянов
63-НС
Благоевград, 02.03.2021
30/02.03.2021
14:46
Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Мария Иванова Радойкова
Илиан Ангелов Ушев
Кирил Венциславов Атанасов
Александър Бориславов Петрелийски
Емил Бориславов Дерменджиев
Георги Илиев Япов
Костадин Йорданов Султов
Александър Дамянов Боцев
Иво Атанасов Стоянов
Никола Димитров Шарков
Траян Господинов Господинов
Маргарита Василева Герова 
Никола Николов Вапцаров
64-НС
Благоевград, 02.03.2021

Инициативен комитет за издигане на Пламен Владимиров Масарлиев като независим кандидат за народен представител


1
Пламен Владимиров Масарлиев
65-НС
Благоевград, 02.03.2021

ИЗБОРЕН РАЙОН № 02 - Бургас

01/26,02,2021/11,01ч.
ПП „Движение на непартийните кандидати“
1
СТЕЛА  ДИМИТРОВА  АНГЕЛОВА-БАНКОВА
053/01,03,2021
01/26,02,2021/11,01ч.
ПП „Движение на непартийните кандидати“
2
ЛИЛЯНА БОРИСОВА ГАНЧЕВА-ШАРПАНОВА
053/01,03,2021
01/26,02,2021/11,01ч.
ПП „Движение на непартийните кандидати“
3
РУМЕН ЛАЗАРОВ ГЕНОВ
053/01,03,2021
01/26,02,2021/11,01ч.
ПП „Движение на непартийните кандидати“
4
ЗЛАТИН МИХАЙЛОВ ТЕРЗИЕВ
053/01,03,2021
01/26,02,2021/11,01ч.
ПП „Движение на непартийните кандидати“
5
ВЕЛИЧКА ДИМОВА ПЕТРОВА
053/01,03,2021
02/27,02,2021/09,55ч.
ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“
1
КОСТАДИН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
030/27,02,2021
02/27,02,2021/09,55ч.
ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“
2
ВЕРА АЛЕКСАНДРОВА МИНЧЕВА
030/27,02,2021
03/27,02,2021/11,55ч.
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
1
ЦОНЧО ТОМОВ ГАНЕВ
031/27,02,2021
03/27,02,2021/11,55ч.
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
2
ТОДОР ДИМИТРОВ  АНГЕЛОВ
031/27,02,2021
03/27,02,2021/11,55ч.
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
3
БОРИС  ДИМИТРОВ  АЛАДЖОВ
031/27,02,2021
03/27,02,2021/11,55ч.
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
4
ЗВЕЗДЕЛИНА КАМЕЛИЕВА КАРАВЕЛОВА
031/27,02,2021
03/27,02,2021/11,55ч.
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
5
ДИМИТЪР  ПЕТКОВ ПЕТКОВ
031/27,02,2021
03/27,02,2021/11,55ч.
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
6
АЛЕКСАНДЪР  ГОСПОДИНОВ КОЙЧЕВ
031/27,02,2021
03/27,02,2021/11,55ч.
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
7
ВИКТОРИЯ ВАЛЕНТИНОВА ВЪРБАНОВА
031/27,02,2021
03/27,02,2021/11,55ч.
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
8
САШО  КОЛЕВ БАКЪРДЖИЕВ
031/27,02,2021
03/27,02,2021/11,55ч.
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
9
НИКОЛАЙ  ХРИСТОВ МАЛЧЕВ
031/27,02,2021
03/27,02,2021/11,55ч.
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
10
АНГЕЛ  МИРОСЛАВОВ КАЛИНКОВ
031/27,02,2021
03/27,02,2021/11,55ч.
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
11
ПЕТЪР  СТЕФАНОВ КЮРКЧИЕВ
031/27,02,2021
03/27,02,2021/11,55ч.
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
12
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ХИМИТЛИЙСКИ
031/27,02,2021
03/27,02,2021/11,55ч.
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
13
ДРАГОМИР ДОНЧЕВ ДОНЧЕВ
031/27,02,2021
03/27,02,2021/11,55ч.
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
14
РАДОСТИН  ЯНКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
031/27,02,2021
03/27,02,2021/11,55ч.
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
15
ЯВОР  ХРИСТОВ ТОПАЛОВ
031/27,02,2021
03/27,02,2021/11,55ч.
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
16
ГЕОРГИ  ЯНКОВ ЯНЕВ
031/27,02,2021
03/27,02,2021/11,55ч.
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
17
ТРИФОН РУСЕВ НИКОЛОВ
031/27,02,2021
03/27,02,2021/11,55ч.
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
18
ДИМИТЪР ПЕТРОВ МОРФИН
031/27,02,2021
04/27,02,2021/13,55ч.
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
1
ИВАЙЛО ВАНЕВ ВЪЛЧЕВ
057/01,03,2021
04/27,02,2021/13,55ч.
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
2
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ГЪРДЕВ
057/01,03,2021
04/27,02,2021/13,55ч.
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
3
АЛЕКСАНДЪР СТАЙКОВ МАРКОВ
057/01,03,2021
04/27,02,2021/13,55ч.
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
4
ХРИСТИЯНА АНАСТАСОВА ТОДОРОВА
057/01,03,2021
04/27,02,2021/13,55ч.
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
5
НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ ДРАГНЕВ
057/01,03,2021
04/27,02,2021/13,55ч.
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
6
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ СУЛТАНОВ
057/01,03,2021
04/27,02,2021/13,55ч.
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
7
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
057/01,03,2021
04/27,02,2021/13,55ч.
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
8
АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ РАШЕВ
057/01,03,2021
04/27,02,2021/13,55ч.
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
9
ИВАЙЛО ХРИСТОВ ХРИСТОВ
057/01,03,2021
04/27,02,2021/13,55ч.
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
10
КАТЕРИНА ПАВЛОВА СТОИЧКОВА
057/01,03,2021
04/27,02,2021/13,55ч.
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
11
ПЕТЯ БОЖИДАРОВА ДИМИТРОВА
057/01,03,2021
04/27,02,2021/13,55ч.
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
12
РОСИЦА ЖИВКОВА ПЕТРОВА
057/01,03,2021
04/27,02,2021/13,55ч.
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
13
ДРАГОМИР КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
057/01,03,2021
04/27,02,2021/13,55ч.
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
14
ВЕЛИН СТЕФАНОВ ВЕЛИЧКОВ
057/01,03,2021
04/27,02,2021/13,55ч.
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
15
ИЛИАНА НИКОЛАЕВА МАРИНОВА
057/01,03,2021
04/27,02,2021/13,55ч.
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
16
ЯНКО КИРИЛОВ БОГОЕВ
057/01,03,2021
05/28,02,2021/09,05ч.
ПП „НАЦИЯ“
1
ВАЛЕНТИН  ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
038/28,02,2021
06/28,02,2021/10,00ч.
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 
1
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
039/28,02,2021
06/28,02,2021/10,00ч.
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 
2
ЮЛИЯ ТРИФОНОВА ЙОРГОВА-ФОРД
039/28,02,2021
06/28,02,2021/10,00ч.
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 
3
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ
039/28,02,2021
06/28,02,2021/10,00ч.
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 
4
АНДРЕАНА КРАСИМИРОВА ПРЕМЯНОВА-ЯНКОВА
039/28,02,2021
06/28,02,2021/10,00ч.
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 
5
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
039/28,02,2021
06/28,02,2021/10,00ч.
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 
6
МИЛЕНА ЯНЕВА КУРТОВА-РАДЕВА
039/28,02,2021
06/28,02,2021/10,00ч.
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 
7
ВИОЛЕТА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛЕВА
039/28,02,2021
06/28,02,2021/10,00ч.
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 
8
ВЛАДИМИР АТАНАСОВ ВЛАДИМИРОВ
039/28,02,2021
06/28,02,2021/10,00ч.
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 
9
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
039/28,02,2021
06/28,02,2021/10,00ч.
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 
10
РУМЕН ХРИСТОВ НИКОЛОВ
039/28,02,2021
06/28,02,2021/10,00ч.
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 
11
ПАВЕЛ МАРИНОВ МАРИНОВ
039/28,02,2021
06/28,02,2021/10,00ч.
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 
12
АСПАРУХ ДАНЧЕВ ИВАНОВ
039/28,02,2021
06/28,02,2021/10,00ч.
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 
13
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГОЧЕВ
039/28,02,2021
06/28,02,2021/10,00ч.
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 
14
СТАНИМИР БАЙЧЕВ БАЕВ
039/28,02,2021
06/28,02,2021/10,00ч.
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 
15
ПЕТЯ ТОТЕВА ИЛИЕВА
039/28,02,2021
06/28,02,2021/10,00ч.
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 
16
АТАНАС МАРИНОВ МАРИНОВ
039/28,02,2021
06/28,02,2021/10,00ч.
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 
17
ДАФИНКА ДИМИТРОВА ГЛАВАНСКА
039/28,02,2021
06/28,02,2021/10,00ч.
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 
18
СТАНИСЛАВ КИРОВ ЕДРЕВ
039/28,02,2021
06/28,02,2021/10,00ч.
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 
19
ТАНЯ ВЪЛЧЕВА ИВАНОВА
039/28,02,2021
06/28,02,2021/10,00ч.
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 
20
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
039/28,02,2021
06/28,02,2021/10,00ч.
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 
21
МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
039/28,02,2021
06/28,02,2021/10,00ч.
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 
22
КИРИЛ ИВОВ УЗУНОВ
039/28,02,2021
06/28,02,2021/10,00ч.
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 
23
СТАНИСЛАВА КИРИЛОВА РАЙНОВА
039/28,02,2021
06/28,02,2021/10,00ч.
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 
24
РАДОСЛАВА РУСЕВА КИЧУКОВА
039/28,02,2021
06/28,02,2021/10,00ч.
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 
25
ПАРУШ ЖЕЛЕВ ПАРУШЕВ
039/28,02,2021
06/28,02,2021/10,00ч.
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 
26
СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
039/28,02,2021
06/28,02,2021/10,00ч.
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 
27
ДИМИТЪР ПАВЛОВ КАМБУРОВ
039/28,02,2021
06/28,02,2021/10,00ч.
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 
28
ПАВЕЛ ЗЛАТКОВ СТОЯНОВ
039/28,02,2021
07/28,02,2021/12,02ч.
ПП „Благоденствие-Обединение-Градивност“
1
СИЛВИЯ  КУЗОВА ЦАКОВА
040/28,02,2021
07/28,02,2021/12,02ч.
ПП „Благоденствие-Обединение-Градивност“
2
ЦВЕТКО БОРИСОВ  ПОПОВ
040/28,02,2021
08/28,02,2021/12,07ч.
КП „Патриотична коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“
1
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
041/28,02,2021
08/28,02,2021/12,07ч.
КП „Патриотична коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“
2
МИЛЕН  НЕНЧЕВ НЕНЧЕВ
041/28,02,2021
08/28,02,2021/12,07ч.
КП „Патриотична коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“
3
МОМЧИЛ НИКОЛОВ МОМЧИЛОВ
041/28,02,2021
08/28,02,2021/12,07ч.
КП „Патриотична коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“
4
РАДОСЛАВ ПЕТРОВ  ПЕТКОВ
041/28,02,2021
08/28,02,2021/12,07ч.
КП „Патриотична коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“
5
БОЯН  ДИЯНОВ ДЯКОВ
041/28,02,2021
08/28,02,2021/12,07ч.
КП „Патриотична коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“
6
ДИМИТЪР ГИХОРОВ ДИМИТРОВ
041/28,02,2021
08/28,02,2021/12,07ч.
КП „Патриотична коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“
7
МАРТИН  ЕВГЕНИЕВ ЯНЧЕВ
041/28,02,2021
08/28,02,2021/12,07ч.
КП „Патриотична коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“
8
АНДРЕЙ МАГРИОТОВ ЕДРЕВ
041/28,02,2021
08/28,02,2021/12,07ч.
КП „Патриотична коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“
9
СТАНИСЛАВ ХРИСТОВ ТОДОРОВ
041/28,02,2021
08/28,02,2021/12,07ч.
КП „Патриотична коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“
10
ЗЛАТКА  АТАНАСОВА ТОНЧЕВА
041/28,02,2021
08/28,02,2021/12,07ч.
КП „Патриотична коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“
11
ОГНЯН ИВАНОВ ЦОНЕВ
041/28,02,2021
08/28,02,2021/12,07ч.
КП „Патриотична коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“
12
ВАЛЕРИ  ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
041/28,02,2021
08/28,02,2021/12,07ч.
КП „Патриотична коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“
13
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ КАНЕВ
041/28,02,2021
08/28,02,2021/12,07ч.
КП „Патриотична коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“
14
ЙОРДАНКА ЛАЗАРИНОВА  СИМЕОНОВА
041/28,02,2021
08/28,02,2021/12,07ч.
КП „Патриотична коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“
15
АЛЕКСАНДЪР  ПЕТКОВ ЗАГОРЧЕВ
041/28,02,2021
08/28,02,2021/12,07ч.
КП „Патриотична коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“
16
ДЕНИС ТАНЧЕВ ЙОВЧЕВ
041/28,02,2021
08/28,02,2021/12,07ч.
КП „Патриотична коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“
17
ЦВЕТЕЛИНА АПОСТОЛОВА МЯНКОВА
041/28,02,2021
08/28,02,2021/12,07ч.
КП „Патриотична коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“
18
ИВАЙЛО  ХАРАЛАМПИЕВ СТАМАТОВ
041/28,02,2021
08/28,02,2021/12,07ч.
КП „Патриотична коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“
19
ГИНКА КРАСЕНОВА АНГЕЛОВА
041/28,02,2021
08/28,02,2021/12,07ч.
КП „Патриотична коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“
20
ЩЕРИАНА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА
041/28,02,2021
08/28,02,2021/12,07ч.
КП „Патриотична коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“
21
ЕМИНЕ ХАСАН ХЮСЕИН
041/28,02,2021
08/28,02,2021/12,07ч.
КП „Патриотична коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“
22
МАРИЯНА НИКОЛАЕВА ЛЕФТЕРОВА
041/28,02,2021
08/28,02,2021/12,07ч.
КП „Патриотична коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“
23
СТЕЛИЯНА ИВАЙЛОВА ИВАНОВА
041/28,02,2021
08/28,02,2021/12,07ч.
КП „Патриотична коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“
24
ТЕОДОР МИНЧЕВ КУЛЕВ
041/28,02,2021
08/28,02,2021/12,07ч.
КП „Патриотична коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“
25
НИКОЛАЙ ПАВЛОВ ПОЧЕКАНОВ
041/28,02,2021
08/28,02,2021/12,07ч.
КП „Патриотична коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“
26
АНТОН  ЖЕКОВ  СТОЯНОВ
041/28,02,2021
08/28,02,2021/12,07ч.
КП „Патриотична коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“
27
ИВАЙЛО  ВАГЕНЩАЙН  РУСИНОВ
041/28,02,2021
08/28,02,2021/12,07ч.
КП „Патриотична коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“
28
АНГЕЛ ИЛИЕВ ИСАЕВ
041/28,02,2021
09/28,02,2021/12,17ч.
ПП "Партия на ЗЕЛЕНИТЕ"
1
АЛЕКО  КОНСТАНТИНОВ  КЮРКЧИЕВ
042/28,02,2021
09/28,02,2021/12,17ч.
ПП "Партия на ЗЕЛЕНИТЕ" 
2
ЙОНКО ЙОРДАНОВ ГЕРГОВ
042/28,02,2021
09/28,02,2021/12,17ч.
ПП "Партия на ЗЕЛЕНИТЕ" 
3
ИЛИЯН ПАНАЙОТОВ ИЛЧЕВ
042/28,02,2021
09/28,02,2021/12,17ч.
ПП "Партия на ЗЕЛЕНИТЕ" 
4
ИННА ХРИСТОВА  МАРИНОВА 
042/28,02,2021
09/28,02,2021/12,17ч.
ПП "Партия на ЗЕЛЕНИТЕ" 
5
НЕДКА  ДИМИТРОВА  ИВАНОВА 
042/28,02,2021
10/28,02,2021/12,30ч.
ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“
1
МАРТИН НАЙДЕНОВ НИКОЛОВ
043/28,02,2021
10/28,02,2021/12,30ч.
ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“
2
ПЕТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ
043/28,02,2021
10/28,02,2021/12,30ч.
ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“
3
ТОДОР ВЕСЕЛИНОВ ТОМЕВ
043/28,02,2021
10/28,02,2021/12,30ч.
ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“
4
КАТРИН ИВАЙЛОВА СИМЕОНОВА
043/28,02,2021
10/28,02,2021/12,30ч.
ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“
5
КАТЯ ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА
043/28,02,2021
10/28,02,2021/12,30ч.
ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“
6
СТЕФАН МАРИНОВ ПАРЛАПАНСКИ
043/28,02,2021
10/28,02,2021/12,30ч.
ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“
7
АННА ЙОРДАНОВА ПЕНЧЕВА
043/28,02,2021
11/28,02,2021/13,26ч.
ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“
1
АЛБЕРТ ПЕТРОСОВИЧ СИМОНЯН
074/02,03,2021
11/28,02,2021/13,26ч.
ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“
2
МАРИАНА СЛАВЧЕВА МИТОВА
074/02,03,2021
11/28,02,2021/13,26ч.
ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“
3
ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИЧКОВА
074/02,03,2021
11/28,02,2021/13,26ч.
ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“
4
КАЛОЯН КРАСИМИРОВ МИХАЙЛОВ
074/02,03,2021
11/28,02,2021/13,26ч.
ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“
5
НИКОЛА АТАНАСОВ КУРДОВ
074/02,03,2021
11/28,02,2021/13,26ч.
ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“
6
ГЕОРГИ ХРИСТОВ БОГДАНОВ
074/02,03,2021
11/28,02,2021/13,26ч.
ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“
7
ПЛАМЕНА ВЕСЕЛИНОВА МОНОВА
074/02,03,2021
11/28,02,2021/13,26ч.
ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“
8
АЛЕКСАНДЪР ТОШЕВ ТОДОРОВ
074/02,03,2021
11/28,02,2021/13,26ч.
ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“
9
ИВАН ДОБРИНОВ БОЮКЛИЕВ
074/02,03,2021
11/28,02,2021/13,26ч.
ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“
10
МИЛА ХРИСТОВА СМОЛЕВА
074/02,03,2021
11/28,02,2021/13,26ч.
ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“
11
МИЛЕН НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
074/02,03,2021
11/28,02,2021/13,26ч.
ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“
12
МИХАИЛ МИЛЧЕВ РАЧЕВ
074/02,03,2021
11/28,02,2021/13,26ч.
ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“
13
ИВАН ГОСПОДИНОВ ИВАНОВ
074/02,03,2021
11/28,02,2021/13,26ч.
ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“
14
СТОЙКО АЛЕКСЕЕВ БОГДАНОВ
074/02,03,2021
11/28,02,2021/13,26ч.
ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“
15
ЯНИ НЕНОВ ИЛИЕВ
074/02,03,2021
12/28,02,2021/14,10ч.
КП „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“
1
ЛЪЧЕЗАР  АСПАРУХОВ АВРАМОВ
045/28,02,2021
12/28,02,2021/14,10ч.
КП „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“
2
ЖЕНЕТА  ДИМИТРОВА ИВАНОВА
045/28,02,2021
12/28,02,2021/14,10ч.
КП „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“
3
КИРИЛ  СТОЯНОВ  СТОЯНОВ
045/28,02,2021
12/28,02,2021/14,10ч.
КП „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“
4
ДИАНА  ЙОРДАНОВА МИРЧЕВА
045/28,02,2021
12/28,02,2021/14,10ч.
КП „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“
5
РАЙКО ПЕЕВ МАКЕДОНОВ
045/28,02,2021
12/28,02,2021/14,10ч.
КП „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“
6
ГИНКА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
045/28,02,2021
12/28,02,2021/14,10ч.
КП „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“
7
ЗЛАТИНА  НИКОЛОВА КАРАЙОТОВА-ЧАКЪРОВА
045/28,02,2021
12/28,02,2021/14,10ч.
КП „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“
8
СИМЕОН  ТОДОРОВ ГАДЖОВ
045/28,02,2021
12/28,02,2021/14,10ч.
КП „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“
9
ХРИСТО РУМЕНОВ СТАНЕВ
045/28,02,2021
13/28,02,2021/14,17ч.
ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“
1
ПЛАМЕН ЛУКОВ ДИМИТРОВ
046/28,02,2021
13/28,02,2021/14,17ч.
ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“
2
РУМЕН ВЕНЕЛИНОВ СТРЕЛКОВСКИ
046/28,02,2021
13/28,02,2021/14,17ч.
ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“
3
МИГЛЕНА НИКОЛАЕВА ВЛАДОВА-СТРЕЛКОВСКА
046/28,02,2021
13/28,02,2021/14,17ч.
ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“
4
ИРЕНА БОЯНОВА ЦОЛЕВА
046/28,02,2021
14/28,02,2021/15,00ч.
ПП "БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ "
1
ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ
047/28,02,2020
14/28,02,2021/15,00ч.
ПП "БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ "
2
АНТОАНЕТА ДИМОВА КУМБИЕВА
047/28,02,2020
14/28,02,2021/15,00ч.
ПП "БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ "
3
ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ФИЛИПОВ
047/28,02,2020
14/28,02,2021/15,00ч.
ПП "БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ "
4
ДОБРИН ИЛИЕВ БАДЖАКОВ
047/28,02,2020
14/28,02,2021/15,00ч.
ПП "БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ "
5
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
047/28,02,2020
14/28,02,2021/15,00ч.
ПП "БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ "
6
ВАЛЕНТИН ГАНЧЕВ ИВАНОВ
047/28,02,2020
14/28,02,2021/15,00ч.
ПП "БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ "
7
РОСИЦА ЛЮБОМИРОВА ТОЗЛУКОВА
047/28,02,2020
14/28,02,2021/15,00ч.
ПП "БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ "
8
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ПАРАШКЕВОВ
047/28,02,2020
14/28,02,2021/15,00ч.
ПП "БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ "
9
СНЕЖАНА НИКОЛОВА НИКОВА
047/28,02,2020
14/28,02,2021/15,00ч.
ПП "БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ "
10
ТЕОДОРА ВАЛЕРИЕВА ВЕРГИЛОВА
047/28,02,2020
15/01,03,2021/16,30ч.
ПП „ПРАВОТО“
1
ПЕРСИАНА САРКИС МУШЕХЯН
048/28,02,2021
15/01,03,2021/16,30ч.
ПП „ПРАВОТО“
2
БЕРДЖУХИ  МИХРАН ЙОРДАНОВА
048/28,02,2021
15/01,03,2021/16,30ч.
ПП „ПРАВОТО“
3
СТОЯН  ПАНАЙОТОВ  АСЛАНОВ
048/28,02,2021
15/01,03,2021/16,30ч.
ПП „ПРАВОТО“
4
ЗАХАРИНА ЗАХАРИЕВА  ЛЮБЧЕВА
048/28,02,2021
15/01,03,2021/16,30ч.
ПП „ПРАВОТО“
5
ПЕТЪР  БОЖИНОВ  ДУРЕВ
048/28,02,2021
15/01,03,2021/16,30ч.
ПП „ПРАВОТО“
6
СИЛВИЯ  ОГНЯНОВА  МАРТИНОВА
048/28,02,2021
15/01,03,2021/16,30ч.
ПП „ПРАВОТО“
7
ВЕРОНИКА  МИТКОВА  ПЕТРОВА
048/28,02,2021
15/01,03,2021/16,30ч.
ПП „ПРАВОТО“
8
ИВЕЛИНА  ДИМИТРОВА  ХРИСТОВА- МИШКОВА
048/28,02,2021
16/01,03,2021/09,43ч.
КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“
1
ВЛАДИМИР ПАВЛИНОВ ПАВЛОВ
049/01,03,2021
16/01,03,2021/09,43ч.
КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“
2
ГЕОРГИ СТЕФКОВ ИВАНОВ
049/01,03,2021
16/01,03,2021/09,43ч.
КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“
3
АНА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
049/01,03,2021
16/01,03,2021/09,43ч.
КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“
4
АНГЕЛ ЖЕКОВ НИКОВ
049/01,03,2021
16/01,03,2021/09,43ч.
КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“
5
МИХАИЛ АТАНАСОВ АТАНАСОВ
049/01,03,2021
16/01,03,2021/09,43ч.
КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“
6
ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА ГИЧЕВА-СТОЕВА
049/01,03,2021
16/01,03,2021/09,43ч.
КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“
7
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
049/01,03,2021
16/01,03,2021/09,43ч.
КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“
8
ИЛИЯН НИКОЛОВ АНГЕЛОВ
049/01,03,2021
16/01,03,2021/09,43ч.
КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“
9
НИКОЛА ДИМИТРОВ КАДИЕВ
049/01,03,2021
16/01,03,2021/09,43ч.
КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“
10
ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА КЪРЧЕВА
049/01,03,2021
16/01,03,2021/09,43ч.
КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“
11
ВАСИЛ ВАСИЛЕВ АРАБАДЖИЕВ
049/01,03,2021
16/01,03,2021/09,43ч.
КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“
12
ГЕОРГИ ЕВГЕНИ ЯНАКИЕВ
049/01,03,2021
16/01,03,2021/09,43ч.
КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“
13
ГЕНЧО МОНЧЕВ ГЕНЧЕВ
049/01,03,2021
16/01,03,2021/09,43ч.
КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“
14
ДЕЛЧО ПЕТРОВ ЙОВЧЕВ
049/01,03,2021
16/01,03,2021/09,43ч.
КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“
15
СТЕЛА ЖИВКОВА КАРАГЬОЗОВА
049/01,03,2021
17/01,03,2020/09,56ч.
ПП „АТАКА“
1
ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ
050/01,03,2021
17/01,03,2020/09,56ч.
ПП „АТАКА“
2
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
050/01,03,2021
17/01,03,2020/09,56ч.
ПП „АТАКА“
3
РАДКО ПЕНЧЕВ РАДЕВ
050/01,03,2021
17/01,03,2020/09,56ч.
ПП „АТАКА“
4
ИВАНА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
050/01,03,2021
17/01,03,2020/09,56ч.
ПП „АТАКА“
5
ВЪЛЧО ТРИФОНОВ ВЪЛЧЕВ
050/01,03,2021
17/01,03,2020/09,56ч.
ПП „АТАКА“
6
АЛЕКСИ СТОЯНОВ АЛЕКСИЕВ
050/01,03,2021
17/01,03,2020/09,56ч.
ПП „АТАКА“
7
ДОБРИ СТЕФАНОВ ДОБРЕВ
050/01,03,2021
17/01,03,2020/09,56ч.
ПП „АТАКА“
8
СТЕФАН КРАЛЕВ СТЕФАНОВ
050/01,03,2021
17/01,03,2020/09,56ч.
ПП „АТАКА“
9
ИВАН СТОЯНОВ ТОДОРОВ
050/01,03,2021
18/01,03,2021/10,57ч.
КП "ГЕРБ – СДС"
1
ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ
051/01,03,2021
18/01,03,2021/10,57ч.
КП "ГЕРБ – СДС"
2
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
051/01,03,2021
18/01,03,2021/10,57ч.
КП "ГЕРБ – СДС"
3
ДЕНИЦА  ПЛАМЕНОВА НИКОЛОВА
051/01,03,2021
18/01,03,2021/10,57ч.
КП "ГЕРБ – СДС"
4
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
051/01,03,2021
18/01,03,2021/10,57ч.
КП "ГЕРБ – СДС"
5
ГАЛЯ  СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
051/01,03,2021
18/01,03,2021/10,57ч.
КП "ГЕРБ – СДС"
6
ЖЕЧО ДОНЧЕВ СТАНКОВ
051/01,03,2021
18/01,03,2021/10,57ч.
КП "ГЕРБ – СДС"
7
СЕВДАЛИНА ХРИСТОВА ТУРМАНОВА
051/01,03,2021
18/01,03,2021/10,57ч.
КП "ГЕРБ – СДС"
8
ВЕСЕЛИН МАТЕЕВ ПРЕНЕРОВ
051/01,03,2021
18/01,03,2021/10,57ч.
КП "ГЕРБ – СДС"
9
АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА
051/01,03,2021
18/01,03,2021/10,57ч.
КП "ГЕРБ – СДС"
10
РУМЕН ДИНЕВ ЖЕЛЕВ
051/01,03,2021
18/01,03,2021/10,57ч.
КП "ГЕРБ – СДС"
11
ДРАГОМИР  ЖЕЛЧЕВ СТЕФАНОВ
051/01,03,2021
18/01,03,2021/10,57ч.
КП "ГЕРБ – СДС"
12
ИВАН ГЕОРГИЕВ ГАВРИЛОВ
051/01,03,2021
18/01,03,2021/10,57ч.
КП "ГЕРБ – СДС"
13
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
051/01,03,2021
18/01,03,2021/10,57ч.
КП "ГЕРБ – СДС"
14
ВЕЖДИ КЕМАЛ ОРМАНОВ
051/01,03,2021
18/01,03,2021/10,57ч.
КП "ГЕРБ – СДС"
15
ОГНЯН ХРИСТОВ СТАНКОВ
051/01,03,2021
18/01,03,2021/10,57ч.
КП "ГЕРБ – СДС"
16
ПЕНЬО НИКОЛОВ МЕЧКОВ
051/01,03,2021
18/01,03,2021/10,57ч.
КП "ГЕРБ – СДС"
17
АНДРЕЙ СТОЯНОВ РУНЧЕВ
051/01,03,2021
18/01,03,2021/10,57ч.
КП "ГЕРБ – СДС"
18
АТАНАС  ПАСКАЛЕВ ТОДОРОВ
051/01,03,2021
18/01,03,2021/10,57ч.
КП "ГЕРБ – СДС"
19
БОРИСЛАВ КРАСИМИРОВ КИРОВ
051/01,03,2021
18/01,03,2021/10,57ч.
КП "ГЕРБ – СДС"
20
ДИЯН  ВЪЛКОВ ДИМОВ
051/01,03,2021
18/01,03,2021/10,57ч.
КП "ГЕРБ – СДС"
21
ИВАЙЛО СТОЯНОВ ИВАНОВ
051/01,03,2021
18/01,03,2021/10,57ч.
КП "ГЕРБ – СДС"
22
КРАСИМИР НЕДКОВ ЕНЧЕВ
051/01,03,2021
18/01,03,2021/10,57ч.
КП "ГЕРБ – СДС"
23
РАДОСЛАВ ИВАНОВ БАЛТАДЖИЕВ
051/01,03,2021
18/01,03,2021/10,57ч.
КП "ГЕРБ – СДС"
24
СТЕФАНА ЛЮБЕНОВА КАРАДЖОВА
051/01,03,2021
18/01,03,2021/10,57ч.
КП "ГЕРБ – СДС"
25
НИКОЛАЙ  ИВАНОВ ИВАНОВ
051/01,03,2021
18/01,03,2021/10,57ч.
КП "ГЕРБ – СДС"
26
ТОДОР МИХАЙЛОВ МИХАЛЕВ
051/01,03,2021
18/01,03,2021/10,57ч.
КП "ГЕРБ – СДС"
27
ВЕНЕЛИН РАШЕВ РАДЕВ
051/01,03,2021
18/01,03,2021/10,57ч.
КП "ГЕРБ – СДС"
28
ДИЯН ИВАНОВ ПЕТРОВ
051/01,03,2021
19/01,03,2021/12,08ч.
ПП "МИР"
1
ИВАН  КИРОВ КИРОВ
052/01,03,2021
19/01,03,2021/12,08ч.
ПП "МИР"
2
ХРИСТО ИВАНОВ НИКОЛОВ
052/01,03,2021
19/01,03,2021/12,08ч.
ПП "МИР"
3
РАДОСТИН  СИМЕОНОВ ДОЛЧИНКОВ
052/01,03,2021
19/01,03,2021/12,08ч.
ПП "МИР"
4
ИВАН  ГИНОВ СТАТИРОВ
052/01,03,2021
19/01,03,2021/12,08ч.
ПП "МИР"
5
ДИЛЯН ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
052/01,03,2021
19/01,03,2021/12,08ч.
ПП "МИР"
6
ВИКТОР  ГЕОРГИЕВ  АТАНАСОВ
052/01,03,2021
20/01,03,2021/13,25ч.
ПП "Възраждане на Отечеството"
1
ЖЕНЯ  ДИМИТРОВА  ИЛИЕВА
055/01,03,2021
20/01,03,2021/13,25ч.
ПП "Възраждане на Отечеството"
2
НАКО РАЙНОВ  СТЕФАНОВ
055/01,03,2021
20/01,03,2021/13,25ч.
ПП "Възраждане на Отечеството"
3
КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ КОСТОВ
055/01,03,2021
20/01,03,2021/13,25ч.
ПП "Възраждане на Отечеството"
4
ИЛИЯ  ЛЮДСКАНОВ  ВЛАЕВ
055/01,03,2021
20/01,03,2021/13,25ч.
ПП "Възраждане на Отечеството"
5
СТАНИСЛАВ  АСЕНОВ  АСЕНОВ
055/01,03,2021
20/01,03,2021/13,25ч.
ПП "Възраждане на Отечеството"
6
АЛЕКСАНДЪР  МИХАЙЛОВ ТОМОВ
055/01,03,2021
20/01,03,2021/13,25ч.
ПП "Възраждане на Отечеството"
7
НЕДЯЛКА  БАЕВА  БАЕВА
055/01,03,2021
21/01,03,2021/14,00ч.
ПП АБВ "Алтернатива за Българско възраждане“ 
1
АНТОН БОЯНОВ КОДЖАБАШЕВ
054/01,03,2021
21/01,03,2021/14,00ч.
ПП АБВ "Алтернатива за Българско възраждане“ 
2
ГЕОРГИ  СТАЛЕВ ГЕОРГИЕВ
054/01,03,2021
21/01,03,2021/14,00ч.
ПП АБВ "Алтернатива за Българско възраждане“ 
3
ИРЕНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА
054/01,03,2021
21/01,03,2021/14,00ч.
ПП АБВ "Алтернатива за Българско възраждане“ 
4
КАМЕН  ДИМИТРОВ СЕЙМЕНЛИЙСКИ
054/01,03,2021
21/01,03,2021/14,00ч.
ПП АБВ "Алтернатива за Българско възраждане“ 
5
СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЛЕЦКОВСКА
054/01,03,2021
21/01,03,2021/14,00ч.
ПП АБВ "Алтернатива за Българско възраждане“ 
6
АЛЕКСАНДЪР ПАНАЙОТОВ СТЕФАНОВ
054/01,03,2021
21/01,03,2021/14,00ч.
ПП АБВ "Алтернатива за Българско възраждане“ 
7
МЕХМЕД МУСТАФА МЕХМЕД
054/01,03,2021
21/01,03,2021/14,00ч.
ПП АБВ "Алтернатива за Българско възраждане“ 
8
РУСКА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА
054/01,03,2021
21/01,03,2021/14,00ч.
ПП АБВ "Алтернатива за Българско възраждане“ 
9
ВАЛЯ ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
054/01,03,2021
22/01,03,2021/15,27ч.
ПП "БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ"
1
ПОЛИНА АТАНАСОВА ПАНЬОВА-БИЛИК
056/01,03,2021
23/02,03,2021/11,45ч.
КП "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!"
1
ЖИВКО ИВАНОВ ТАБАКОВ
062/02,03,2021
23/02,03,2021/11,45ч.
КП "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!"
2
ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ ОШАВКОВ
062/02,03,2021
23/02,03,2021/11,45ч.
КП "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!"
3
ЗДРАВКО ЯНАКИЕВ ВАСИЛЕВ
062/02,03,2021
23/02,03,2021/11,45ч.
КП "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!"
4
ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
062/02,03,2021
23/02,03,2021/11,45ч.
КП "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!"
5
ГАБРИЕЛА ХРИСТОВА ГОЦКОВА
062/02,03,2021
23/02,03,2021/11,45ч.
КП "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!"
6
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
062/02,03,2021
23/02,03,2021/11,45ч.
КП "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!"
7
КРАСИМИР ПАВЛИНОВ ПЕТРОВ
062/02,03,2021
23/02,03,2021/11,45ч.
КП "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!"
8
СТОЯН ДЕМИРЕВ ГРОЗЕВ
062/02,03,2021
23/02,03,2021/11,45ч.
КП "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!"
9
ТЕОДОР РУСЛАНОВ ШЕЙКОВ
062/02,03,2021
23/02,03,2021/11,45ч.
КП "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!"
10
ЮЛИЯНА НЕДЯЛКОВА МРЪЧКОВА
062/02,03,2021
23/02,03,2021/11,45ч.
КП "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!"
11
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
062/02,03,2021
23/02,03,2021/11,45ч.
КП "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!"
12
ГЕОРГИ ЯНАКИЕВ ЯНЧЕВ
062/02,03,2021
23/02,03,2021/11,45ч.
КП "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!"
13
КОСТАДИН ЕВГЕНИЕВ АНДОНОВ
062/02,03,2021
23/02,03,2021/11,45ч.
КП "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!"
14
ЯНА НЕДЕЛЧЕВА НИКОЛОВА
062/02,03,2021
23/02,03,2021/11,45ч.
КП "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!"
15
ЖИВКО СЪБЕВ КУЦАРОВ
062/02,03,2021
23/02,03,2021/11,45ч.
КП "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!"
16
ЯРОСЛАВ НИКОЛАЕВ КОЮМДЖИЕВ
062/02,03,2021
23/02,03,2021/11,45ч.
КП "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!"
17
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
062/02,03,2021
23/02,03,2021/11,45ч.
КП "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!"
18
ЛЮДМИЛ ПЛАМЕНОВ ИЛИЕВ
062/02,03,2021
23/02,03,2021/11,45ч.
КП "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!"
19
МАРИЯ НИКОЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА
062/02,03,2021
23/02,03,2021/11,45ч.
КП "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!"
20
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ДЖОВАНОВ
062/02,03,2021
23/02,03,2021/11,45ч.
КП "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!"
21
ИЛИЯ ЙОВКОВ ПЕТКОВ
062/02,03,2021
23/02,03,2021/11,45ч.
КП "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!"
22
ПЛАМЕН ДЕЛЕВ ДЕЛЕВ
062/02,03,2021
23/02,03,2021/11,45ч.
КП "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!"
23
МАРИЯ БОРИСОВА ЛАЗЕВА
062/02,03,2021
23/02,03,2021/11,45ч.
КП "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!"
24
АНГЕЛИНА КИРОВА МЕРДЖАНОВА
062/02,03,2021
23/02,03,2021/11,45ч.
КП "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!"
25
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
062/02,03,2021
23/02,03,2021/11,45ч.
КП "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!"
26
ДИМКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
062/02,03,2021
23/02,03,2021/11,45ч.
КП "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!"
27
ГЕРГАНА НЕДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
062/02,03,2021
23/02,03,2021/11,45ч.
КП "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!"
28
АСЕН ЛЮБОМИРОВ БОНДЖЕВ
062/02,03,2021
24/02,03,2021/13,04ч.
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
1
СЕВИМ  ИСМАИЛ АЛИ
064/02,03,2021
24/02,03,2021/13,04ч.
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
2
ЕШЕРЕФ КЯЗИМ ЕШЕРЕФ
064/02,03,2021
24/02,03,2021/13,04ч.
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
3
ФАТМЕ  ХАСАН РАМАДАН
064/02,03,2021
24/02,03,2021/13,04ч.
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
4
РУЖДИ ХИКМЕТ ХАДЖЕН
064/02,03,2021
24/02,03,2021/13,04ч.
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
5
БЕЙХАН АЛИ МУСТАФА
064/02,03,2021
24/02,03,2021/13,04ч.
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
6
ХАСАН АБДУРАХИМ ХАСАН
064/02,03,2021
24/02,03,2021/13,04ч.
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
7
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДЕЛЧЕВ
064/02,03,2021
24/02,03,2021/13,04ч.
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
8
ЕЛВАН  СЕЛЯХТИН АТИЛЛА
064/02,03,2021
24/02,03,2021/13,04ч.
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
9
ХАВА ХЮСЕИН ОСМАН
064/02,03,2021
24/02,03,2021/13,04ч.
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
10
КАДИР ИСМАИЛ АХМЕД
064/02,03,2021
24/02,03,2021/13,04ч.
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
11
МЕХМЕД ХАСАН ХАМИД
064/02,03,2021
24/02,03,2021/13,04ч.
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
12
ХЮСЕИН АДЕМ ХАЛИЛ
064/02,03,2021
24/02,03,2021/13,04ч.
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
13
СЕЗГИН  ХАСАН КАДИЛ
064/02,03,2021
24/02,03,2021/13,04ч.
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
14
БЕХЧЕТ РЕМЗИЕВ ЕМУРЛОВ
064/02,03,2021
24/02,03,2021/13,04ч.
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
15
СЕВДИ СЕВИМ ЕМИН
064/02,03,2021
24/02,03,2021/13,04ч.
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
16
АЙШЕ  САЛИЕВА ИСУФОВА
064/02,03,2021
24/02,03,2021/13,04ч.
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
17
ЮЗДЖАН ФАИК ЮМЕР
064/02,03,2021
24/02,03,2021/13,04ч.
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
18
МЕХМЕД НЕДЖАТИН ХЮСЕИН
064/02,03,2021
24/02,03,2021/13,04ч.
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
19
ИБРЯМ АЛИ ИБРЯМ
064/02,03,2021
24/02,03,2021/13,04ч.
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
20
ВАСИЛ ИЛИЕВ МАЛЧЕВ
064/02,03,2021
24/02,03,2021/13,04ч.
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
21
САНИЕ СЕЙФИЕВА БЕЛЕВА
064/02,03,2021
24/02,03,2021/13,04ч.
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
22
АСЕН АСЕНОВ МИХАЛЕВ
064/02,03,2021
24/02,03,2021/13,04ч.
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
23
НЕЖДЕТ МЕХМЕД ХЮСЕИН
064/02,03,2021
24/02,03,2021/13,04ч.
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
24
ДЖЕМИЛЕ АХМЕД АХМЕД
064/02,03,2021
24/02,03,2021/13,04ч.
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
25
МЮМЮН МЕХМЕДОВ ХАЛИЛОВ
064/02,03,2021
24/02,03,2021/13,04ч.
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
26
АХМЕД СЮЛЕЙМАН МЕХМЕД
064/02,03,2021
25/02,03,2021/13,25ч.
КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ"
1
ИВAЙЛО НИКОЛАЕВ МИРЧЕВ
063/02,03,2021
25/02,03,2021/13,25ч.
КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ"
2
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ
063/02,03,2021
25/02,03,2021/13,25ч.
КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ"
3
ДАНИЕЛА СТОЯНОВА БОЖИНОВА
063/02,03,2021
25/02,03,2021/13,25ч.
КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ"
4
ВЕСЕЛА ПЕТРОВА РАЙКОВА-ГРЕКОВА
063/02,03,2021
25/02,03,2021/13,25ч.
КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ"
5
ИВАН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
063/02,03,2021
25/02,03,2021/13,25ч.
КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ"
6
ВЛАДИМИР ДУКОВ ДУКОВ
063/02,03,2021
25/02,03,2021/13,25ч.
КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ"
7
РУМЕН ЦВЕТАНОВ ВЕЛЕВ
063/02,03,2021
25/02,03,2021/13,25ч.
КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ"
8
ТАТЯНА ДИМИТРОВА МИХОВА
063/02,03,2021
25/02,03,2021/13,25ч.
КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ"
9
ТЕОДОР СТОЙЧЕВ МИХАЙЛОВ
063/02,03,2021
25/02,03,2021/13,25ч.
КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ"
10
КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
063/02,03,2021
25/02,03,2021/13,25ч.
КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ"
11
МАРИЯ ИВАНОВА КИРИЛОВА
063/02,03,2021
25/02,03,2021/13,25ч.
КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ"
12
ВАНЯ КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА
063/02,03,2021
25/02,03,2021/13,25ч.
КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ"
13
ДИМИТЪР ГЕНАДИЕВ ГАЙДОВ
063/02,03,2021
25/02,03,2021/13,25ч.
КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ"
14
ДАНИЕЛ ТОДОРОВ КОЛЕВ
063/02,03,2021
25/02,03,2021/13,25ч.
КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ"
15
ЯСЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
063/02,03,2021
25/02,03,2021/13,25ч.
КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ"
16
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
063/02,03,2021
25/02,03,2021/13,25ч.
КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ"
17
ПАВЛИНА ИЛИЕВА КУШАЛИЕВА
063/02,03,2021
25/02,03,2021/13,25ч.
КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ"
18
НИКОЛАЙ ДИЯНОВ НИКОЛОВ
063/02,03,2021
25/02,03,2021/13,25ч.
КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ"
19
НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ ХРИСТОВ
063/02,03,2021
25/02,03,2021/13,25ч.
КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ"
20
ДИМИТЪР МИХАИЛОВ ЧЕРНЕВ
063/02,03,2021
25/02,03,2021/13,25ч.
КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ"
21
КОНСТАНТИН АТАНАСОВ КОСТАДИНОВ
063/02,03,2021
25/02,03,2021/13,25ч.
КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ"
22
МИТКО ПЕЙЧЕВ ИВАНОВ
063/02,03,2021
26/02,03,2021/14,00ч.
ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
1
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВ СЕРАФИМОВ
065/02,03,2021
26/02,03,2021/14,00ч.
ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
2
АНГЕЛ СТЕФАНОВ РАНГЕЛОВ
065/02,03,2021
26/02,03,2021/14,00ч.
ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
3
ГАЛИНА ДЕЯНОВА ДЖЕНДОВА
065/02,03,2021
26/02,03,2021/14,00ч.
ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
4
ШАБАН МАХМУД ШАБАН
065/02,03,2021
26/02,03,2021/14,00ч.
ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
5
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЯНЕВ
065/02,03,2021
26/02,03,2021/14,00ч.
ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
6
АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
065/02,03,2021
26/02,03,2021/14,00ч.
ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
7
ПЕТЪР СТЕФАНОВ ЗАРАРЕВ
065/02,03,2021
26/02,03,2021/14,00ч.
ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
8
СИМЕОН ЕМИЛОВ КОЗАРОВ
065/02,03,2021
26/02,03,2021/14,00ч.
ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
9
АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ СЪБЕВ
065/02,03,2021
26/02,03,2021/14,00ч.
ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
10
ГОШО ИВАНОВ АТАНАСОВ
065/02,03,2021
26/02,03,2021/14,00ч.
ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
11
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
065/02,03,2021
26/02,03,2021/14,00ч.
ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
12
ЛЪЧЕЗАР  НИКОЛАЕВ ГЮРОВ
065/02,03,2021
26/02,03,2021/14,00ч.
ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
13
ДЕНИЦА ГАЛЕНТИНОВА ВЛАЙКОВА
065/02,03,2021
26/02,03,2021/14,00ч.
ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
14
БОЯН БОРИСОВ КОЙНОВ
065/02,03,2021
26/02,03,2021/14,00ч.
ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
15
ДЕСИМИР СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
065/02,03,2021
26/02,03,2021/14,00ч.
ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
16
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА РАЧЕВА
065/02,03,2021
26/02,03,2021/14,00ч.
ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
17
МИХАЕЛА ДИМИТРОВА КОКИНОВА
065/02,03,2021
26/02,03,2021/14,00ч.
ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
18
КОНСТАНТИН ВАНЕВ БАНОВ
065/02,03,2021
26/02,03,2021/14,00ч.
ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
19
ДАНИЕЛ ПЛАМЕНОВ КАМБУРОВ
065/02,03,2021
26/02,03,2021/14,00ч.
ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
20
МАРИО ИЛИЕВ ДОБРАНОВ
065/02,03,2021
26/02,03,2021/14,00ч.
ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
21
БОРИС КОНСТАНТИНОВ  САВАКЛИЕВ
065/02,03,2021
26/02,03,2021/14,00ч.
ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
22
ИВАН КРУМОВ КРУМОВ
065/02,03,2021
26/02,03,2021/14,00ч.
ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
23
ТЕОДОРА ИВАНОВА ПЕТКОВА
065/02,03,2021
26/02,03,2021/14,00ч.
ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
24
СВЕТЛА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
065/02,03,2021
26/02,03,2021/14,00ч.
ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
25
МИХАИЛ НИКОЛАЕВ МИХОВ
065/02,03,2021
26/02,03,2021/14,00ч.
ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
26
ПЕНКА ИВАНОВА ПАЛОШИ
065/02,03,2021
26/02,03,2021/14,00ч.
ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
27
ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ ДИКАНСКИ
065/02,03,2021
26/02,03,2021/14,00ч.
ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
28
МАРИН АТАНАСОВ БАНГЕВ
065/02,03,2021
27/02,03,2021/14,07ч.
ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
1
АНГЕЛ ЧАВДАРОВ ДЖАМБАЗКИ
066/02,03,2021
27/02,03,2021/14,07ч.
ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
2
ГЕОРГИ  ВАСИЛЕВ МАНЕВ
066/02,03,2022
27/02,03,2021/14,07ч.
ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
3
ГЕОРГИ  ПЕТРОВ ДРАКАЛИЕВ
066/02,03,2023
27/02,03,2021/14,07ч.
ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
4
СТОЯН ТРАНЕВ ТРАНЕВ
066/02,03,2024
27/02,03,2021/14,07ч.
ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
5
НИКОЛАЙ  ПЕТКОВ ИВАНОВ
066/02,03,2025
27/02,03,2021/14,07ч.
ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
6
ХРИСТИНА ИВАНОВА СЕКЛЕМОВА
066/02,03,2026
27/02,03,2021/14,07ч.
ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
7
ПРОДАН ЕФТИМОВ ПРОДАНОВ
066/02,03,2027
27/02,03,2021/14,07ч.
ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
8
МИХАИЛ ИВАНОВ ДОМУСЧИЕВ
066/02,03,2028
27/02,03,2021/14,07ч.
ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
9

066/02,03,2029
27/02,03,2021/14,07ч.
ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
10
ДИМИТЪР ПАНАЙОТОВ КОСТОВ
066/02,03,2030
27/02,03,2021/14,07ч.
ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
11
ДОНИК БОХОС КЕСЕДЖИЯН
066/02,03,2031
27/02,03,2021/14,07ч.
ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
12
ЛИДИЯ ИВАНОВА ДРЕНЧЕВА
066/02,03,2032
27/02,03,2021/14,07ч.
ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
13
СВЕТЛА ИВАНОВА ДЖЕРМОВА
066/02,03,2033
27/02,03,2021/14,07ч.
ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
14
НИКОЛАЙ  ЙОВКОВ КОСТУРОВ
066/02,03,2034
27/02,03,2021/14,07ч.
ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
15
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ВАНГЕЛОВ
066/02,03,2035
27/02,03,2021/14,07ч.
ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
16
АНЖЕЛИНА ЗДРАВКОВА ГЕОРГИЕВА
066/02,03,2036
27/02,03,2021/14,07ч.
ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
17
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
066/02,03,2037
27/02,03,2021/14,07ч.
ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
18
ЗЛАТИЯНА ВЕЛЧЕВА БОЙЧЕВА
066/02,03,2038
27/02,03,2021/14,07ч.
ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
19
ЦВЕТА ИВАНОВА БОЕВА
066/02,03,2039
27/02,03,2021/14,07ч.
ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
20
ВЪЛЮ РУСЕВ ВЪЛЕВ
066/02,03,2040
28/02,03,2021/11,45
ПП "Консервативно обединение на десницата /ПП КОД/"
1
СТЕФАН ВАЛЕНТИНОВ ПАПАЗОВ
067/02,03,2021
28/02,03,2021/11,46
ПП "Консервативно обединение на десницата /ПП КОД/"
2
БОЯН ЛЪЧЕЗАРОВ СТЕФАНОВ
067/02,03,2021
28/02,03,2021/11,47
ПП "Консервативно обединение на десницата /ПП КОД/"
3
ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА АТАНАСОВА
067/02,03,2021
28/02,03,2021/11,48
ПП "Консервативно обединение на десницата /ПП КОД/"
4
НИКОЛАЙ АМВРОСИЕВ ХРИСТОВ
067/02,03,2021
29/02,03,2021/15,02
КП "ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА"
1
КРИСТИАН КОСЕВ КРЪСТЕВ
068/02,03,2021
29/02,03,2021/15,02
КП "ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА"
2
ИРЕНА  ТОДОРОВА СТОЯНОВА
068/02,03,2021
29/02,03,2021/15,02
КП "ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА"
3
РАДОСЛАВ РУМЕНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
068/02,03,2021
29/02,03,2021/15,02
КП "ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА"
4
ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
068/02,03,2021
29/02,03,2021/15,02
КП "ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА"
5
СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ СТАНКОВ
068/02,03,2021
29/02,03,2021/15,02
КП "ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА"
6
РУМЕН ДИМОВ ПРОДАНОВ
068/02,03,2021
30/02,03,2021/16,20ч.
ПП „Глас Народен“
1
МИЛЕН СТЕФАНОВ ЕНЧЕВ
075/02,03,2021
30/02,03,2021/16,20ч.
ПП „Глас Народен“
2
ДИЛЯНА ДИМЧЕВА ДИМОВА
075/02,03,2021
30/02,03,2021/16,20ч.
ПП „Глас Народен“
3
КОСТАНТИН МИЛЕНОВ КОСТОВ
075/02,03,2021

ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН № 03 - ВАРНА

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 1 Петър Николаев Клисаров
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 2 Диана Прокопиева Григорова
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 3 Златомира Николаева Гарвалова
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 4 Константин Георгиев Георгиев
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 5 Николай Николаев Бербенлиев
КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ 1 Петър Стефанов Москов
КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ 2 Наталия  Олег Шулика- Фотакиева
КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ 3 Мая Иванова Палиева
КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ 4 Моника Димитрова Петрова
КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ 5 Мая Иванова Стаматова
КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ 6 Калоян Балинов Балинов
КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ 7 Снежина Пламенова Желязкова
ПП „Движение на непартийните кандидати“ 1 Минчо Христов Куминов
ПП „Движение на непартийните кандидати“ 2 Нина  Ангелова  Дюлгерова
ПП „Движение на непартийните кандидати“ 3 Константина  Николова  Ангелова
ПП” Благоденствие – Обединение – Градивност” 1 Румен  Коев Христов
ПП” Благоденствие – Обединение – Градивност” 2 Иванчо Вътов Йотов
партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ 1 Наум Асенов  Наумов
партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ 2 Мирослав Борисов Паскалев
партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ 3 Стоян  Божидаров  Георгиев
партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ 4 Даниел  Иванов  Атанасов
партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ 5 Светла Николаева Пенева
партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ 6 Силвия  Максимова Атанасова
ПП"НАЦИЯ" 1 Свилен Йорданов Цонев
ПП"НАЦИЯ" 2 Мартин Агоп Сърабян
Партия "БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ" 1 Георги Димитров Андреев
Партия "БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ" 2 Христо  Светлев  Якимов
Партия "БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ" 3 Ивайло   Христов Нелковски
Партия "БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ" 4 Димитър  Йорданов  Георгиев
Партия "БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ" 5 Емил  Митков  Басаров
Партия "БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ" 6 Венцислава  Николаева Олянова
Партия "БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ" 7 Мария  Георгиева Йорданова
Партия "БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ" 8 Велизар  Димитров Петков
Партия "БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ" 9 Георги  Георгиев Георгиев
Партия "БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ" 10 Мая Петрова Костова
Партия "БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ" 11 Матей  Симеонов Матеев
Партия "БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ" 12 Соня  Стойчева  Александрова
Партия "БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ" 13 Ростислав  Маринов Маринов
Партия "БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ" 14 Стилияна Миткова Георгиева Миткова Георгиева
Партия "БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ" 16 Диана Минкова Панайотова
Партия "БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ" 17 Иван  Атанасов Атанасов
Партия "БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ" 18 Даниел  Илков Янчев
Партия "БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ" 19 Николай Минчев  Костов
Партия "Възраждане" 1 Костадин Тодоров Костадинов
Партия "Възраждане" 2 Николай  Кръстев Костадинов
Партия "Възраждане" 3 Веселин  Миленов Вешев
Партия "Възраждане" 4 Юлиян Каменов Губатов
Партия "Възраждане" 5 Марин Минков Попов
Партия "Възраждане" 6 Никола Ангелов Димитров
Партия "Възраждане" 7 Станислав Добринов Стоянов
Партия "Възраждане" 8 Румяна  Ангелова  Ненова-Вешева
Партия "Възраждане" 9 Даниела Петкова Векова
Партия "Възраждане" 10 Георги Ангелов Георгиев
Партия "Възраждане" 11 Дилян  Руменов  Григоров
Партия "Възраждане" 12 Димитринка  Тодорова Дамянова
Партия "Възраждане" 13 Диян  Желев Стоев
Партия "Възраждане" 14 Николай  Петков Цонев
Партия "Възраждане" 15 Светослав  Тодоров Тодоров
Партия "Възраждане" 16 Галин  Стоянов Иванов
Партия "Възраждане" 17 Васил Найденов Ценев
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 1 Станислав Тодоров Трифонов
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 2 Любомир Антонов Каримански
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 3 Бойко Петров Кафеджиев
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 4 Ивайло Красимиров Кожухаров
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 5 Кирил Сашев Симеонов
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 6 Александър Благовестов Тодоров
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 7 Янко Георгиев Янков
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 8 Димо Ангелов Хътов
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 9 Марина Дамянова Филипова
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 10 Галина Иванчева Димитрова
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 11 Едвин Исмаил Васви
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 12 Митко Георгиев Стоянов
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 13 Иво Георгиев Атанасов
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 14 Андрей Николаев Михайлов
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 15 Александър Костадинов Илиев
Коалиция "БСП за България" 1 Борислав Гуцанов Гуцанов
Коалиция "БСП за България" 2 Филчо  Кръстев  Филев
Коалиция "БСП за България" 3 Павел  Енев Раличков
Коалиция "БСП за България" 4 Кателия Александров  Атанасов
Коалиция "БСП за България" 5 Ирена Андреева Георгиева
Коалиция "БСП за България" 6 Милен  Банков Гочев
Коалиция "БСП за България" 7 Николай Светлозаров Гочев
Коалиция "БСП за България" 8 Мирослав Сотиров Коларов
Коалиция "БСП за България" 9 Маринела Иванова  Грудева
Коалиция "БСП за България" 10 Валентин  Стоянов Вълчев
Коалиция "БСП за България" 11 Георги Йорданов Георгиев
Коалиция "БСП за България" 12 Росен Ивов Гацин
Коалиция "БСП за България" 13 Валентина Чернева Христова
Коалиция "БСП за България" 14 Драгомира Иванова Чернева
Коалиция "БСП за България" 15 Галин Николов  Трифонов
Коалиция "БСП за България" 16 Станислав Боянов Тасков
Коалиция "БСП за България" 17 Маргарита Петкова Тодорова
Коалиция "БСП за България" 18 Димитър  Валентинов  Янев
Коалиция "БСП за България" 19 Нина  Стоянова Каракашева
Коалиция "БСП за България" 20 Павел  Красимиров Лозанов
Коалиция "БСП за България" 21 Жанет Драганова Димчева
Коалиция "БСП за България" 22 Росица Иванова  Пенкова
Коалиция "БСП за България" 23 Даниел Любенов Любомиров
Коалиция "БСП за България" 24 Радослав Гешев Йовков
Коалиция "БСП за България" 25 Деспа Маринова Точева
Коалиция "БСП за България" 26 Десислава Тодорова Миливоева
Коалиция "БСП за България" 27 Светлан Димов Стоянов
Коалиция "БСП за България" 28 Тодор Росенов Петров
Коалиция "БСП за България" 29 Христо  Веселинов Василев
коалиция НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ 1 Надка Данчева Йонова
коалиция НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ 2 . Боян  Иванов  Караджов
коалиция НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ 3 Пламен Димитров Ямболов
коалиция НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ 4 Красимир  Иванов Керчев
коалиция НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ 5 Сибила Динкова Стоилова
коалиция НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ 6 Георги  Стефанов Иванов
коалиция НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ 7 Андрей Александрович Ваховски
коалиция НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ 8 Николай  Валериев Николов
коалиция НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ 9 Илиян  Живков Георгиев
коалиция НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ 10 Светлан Цонев Станойков
коалиция НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ 11 Милена Рускова Вълкова
коалиция НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ 12 Диян Василев Кралев
коалиция НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ 13 Катя Братанова Калчева
коалиция НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ 14 Елена Асенова Кирова
коалиция НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ 15 Георги  Маринов Стоянов
партия "Възраждане на Отечеството" 1 Игнат  Веселинов  Раденков
партия "Възраждане на Отечеството" 2 Искра  Милкова  Иванова
партия "Възраждане на Отечеството" 3 Илиян Михайлов   Великов 
партия "Възраждане на Отечеството" 4 Боян  Любомиров  Дуранкев
партия "Възраждане на Отечеството" 5 Галина  Вескова  Николова
партия "Възраждане на Отечеството" 6 Веселин  Стоянов  Георгиев 
партия "Възраждане на Отечеството" 7 Кирил  Димитров Малеев 
партия "Възраждане на Отечеството" 8 Иван Великов   Иванов
партия "Възраждане на Отечеството" 9 Орлин Руменов   Обрешков
партия "Възраждане на Отечеството" 10 Силвия  Атанасова  Петрова
партия "Възраждане на Отечеството" 11 Надка  Борисова  Пенева
партия "Възраждане на Отечеството" 12 Генко  Господинов Тенев
партия "Възраждане на Отечеството" 13 Николай  Ненов  Ненов
 коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ 1 Калуди Купенов Калудов
 коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ 2 Любомир Кирилов Дончев
 коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ 3 Стела Добромирова Петрова
 коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ 4 Дарина Василева Добрева
 коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ 5 Елица Атанасова Кръстева
 коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ 6 Васил Славчев Никилов
 коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ 7 Радина Павлова Кирилова
 коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ 8 Теодора Константинова  Казанджиева
 коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ 9 Милка Димитрова  Добрева 
 коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ 10 Бойко Паунов Бойчев
 коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ 11 Радина Илиева Александрова 
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 1 Ерджан Себайтин Ебатин
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 2 Сали Мехмедов Табаков
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 3 Хюсни  Осман Адем
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 4 Хълми Сейфиев Белев
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 5 Алисе  Османова  Хасанова
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 6 Рюян Невзатов Ризов
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 7 Сабри Мустафов Сабриев
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 8 Мерткан Аптулов Ибрямов
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 9 Сали Светославов Любенов
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 10 Васил Георгиев Алексиев
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 11 Айше Мехмед Кадир
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 12 Адиле Сабриева Кямил
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 13 Тургут Исмет Мехмед
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 14 Месут Ердинч Рушид
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 15 Хабил Билгинов Хабилов
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 16 Айдън Мустафа Байрам
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 17 Ахмед Ахмед Идриз
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 18 Мехмед Хасанов Хасанов
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 19 Нурай Ахмед Басри
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 20 Севим Тезжан Мустафа
ПП "АБВ" 1 Атанас Христов Мангъров
ПП "АБВ" 2 Георги Недков Кючуков
ПП "АБВ" 3 Младен Йорданов Станев
ПП "АБВ" 4 Ивайло Тодоров Герчев
ПП "АБВ" 5 Красимир Димитров Костов
ПП "АБВ" 6 Христо Тодоров Недялков
ПП "АБВ" 7 Иван Тодоров Василев
ПП "АБВ" 8 Нона Иванова Йотова-Маринова
ПП "АБВ" 9 Румен Атанасов Тодоров
ПП "АБВ" 10 Даниел Георгиев Илчев
ПП "АБВ" 11 Красимир Янев Куцаров
ПП "АБВ" 12 Петър Кирилов Първанов
ПП "АБВ" 13 Делян Венелинов Жечев
политическа партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ 1 Николай Димитров Бояджиев
политическа партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ 2 Маргарит  Владимиров Мицев
политическа партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ 3 Милица Галинова Николова
политическа партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ 4 Светлозар Костадинов Чакъров
политическа партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ 5 Веселин Славчев Казаков
политическа партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ 6 Деян Георгиев Петров
политическа партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ 7 Стоян Христов Стоянов
политическа партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ 8 Румен Владимиров Русев
политическа партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ 9 Атанас Иванов Дойчев
Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 1 Веселин  Найденов Марешки
Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 2 Димитър  Атанасов Карбов
Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 3 Веселин Йорданов Кунчев
Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 4 Щериана Валентинова Иванова
Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 5 Димитър Добрев  Йорданов
Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 6 Илиян  Иванов Карагьозов
Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 7 Янислав Стоянов Танков
Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 8 Георги Чернев  Чакъров
Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 9 Койка Димитрова Христова
Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 10 Тодор  Желев Тодоров
Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 11 Георги Александров Александров
Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 12 Вела  Георгиева Христова
Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 13 Светлозар Желязков Колев
Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 14 Станислав  Райнов  Новаков
Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 15 Красимир Пенков Кръстев
Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 16 Тодор  Мирчев  Тодоров
Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 17 Иван Михайлов Денков
Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 18 Исмаил Азис Исмаил
Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 19 Красимир Димитров Каменов
Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 20 Ясен Младенов Дичев
Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 21 Деница Любомирова Адамова
Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 22 Робърт Георгиев Христов
Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 23 Траян Младенов Енчев
Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 24 Кирил Върбанов Лозанов
Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 25 Николай Павлов Почеканов
Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 26 Теодор Минчев  Кулев
Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 27 Петър  Атанасов Атанасов
Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 28 Станислава  Илиева  Грозданова
Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 29 Стелияна Ивайлова Иванова
Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 30 Антон Василев Стоев
ПП "Републиканци за България" 1 Веселин Янчев Василев
ПП "Републиканци за България" 2 Диан Маринов Иванов
ПП "Републиканци за България" 3 Панайот Николов Кискинов
ПП "Републиканци за България" 4 Младен Костов Македонски
ПП "Републиканци за България" 5 Камен  Райков Колев
ПП "Републиканци за България" 6 Анна Крумова Лисичкова
ПП "Републиканци за България" 7 Росица Илиева Стоева
ПП "Републиканци за България" 8 Христо Атанасов Калчев
ПП "Републиканци за България" 9 Жасмина Василева Атанасова
ПП "Републиканци за България" 10 Борис Любомиров Луков
ПП "Републиканци за България" 11 Васил Йорданов Червенков
ПП "Републиканци за България" 12 Нели Христова Вълчева
ПП "Републиканци за България" 13 Асен Петев Христанов
ПП "Републиканци за България" 14 Силвия Маринова Димитрова
ПП "Републиканци за България" 15 Георги Желев Славов
ПП "Републиканци за България" 16 Яна Радева Михалева
ПП "Републиканци за България" 17 Христо Драгомиров Гичев
ПП "Републиканци за България" 18 Дарина Цветанова Цонева
ПП "Републиканци за България" 19 Илия Статев Матев
ПП "Републиканци за България" 20 Стефка Стоянова Румънецова
ПП "Републиканци за България" 21 Николай Златев Иванов
ПП "Републиканци за България" 22 Красимир Георгиев Димов
ПП "Републиканци за България" 23 Нериман Сюлейманова Мустафова
ПП "Републиканци за България" 24 Момчил Киров Василев
ПП "Републиканци за България" 25 Нели Георгиева Неделчева
ПП "Републиканци за България" 26 Олександр Олександрович Ингор
ПП "Републиканци за България" 27 Ивелин Васков Пенев
ПП "Републиканци за България" 28 Кремена Атанасова Славова
ПП "Републиканци за България" 29 Венелин Вендриянов Първанов
ПП "Републиканци за България" 30 Димитър Радева Радев
Коалиция ГЕРБ-СДС 1 Костадин Георгиев Ангелов
Коалиция ГЕРБ-СДС 2 Страцимир Илков Павлов
Коалиция ГЕРБ-СДС 3 Таня Тодорова Петрова
Коалиция ГЕРБ-СДС 4 Красен Кирилов Кралев
Коалиция ГЕРБ-СДС 5 Павел Алексеев Христов
Коалиция ГЕРБ-СДС 6 Владимир Славчев Вълев
Коалиция ГЕРБ-СДС 7 Бранимир Николаев Балачев
Коалиция ГЕРБ-СДС 8 Мартин Петров Андонов
Коалиция ГЕРБ-СДС 9 Юлияна Атанасова Боева
Коалиция ГЕРБ-СДС 10 Желез Николов Железов
Коалиция ГЕРБ-СДС 11 Жечка Добрева Георгиева
Коалиция ГЕРБ-СДС 12 Мирослав Боянов Георгиев
Коалиция ГЕРБ-СДС 13 Ирина Тодорова Делчева
Коалиция ГЕРБ-СДС 14 Димитър Стоянов Тодоров
Коалиция ГЕРБ-СДС 15 Владимир Димитров Ненков
Коалиция ГЕРБ-СДС 16 Димитър Ефтимов Анастасов
Коалиция ГЕРБ-СДС 17 Гюлейдин Исмаил Кязим
Коалиция ГЕРБ-СДС 18 Ивайло Илиев Илиев
Коалиция ГЕРБ-СДС 19 Станислав Димитров Йорданов
Коалиция ГЕРБ-СДС 20 Станислав Георгиев Иванов
Коалиция ГЕРБ-СДС 21 Николай Георгиев Няголов
Коалиция ГЕРБ-СДС 22 Лиляна Димитрова Лазарова-Янева
Коалиция ГЕРБ-СДС 23 Кристиан Антонов Димитров
Коалиция ГЕРБ-СДС 24 Минко Нейков Христов
Коалиция ГЕРБ-СДС 25 Славена Димитрова Точева
Коалиция ГЕРБ-СДС 26 Невена Любомирова Иванова
Коалиция ГЕРБ-СДС 27 Николай Стоянов Малев
Коалиция ГЕРБ-СДС 28 Нелия Жекова Жекова
Коалиция ГЕРБ-СДС 29 Жельо Петров Алексиев
Коалиция ГЕРБ-СДС 30 Бранимир Георгиев Георгиев
ПП "ПРАВОТО" 1 Стефан Атанасов Куртев
ПП "ПРАВОТО" 2 Нели Тихомирова Маринова
ПП "ПРАВОТО" 3 Стефка Петкова Кючукова
Коалиция "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!" 1 Татяна Дончева Тотева
Коалиция "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!" 2 Владимир Боянов Върбанов
Коалиция "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!" 3 Димитър Симеонов Костадинов
Коалиция "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!" 4 Юлия Тотева Малешкова
Коалиция "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!" 5 Стоян Иванов Иванов
Коалиция "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!" 6 Миглена Петрова Куртева
Коалиция "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!" 7 Лъчезар Александров Алексиев

Коалиция "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!" 9 Николай Стойков Огнев
Коалиция "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!" 10 Веселина Стоянова Тупареева
Коалиция "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!" 11 Росен Георгиев Георгиев
Коалиция "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!" 12 Добринка Ангелова Иванова
Коалиция "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!" 13 Димитър Красимиров Минчев
Коалиция "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!" 14 Димо Колев Колев
Коалиция "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!" 15 Велико Славов Великов
Коалиция "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!" 16 Георги Величков Станчев
Коалиция "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!" 17 Татяна Петрова Димитрова
Коалиция "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!" 18 Стоян Светлозаров Златев
Коалиция "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!" 19 Надя Трифонова Аврамова
Коалиция "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!" 20 Мартина Петрова Едрова
Коалиция "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!" 21 Росица Пенчева Йорданова
Коалиция "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!" 22 Божидар Георгиев Балтаджиев
Коалиция "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!" 23 Радослав Младенов Петев
Коалиция "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!" 24 Георги Васков Делчев
Коалиция "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!" 25 Радослав Димитров Димитров
Коалиция "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!" 26 Александър Милчев  Стефанов
Коалиция "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!" 27 Петър Върбанов Радушев
Коалиция "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!" 28 Светлозар Стоянов Златев
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 1 Красимир Дончев Каракачанов
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 2 Иван Димов Иванов
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 3 Иво Колев Пазарджиев
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 4 Венцислав Сивелинов Сивов
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 5 Николай Йовчев Николаев
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 6 Румен Неофитов Динчев
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 7 Кристина Радославова Петева
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 8 Николай Орлинов Роев
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 9 Николай Тодоров Евтимов
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 10 Красимир Кирилов Кондов
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 11 МАРТИН МИЛЕНОВ ЖЕЛЕВ
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 12 ЙОРДАН РАЙКОВ ЙОРДАНОВ
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 13 КРАСИМИР ГАНЧЕВ НИКОЛОВ
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 14 ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ МИНЕВ
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 15 ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 16 АНГЕЛ АНГЕЛОВ ШИШКОВ
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 17 ВИКТОРИЯ РАДОСТИНОВА ГЕОРГИЕВА
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 18 ДЕЯН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 19 САМУИЛ МАРИНОВ МАРИНОВ
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 20 ЗЛАТИНА ЛАЗАРОВА ЛЮБЕНОВА
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 21 АНГЕЛ ДОБРЕВ РАДЕВ
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 22 ДОБРОМИР ЙОРДАНОВ ДЖИКОВ
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 23 ПЕТЪР АНТОНОВ ПЕТРОВ
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 24 СТАНКО ВАЛЕНТИНОВ ПЕТКОВ
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 25 ЕРНЕСТИНА ЧАВДАРОВА ШИНОВА
ПП Глас Народен 1 Иван Асенов Маринов
ПП Глас Народен 2 Искра Ангелова Димитрова
ПП Глас Народен 3 Веселин Асенов Белоконски
ПП Глас Народен 4 Марин Маринов Маринов
ПП Глас Народен 5 Александър Христов Демирев
ПП Глас Народен 6 Николай Колев Диков
ПП Глас Народен 7 Димитър Иванов Нейков
ПП Глас Народен 8 Симеон Георгиев Златарев
ПП Глас Народен 9 Мария Христова Мърхова
ПП Глас Народен 10 Венцеслав Василев Петров
ПП Глас Народен 11 Добромир Неделчев Добрев
коалиция "Граждани от протеста" 1 Иван Аргиров Янакиев
коалиция "Граждани от протеста" 2 Милен Василев Събев
коалиция "Граждани от протеста" 3 Найден Тодев Найденов
коалиция "Граждани от протеста" 4 Янко Илиев Стоянов
коалиция "Граждани от протеста" 5 Антон Великов Антонов
коалиция "Граждани от протеста" 6 Милена Енчева Боева
коалиция "Граждани от протеста" 7 Румяна Христова Димитрова
коалиция "Граждани от протеста" 8 Павлина Ангелова Станчева
Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ 1 Стоян Александров Михалев
Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ 2 Стелиян Георгиев Севастиянов
Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ 3 Стела Димитрова Николова
Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ 4 Ивайло Христов Митковски
Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ 5 Николай Гергинов Танчев
Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ 6 Дора Костова Димитрова
Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ 7 Марин Гергиев Щерев
Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ 8 Боян Димитров Керемидчиев
Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ 9 Николай Антонов Капитанов
Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ 10 Мария Иванова Ангелова-Дойчева
Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ 11 Милен Благоев Стоянов
Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ 12 Марияна Колева Захариева
Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ 13 Васко Миланов Василев
Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ 14 Нелко Георгиев Начев
Партия НА ЗЕЛЕНИТЕ 1 Анна Георгиева Кирилова
Партия НА ЗЕЛЕНИТЕ 2 Георги Пасков Стамболов
Партия НА ЗЕЛЕНИТЕ 3 Иво Красимиров Димитров
ПП МИР 1 Красимир  Иванчев Жейнов
ПП МИР 2 Мариана  Георгиева Куртева
ПП МИР 3 Злати  Василев  Иванов
ПП МИР 4 Камен  Савов Анестиев
ПП МИР 5 Иванка  Рачкова Илиева
ПП МИР 6 Даниел Цветков Тодоров
ПП МИР 7 Ангел  Минчев  Момчев
ПП МИР 8 Теодора Стойчева  Кънева
ПП МИР 9 Александър Генков Конаков
ПП МИР 10 Катерина Генова Жейнова
ПП МИР 11 Ивелин Стефанов Стаматов
ПП МИР 12 Милена  Колева Димитрова
ПП МИР 13 Дарин  Русев Ченев
ПП МИР 14 Стоян  Иванов Цанев
ПП МИР 15 Виржиня Киркор Авшарян
ПП "Атака" 1 Волен Николов Сидеров
ПП "Атака" 2 Николай Георгиев Караколев
ПП "Атака" 3 Живка Койчева Костова
ПП "Атака" 4 Петя Пламенова Гавраилова-Декова
ПП "Атака" 5 Венцислав Александров Стефанов
ПП "Атака" 6 Александър Георгиев Атанасов
ПП "Атака" 7 Грациела Данкова Димитрова
ПП "Атака" 8 Милена Атанасова Стоянова
ПП "Атака" 9 Росица Тодорова Стоянова
ПП "Атака" 10 Красен Маргаритов Проданов
ПП "Атака" 11 Георги Бориславов Желязков
ПП "Атака" 12 Илия Христов Йовчев
ПП "Атака" 13 Иван Кръстев Трендафилов
ПП "Атака" 14 Милен Сашев Маринов
ПП "Атака" 15 Николай Вълчев Стоянов
ПП "Атака" 16 Николай Николаев Джуров
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)  1 Георги Димитров Чипов
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)  2 Антон Петров Петров
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)  3 Иванка Тодорова Банкова
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)  4 Велико Дочев Петков
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)  5 Живко Георгиев Георгиев
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)  6 Красимир Димитров Денчев
ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО 1 Дойчин Николаев Ников
ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО 2 Светлозар Анастасов Николов
ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО 3 Пламен Стоянов Велчев
ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО 4 Емилия Илиева Фичева
ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО 5 Звезделина Михайлова Стоянова
ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО 6 Радостина Пенчева Минева
ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО 7 Илизара Георгиева Келеси
ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО 8 Свилен Емилов Стоянов
ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО 9 Данаил Иванов Димитров
ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО 10 Христофор Петков Тахрилов
ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО 11 Димо Андонов Андонов
ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО 12 Димитър Атанасов Ковачев
ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО 13 Веселин Господинов Великов
ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО 14 Евгени Петков Михайлов
ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО 15 Мартин Димитров Сотиров
ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО 16 Ренета Илкова Илиева
ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО 17 Добромир Атанасов Добрев
ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО 18 Евгений Александров Александров
ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО 19 Деян Сашев Александров
ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО 20 Тодорка Неделчева Атанасова-Тахрилова
ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО 21 Каро Иванов Каров
ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО 22 Димитър Данаилов Стефанов
ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО 23 Георги Гинчев Вълчев
ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО 24 Милена Георгиева Маринова
ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО 25 Милен Христов Христов
ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО 26 Пламена Атанасова Чернева
ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО 27 Румен Милчев Сакеларов

ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН № 04 - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

1.  26.02.2021г., 13:50 ч
ПП „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“

1.
2.

Зорница Панчова Илиева
Даян Валериев Тачев

№ 43/26.02.2021г.
№ 43/26.02.2021г.
2.
27.02.2021г.,
9:22 ч.
ПП „НАЦИЯ“

1.

Симеон Стойчев Симеонов

№ 47/01.03.2021г.
3.
27.02.2021г., 11:30

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Андрей Иванов Чорбанов 
Момчил Кунчев Иванов 
Христо Михайлов Дочев 
Силвия Маринова Николова 
Даниела Димитрова Попова  
Йордан Манев Николов 
Светлозар Иванов Димитров 
Цветомил Стефанов Стефанов 
Камелия Георгиева Джанабетска 
Диана Петровна Симеонова 
Надежда Николаева Николова 
Мирела Боянова Желязкова 
Станислав Николаев Николов 
Ивелин Ванев Иванов 
Стефка Петкова Капитанова 
Веселин Христов Семерджиев 


№ 49/01.03.2021г.


4.
27.02.2021г., 13:28

ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Тодор Веселинов Томев
Димитър Маринов Димитров
Кристян Михайлов Иванов
Катрин Ивайлова Симеонова
Катя Петрова Михайлова
Мартин Найденов Николов
 №50/01.03.2021г.
5.
27.02.2021г., 16:47
ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“
1.
2.
3.
4.
Йордан Богданов Богданов
Селвис Севгин Ибрахим
Христо Николов Христов
Калоян Борисов Йолов
№51/01.03.2021г.
6. 28.02.2021г. 9:20
ПП БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Стоян Иванов Динков
Мариян Тодоров Димитров
Станимир Стефанов Стоянов
Светлана Симеонова Лазарова
Иван Денчев Кънчев
Иван Петров Петров
Иван Цветанов Радойски
Мишел Даниелов Касабов
№52/01.03.2021г.
7. 28.02.2021г.
11:25
ПП 
ВМРО - БНД
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Милен Василев Михов
Пенчо Василев Чанев
Юлия Илиева Тонкова
Кирил Асенов Кирилов
Николай  Станчев  Цонев
Мирослав Николов Гълъбов
Магдалена Христова Джикова
Пламен Стефанов Борисов
Евгени  Петков Коев
Ангел  Иванов Генов
Йордан Тодоров Грозданов
Веселина Бойкова Йонева - Йорданова
Йордан Стоянов Минчев
Кирил Георгиев Станчев
Петър Стоянов Зангов
Димитър Илиев Димитров
№53/01.03.2021г.
8. 28.02.2021 12:55
партия "Възраждане на Отечеството"
1.
2.
3.
4.
5.
Юрий  Христов  Янков
Радко Любенов Ханджиев
Валентин  Монов  Вълков 
Ганчо  Георгиев  Георгиев
Йото  Борисов  Йотов
54/01.03.2021

9
28.02.2021
15:37
партия "  БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ"
1.
2.
3.
4.
5.
Радинка Маринова Дякова
Светлана Кънчева Евтимова
Лора Стефанова Евтимова
Елис Хърфан Ферад
Христо Радославов Куклев
55/01.03.2021

10
28.02.2021
16:00
ПАРТИЯ  ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
1.
2.
Анастасия Миланова Андреева
Магдалена Десиславова Дамянова
56/01.03.2021
11
28.02.2021
16:18
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
1.
2.
3.
Димитър Славчев Савов
Христо Василев Ламбрев
Тодор Милчев Петров
57/01.03.2021
12
28.02.2021
16:30
ПП „Консервативно Обединение на Десницата“
1.
2.
3.
4.
Светлана Йорданова Георгиева
Ваньо Евгениев Шарков
Румяна Петрова Панайотова
Росен Илиев  Русев
58/01.03.2021
13
28.02.2021
16:50
ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ-ОБЕДИНЕНИЕ-ГРАДИВНОСТ
1.
2.
Мирослава Георгиевна Габерова
Любомир Стефанов  Бояджиев
59/01.03.2021
14
01.03.2021
10:10
ПП Републиканци за България
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Цветан Генчев Цветанов
Стефан Димитров Дойкин
Борислав Адриянов Ангелов
Вероника Александрова Сивриева
Красимир Йорданов Кирилов
Фикред Лютфиев Ферадов
Пламен Маринов Маринов
Пламен Росенов Маринов
Снежана Минчева Стефанова
Мартин Георгиев Димитров
Андрей Маринов Маринов
Александър Цанков Петров
Елка Илиева Петрова
Николай Стефчев Драков
Иван Веселинов Станев
Деян Веселинов Димов
60/01.03.2021
15
01.03.2021
10:10
ГЕРБ-СДС
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Костадин Георгиев Ангелов
Любомира Симеонова Попова
Димитър Стойков Николов
Станислав Иванов Стоянов
Николен Веселинов Стойнов
Георги Петров Недев
Росица Тодорова Димитрова
Илиян Венков Георгиев
Валентин Василев Точков
Детелина Кирилова Борисова
Вероника Михайлова Димова
Венцислав Милков Георгиев
Цветелин Георгиев Йорданов
Христо  Евгениев Стоев
Стефан Иванов Бранзелов
Никифор Тодоров Тодоров
61/01.03.2021
16
01.03.2021
10:28
АБВ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Любомир Тодоров Халачев
Севдалина Илиева Димитрова-Енева
Николай Илчев Илиев 
Марин Русев Богомилов
Альоша Красимиров Кушлов
Емилян Николов Миланов
Тихомир Симеонов Куков
Иларион Георгиев Златев
62/01.03.2021
17
01.03.2021
11:25
ПП АТАКА
1.
2.
3.
Десислав Славов Чуколов
Огнян Петров Георгиев
Петър Ваков Митев
63/01.03.2021
18
01.03.2021
13:20
БСП
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Явор Руменов Божанков
Весела Николаева Лечева
Анета Кирилова Маноилова-Григорова
Симеон Любенов Вачков
Михаил Тодоров Михалев
Анелия Ангелова Димитрова
Антон Живков Иванов
Катя Атанасова Петрова
Валентин Георгиев Ламбев
Николай Събев Петров
Траяна Стефанова Стоянова
Николай Статев Корчев
Паулина Любомирова Петрова
Емилия Атанасова Жилиева
Красин Благоев Каракоцев
Наталия Владимирова Сотирова
64/01.03.2021
19
01.03.2021
13:30
ПП ПРАВОТО
1.
Денка Димитрова Николова
65/01.03.2021
20
01.03.2021
13:40
ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)“
1.
Хриска Георгиева Маркова
66/01.03.2021
21
01.03.2021
13:50

"ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ - ВОЛЯ И НФСБ"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Антон Василев Стоев
Георги Колев Колев
Любен Николов Лалев
Антон Дамянов Ангелчев
Илияна Любенова Миновска
Веселин Маргаритов Марчев
Татяна  Василева Сиракова
Магдалена Стоянова Нейкова
Тервел Димитров Марчев
Александър Данаилов Панев
Красимир Маринов Колев
Димитър Христов Димитров
Атанас Петров Атанасов
Илтер Мухидинов Хилмиев
Севим Сабриева Азизова
Елка Василева Кукова- Нешева
67/01.03.2021
22
01.03.2021
14:45
КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП „КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“, ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ“)“
1.
Господин Тончев Тонев
68/01.03.2021
23
01.03.2021
15:10
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Пламен Панайотов Пасков
Александра Тодорова Трифонова
Милен  Дамянов Анчев
Богомил Ненов Консулов
Митю Николов Димов
Иван Пламенов Георгиев
69/01.03.2021
24. 02.03.2021 09:07
Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Малинка Ангелова Тонова-Иванова 
Йордан Антонов Яков
Иван Филипов Иванов  
Петър Божков Владимиров
Веселин Руменов Величков
Ива Енчева Тодоранова
Николай Тодоров Божков
Татяна Христова Георгиева
Катя Василева Петкова
Димитър Антонов Шопов
Радослава Николова Стефанова
Веселин Иванов Драганов
Тодор Иванов Тодоров
Ваня Наумова Джонгова
Светла Живкова Петкова
Иван Тодоров Тодоров
70/02.03.2021
25. 02.03.2021
10:00
ПП МИР
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Симеон Славчев Славчев
Росен Ганчев Андонов
Мартин Петров Янев
Тихомир Божидаров Тодоров
Мирослав Христов Христов
Даниел Христов Радев
Тихомир Георгиев Димитров
Бисер Георгиев Цанков
Димитър Колев Димитров
Галин Захариев Цуцулов
Милко Иванов Милков
Петър Петков Иванов
71/02.03.2021
26. 02.03.2021 11:00

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Мастън Османов Мастънов
Гюнай Мюмюнов Далоолу
Сунай Хасанов Мунков
Фатме  Билялова Етемова
Мъстън Феимов Еминов
Ивелин Якимов Розинов
Алекбер Исмет Абил
Стефчо Иванов  Алипиев
Атанас Дончев Бъчваров
Федя Зафиров Дервишев
Санер Гюнай Узунали
Елеонора Бориславова Марева
Ердинч Басри Хюсеин
Едиз Ниязиев Акифов
Ипек Синан Рушидова
72/02.03.2021
27.
02.03.2021
12:06
Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Калоян Милков Янков
Людмила Николаева Илиева
Мавроди Евстатиев Калейнски
Любомир Христов Марков
Елена Светославова Чамуркова
Константин Валентинов Ангелов
Димитър Красимиров Петрушев
Сева Тони Памукчиева
Владислав Димитров Иванов
Стелиян Красимиров Маджаров
Ивайло Владимиров Вълчев
Светлозар Методиев Влайков
Христо Димитров Димитров
Елена Стоянова Димитрова
Даниел Михайлов Неделчев
Цветозар Илиев Цачев
73/02.03.2021
28.
02.03.2021
12:41
ПП "Глас Народен"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Мариета Йорданова Гвоздиева
Даниел Сашев Пулов
Росен Маринов Костов
Свилен Величков Христов
Дилян Димитров Маринов
Генчо Христов Цонев
Моника Младенова Константинова
75/02.03.2021
29.
02.03.2021
12:52
"Граждани от протеста"
1.
2.
Ермак Тодоров Димов
Радослав Тодоров Радински
76/02.03.2021
30.
02.03.2021
13:07
Коалиция "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Юлиан Христов Войнов
Цветомир Емилов Енев
Силвия Тодорова Кирилова
Виолета Иванова Блажева
Пламен Петков Христов
Цанко Димитров Момъков
Васил Божанов Трифонов
Елена Василева Маринова
Нина Василева Петрова - Дянкова
Петя Тодорова Иванова
Маргарита Ганева Косева
Мирослав Николаев Паничаров
Антон Георгиев Семерджиев
Даниела Димитрова Жабилова
Александър Венциславов Върбанов
77/02.03.2021

ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН № 05 - ВИДИН

№1
25.02.2021г.
12:50ч.

20
Партия „Движение на непартийните кандидати“

1.
Славянка Цветанова Бенева
№21-НС/
25.02.2021г.
№2
26.02.2021г.
10:30ч.

13

 

 

Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“
1.
2.
3. 
4.
5.
6.
7.
Емил Тодоров Лилов
Иван Николов Иванов
Тони Илиев Бадовски
Красимир Валентинов Иванов
Никола Тониев Иванов
Валери Петров Деков
Йонко Лозанов Йонков
№23-НС/
28.02.2021г.
№ 3
27.02.2021г.
11:23ч.

25
Партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”

1.
2.
Йоана Николаева Николова
Владимир Милчев Апостолов
№34-НС/
28.02.2021г.
№ 4
27.02.2021г.
13:11ч.

26
Партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“
1.
2.
Цветозар Венциславов Захариев
Михаела Николаева Петрова
№36-НС/
28.02.2021г.
№5
27.02.2021г.
14:31ч.

15
Партия „НАЦИЯ“

1.
Теодор Стефков Вълев
№37-НС/
28.02.2021г.

№ 6
28.02.2021г.
10:05ч.

29
Партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Иво Георгиев Атанасов
Снежана Венециева Йоханова
Светлана Бориславова Стойкова
Милен Пламенов Милчев
Ивайло Василев Гюров
Цецка Петрова Хаджигеоргиева
Светослав Владимиров Цветанов
Владимир Бойков Боев
№39-НС/
28.02.2021г.
№7
28.02.2021г.
10:33ч.

14
Партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Петър Георгиев Стефанов
Георги Венелинов Георгиев
Анна Иванова Яръмова
Стоян Митков Николов
Росен Янчев Тодоров
Боян Василев Владимиров
№40-НС/
28.02.2021г.
№8
28.02.2021г.
11:10ч.

2

Коалиция „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“
1.
2.
Йордан Григоров Янков
Гергана Димитрова Георгиева
№41-НС/
28.02.2021г.
№9
28.02.2021г.
12:21ч.

12
Партия „Възраждане на Отечеството“
1.
2.
3.
Ивайло Любенов Иванов
Тихомир Георгиев Станчев
Мартин Веселинов Божилчев
№42-НС/
28.02.2021г.
№ 10
28.02.2021г.
14:02ч.

23
Партия „Благоденствие-Обединение-Градивност“
1.
2.
Анна Митова Митова
Радослав Живков Радев
№43-НС/
28.02.2021г.
№11
28.02.2021г.
14:10ч.

27
Партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“

1.

Иво Филипов Георгиев


№44-НС/
28.02.2021г.
№ 12
28.02.2021г.
14:56ч.

17
Коалиция „Граждани от Протеста“
1.
2.
3.
4.
Тошко Витанов Тодоров
Николай Паунов Панов
Васил Янков Малинов
Божидар Витанов Тодоров
№45-НС/
28.02.2021г.
№13
28.02.2021г.
15:13ч.

30
Партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“
1.
2.
Димитър Симеонов Симов
Георги Цветанов Невлев

№46-НС/
28.02.2021г.
№14
28.02.2021г.
15:25ч.

3
Партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ”
1.
2.
3.
Манол Викторов Димитров
Венета Александрова Василева – Петкова
Мартин Серьожев Вътев
№47-НС/
28.02.2021г.
№15
01.03.2021г.
09:01ч.

28
Коалиция „ ГЕРБ-СДС“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Росица Любенова Кирова
Александър Филчев Матеев
Росен Ангелов Цветков
Силвия Петрова Евдокимова
Емил Вадимов Мушанов
Николай Сашов Николов
Ирена Лилкова Гъркова
Лъчезар Георгиев Попиванов
№48-НС/
01.03.2021г.
№16
01.03.2021г.
10:30ч.

21
Партия  “Републиканци за България“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Огнян Кирилов Ценков
Албена Николова Георгиева
Венци Захариев Пасков 
Лозан Георгиев Лозанов
Калин Васков Каменов
Николай Кочев Маринов
Иван Бисеров Цолов
Илия Николов Петков
№49-НС/
01.03.2021г.
№17
01.03.2021г.
11:10ч.

4
Коалиция “БСП за БЪЛГАРИЯ“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Филип Стефанов Попов
Димитър Радков Раденовски
Боян Минков Иванов
Андрей Митев Андреев
Цветан Борисов Топчиев
Мадлен Красимирова Стефанова
Тихомир Красимиров Трифонов
Йордан Емилов Татарски
№50-НС/
01.03.2021г.
№18
01.03.2021г.
11:20ч.

22
Партия „ПРАВОТО“
1.
2.
Кирил Атанасов Груев
Стела Димитрова Николова
№51-НС/
01.03.2021г.
№19
01.03.2021г.
14:45ч.

5
Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Валери Иванов Сираков
Елена Цонева Гунчева
Ненчо Илиев Нешев
Петър Петров Димитров
Красимир Димов Антонов
Максимка Тодорова Дечева
Кирил Валериев Кирилов
Наташка Венелинова Базова
№52-НС/
01.03.2021г.
№20
01.03.2021г.
15:15ч.

7
Партия „АТАКА“
1.
2.
3.
4.
Йордан Василев Йорданов
Стефан Иванов Йонов
Даниел Петров Минков
Людмил Антонов Василев
№53-НС/
01.03.2021г.
№21
01.03.2021г.

15:20ч.

8
Партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ ПП „КОД“
1.
2.
Виолета Илиева Дочкова
Емил Боянов Емилов

№54-НС/
01.03.2021г.
№22
01.03.2021г.
15:35ч.

24
Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Биляна Василева Маринова
Росен Живков Иванов
Десислава Ванчева Николова
Тихомир Георгиев Трифонов
Захари Борисов Сандов
Пеко Лалов Пеков
Филипа Лъчезарова Лозанова
Ирена Пламенова Иванова
№55-НС/
01.03.2021г.
№23
01.03.2021г.
15:50ч.

1
Партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
1.
2.
3.
4.
5.
Димитър Йорданов Чукарски
Лъчезар Асенов Кръстев
Николай Любенов Николов
Тодор Кирилов Цеков
Димчо Ангелов Георгиев
№56-НС/
01.03.2021г.
№24
02.03.2021г.
09:13

18
коалиция  „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Юлиян Ангелов Петров
Зорина Димитрова Петрова
Бисер Богомилов Лозанов
Цеца Миткова Велкова
Виолета Иванова Видолова
Любомир Иванов Борисов
Лиляна Йоцова Стефанова
№57-НС/
02.03.2021г.
№25
02.03.2021г.
10:00ч.

11
коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Любен Иванов Иванов
Лозина Йорданова Николова
Иван Еленков Русков
Даяна Олегова Цветкова
Марин Филчев Маринов
Натали Пенкова Накова
Калоян Ивайлов Ангелов
Павел Димитров Паунов

№58-НС/
02.03.2021г.
№26
02.03.2021г.
10:40ч.

10
Партия „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“

1.
2.
3.
4.

Лало Георгиев Кирилов
Андрей Ангелов Иванов
Мая Богданова Антова - Червеняшка
Пламен Иванов Димитров
№59-НС/
02.03.2021г.
№27
02.03.2021г.
11:00ч.

16
партия  „МИР“
1.
2.
3.
4.
5.
Веселин Димитров Велков 
Пламен Станков Цветков
Ивайло Иванов Петков
Георги Милчов Бързашки
Калоян Емилов Казаков
№60-НС/
02.03.2021г.
№28
02.03.2021г.
11:30ч.

19
партия „Глас Народен“

1.
Ивайло Цветанов Цеков
№61-НС/
02.03.2021г.
№29
02.03.2021г.
14:35ч.

6
партия „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“
1.
2.
3.
4.
Албена Георгиева Даракчиева
Томислав Илиянов Методиев
Красимир Иванов Рангелов
Петър Славчев Илиев
№62-НС/
02.03.2021г.
№30
02.03.2021г.
14:45ч

9
партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Станислав Димитров Анастасов
Адриан Мирославов Маринов
Светла Светославова Ангелова
Иванка Радославова Каменова
Тамара Руменова Василева
Чавдар Илчов Славчов
Радостина Александрова Ранчинска
Наташа Савова Ганцова
№63-НС/
02.03.2021г.

ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН №06 - ВРАЦА

№1
25.02.2021 г.
10.15 ч.
2
Коалиция „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“

1
2
3

Красимир Цветков Манов
Преслава Атанасова Атанасова
Лена Жекова Бъчварова

17-НС/
26.02.2021 г.
№2
25.02.2021 г.
10.25 ч.
20
Партия „Движение на непартийните кандидати“

1
2

Златко Николаев Стоянов
Христо Георгиев Куфов
18-НС/
26.02.2021 г.
№3
26.02.2021 г.
14.55 ч.
10
Партия „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“

1
2
3
4
5
6

Славей Милетиев Григоров
Коста Иванов Червеняшки
Светлин Антонов Младенов
Адриан Иванов Филипов
Цветан Аврамов Петров
Камелия Тихомирова Петкова
28-НС/
27.02.2021 г.
№4
27.02.2021 г.
10.05 ч.
26
Партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“

1
Виктор Методиев Манчев
29-НС/
27.02.2021 г.
№5
27.02.2021 г.
10.15 ч.
13
Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“
1
2
3
4
5
6
Малина Ангелова Тонова
Силвия Иванова Петкова 
Николай Борисов Къркеланов
Данаил Веселинов Дамянов
Ивайло Александров Димитров
Даниела Христова Петкова

30-НС/
27.02.2021 г.
№6
27.02.2021 г.
10.45 ч.
15
Партия „НАЦИЯ“
1
Ива Георгиева Митрева
31-НС/
27.02.2021 г.
№7
27.02.2021 г.
11.20 ч.
29
Партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Георги Станчев Георгиев
Иван Василев Хиновски
Надя Бориславова Антимова
Гергана Пешева Николова
Цветан Иванов Борисов
Иво Венциславов Стефанов
Павел Ценов Павлов
Стефан Красимиров Стефанов
Валери Георгиев Алексиев
Филип Миленов Дилков
32-НС/
27.02.2021 г.
№8
27.02.2021 г.
11.40 ч.
14
Партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ - БНО“
1
2
3
4
5
6
7
Каролина Златкова Христова
Йордан Иванов Малджански
Йордан Кирилов Йорданов
Иван Василев Димитров
Георги Иванов Стилиянов
Димитър Константинов Димитров
Жоро Рангелов Кръстев

33-НС/
27.02.2021 г.
№9
27.02.2021 г.
12.00 ч.
5
Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“
1
2
3
4
5
6
7
Ивайло Василев Лалов
Димитър Витанов Георгиев
Лилиан Петков Петков
Розина Петрова Банова
Тихомир Росенов Тодоров
Иво Станчев Иванов
Анелия Кръстева Христова
34-НС/
27.02.2021 г.
№10
27.02.2021 г.
14.50 ч.
25
Партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“
1
2
Валентин Симеонов Симов
Евгени Иванов Ганчовски
35-НС/
27.02.2021 г.
№ 11
28.02.2021 г.
9.55 ч.
12
Партия „Възраждане на Отечеството“

1
2
3
Христо Цветанов Монов
Марияна Лилова Каменова
Петър Димитров Пандурски
37-НС/
01.03.2021 г.
№ 12
28.02.2021 г.
10.10 ч.
30
Партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“

1
2
Георги Лалев Василев
Асен Огнянов Дуклев
38-НС/
01.03.2021 г.
№ 13
28.02.2021 г.
11.40 ч.
27
Партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“

1
2
Мартин Ангелов Горанов
Невян Велчев Симеонов
39-НС/
01.03.2021 г.
№ 14
28.02.2021 г.
13.30 ч.
22
Партия „ПРАВОТО“

1
2
3

Денка Димитрова Николова
Цветомила Димитрова Маринова
Албена Стефчова Коцанкова-Христова

40-НС/
01.03.2021 г.
№ 15
28.02.2021 г.
14.55 ч.
3
Партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ“ НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“
1
2
3
4
5

Александър Адриянов Суев
Манол Викторов Димитров
Павел Валериев Димитров
Йонка Красимирова Иванова
Ангел Александров Василев

41-НС/
01.03.2021 г.
№ 16
01.03.2021 г.
08.52 ч.
23
Партия „Благоденствие- Обединение-Градивност“
1
2
3
Данчо Цветанов Стоянов
Михайл Войнов Цветанов
Владимир Фотиев Горанов
42-НС/
01.03.2021 г.
№ 17
01.03.2021 г.
09.05 ч.
28
Коалиция ГЕРБ-СДС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Петя Цветанова Аврамова
Красен Георгиев Кръстев
Костадин Никифоров Шахов
Малина Иванова Николова
Драгомир Ангелов Маринов
Мирослав Иванов Аспарухов
Иво Кирилов Ралчовски
Мирослав Петров Комитски
Миглена Георгиева Горанова
Мартин Николаев Харизанов
Веселин Иванов Веселинов
Светослав Цветанов Спасов
43-НС/
01.03.2021 г.
№ 18
01.03.2021 г.
09.30 ч.
24
Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ- ВОЛЯ И НФСБ“
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Слави Дичев Нецов
Йордан Тодоров Гергов
Ивайло Вагенщайн Русинов
Ивайло Борисов Иванов
Румяна Кръстева Иванова
Стефани Калин Банчева
Ивайло Руменов Николов
Цветелина Христова Маринова
Мариянка Костова Дилкова
Йонко Нанков Николов
Маргарита Василева Огойска
Деян Валентинов Митев
44-НС/
01.03.2021 г.
№ 19
01.03.2021 г.
11.17 ч.
1
Партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Красимир Илиев Богданов
Георги Иванов Комитски
Робертино Тодоров Маринов
Емил Борисов Младенов
Красимир Петков Петков
Даниела Нинова Нинова
Светозар Георгиев Лазаров
Мирослав Богданов Гетов
Цветанка Николаева Манов
Румяна Цветанова Витньова
Момчил Пламенов Янкова
45-НС/
01.03.2021 г.
№ 20
01.03.2021 г.
11.25 ч.
16
Партия „МИР“
1
2
3
4
5
6
Пресиян Пламенов Павлов
Светлин Денчев Павлов
Станислав Василев Серафимов
Мирослав Ангелов Маринов
Пламен Драгомиров Додев
Людмила Невянова Додева
46-НС/
01.03.2021 г.
№ 21
01.03.2021 г.
14.10 ч.
4
Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Анастас Маринов Попдимитров
Ивайло Цветанов Лилов
Георги Методиев Атанасов
Генади Събков Събков
Даниела Александрова Цолова
Трифон Димитров Цветков
Георги Иванов Боянкински
Крум Сотиров Тодоров
Камелия Евгениева Павлова
Вълчо Игнатов Златанов
Ирина Николова Цонова
Светослав Иванов Мандиков

47-НС/
01.03.2021 г
№ 22
01.03.2021 г.
15.00 ч.
21
Партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Тодор Борисов Тодоров
Веселка Цветанов Христова
Иван Димитров Георгиев
Илиян Димитров Борисов
Георги Валериев Гуджев
Персиян Хитомиров Петков
Николай Димитров Велизаров
Валентин Спасов Димитров
Лъчезар Боянов Бичовски
Румен Христов Първанов
Тони Архангелов Петров
Ани Бориславова Цветанова
50-НС/
02.03.2021 г
№ 23
01.03.2021 г.
16.00 ч.
19
Партия „Глас Народен“
1
2
Пламен Стефанов Христов
Райна Сашова Ангелова
48-НС/
01.03.2021 г
№ 24
02.03.2021 г.
9.10 ч.
17
Коалиция „Граждани от Протеста“
1
2
3
4
Искрен Валериев Дилов
Димитър Георгиев Господинов
Ели Христова Илиева
Георги Ангелов Боршуков
49-НС/
02.03.2021 г
№ 25
02.03.2021 г.
10.45 ч.
11

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ- ОБЕДИНЕНИЕ“
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Владислава Тошева Лакова
Марина Валериева Тошева
Георги Димитров Генов
Петя Боянова Георгиева
Васко Борисов Врачовски
Лили Тодорова Михайлова
Клавдия Костадинова Костова
Виктор Вериславов Василев
Анжело Иванов Иванов
Евгени Вълчев Ангелов
Мирела Любомирова Александрова
Денислав Валентинов Ц
51-НС/
02.03.2021 г
№ 26
02.03.2021 г.
11.00 ч.
8
Партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ 
/ ПП „КОД“/
1
2
3
Сашо Митов Ганов
Николина Иванова Илиева
Цветанка Георгиева Генкова
52-НС/
02.03.2021 г
№ 27
02.03.2021 г.
11.00 ч.
9
Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Йордан Кирилов Цонев
Цветан Иванов Енчев
Борислав Константинов Банчев
Десислава Димитрова Тодорова
Каролина Симеонова Кьолер
Бранимир Асенов Бочев
Касъм Мехти Касъмов
Йордан Александров Димитров
Стефан Димитров Ангелов
Христо Найденов Найденов
Николай Емилов Николов
Светлин Николаев Герасимов
53-НС/
02.03.2021 г
№ 28
02.03.2021 г.
11.40 ч.
18
Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“
1
2
3
4
5
6
7
8

Андрей Христов Вълчев
Емил Хрисимиров Дойнов
Георги Цветанов Василев
Мариела Стоянова Стоянова
Ирена Ненкова Митова
Десислава Ангелова Бойчева
Владимир Иванов Попов
Славка Георгиева Цветкова

54-НС/
02.03.2021 г.

64-НС/
04.03.2021 г.
№ 29
02.03.2021 г.
12.00 ч.
6
Партия „АБВ(Алтернатива за българско възраждане)“ 
1
2
3

Петьо Василев Ангелов
Мариана Георгиева Асенова
Тошко Стоянов Стоянов
55-НС/
02.03.2021 г
№ 30
02.03.2021 г.
12.15 ч.
7
Партия „АТАКА“
1
3
4
5

Георги Иванов Петров
Галин Пламенов Георгиев
Иван Богданов Иванов
Пламен Тошев Петков

56-НС/
02.03.2021 г

ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН №07 - ГАБРОВО

1  ПП „ПРАВОТО” 1 Пеньо Стефанов Минчев 18-НС/26.02.2021
Вх.№27   2 Борислав Симеонов Борисов 
25.02.2021г.   3 Иванка Димитрова Дончева 
13.00 ч.   4 Неделя Петкова Димитрова 
2  ПП „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ” 1 Стефан Пенчев Богданов 19-НС/26.02.2021
Вх.№35   2 Димитра Александрова Иванова 
26.02.2021г.     
12,35 ч.     
3  ПП „НАЦИЯ” 1 Ангел Маринов Заимов 20-НС/26.02.2021
Вх.№37     
26.02.2021г.     
16.00 ч.     
4  ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ” 1 Даниел Петров Петров 21-НС/28.02.2021
Вх.№38   2 Йордан Валериев Андреев 
27.02.2021г.   3 Ивайло Мариянов  Ивайлов 
09.40 ч.     
5  ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ” 1 Маргарит Йорданов Карабуров 22-НС/28.02.2021
Вх.№39   2 Марио Митков Кожухаров 
27.02.2021г.     
10,30 ч.     
6  ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 1 Борис Вангелов Борисов 23-НС/28.02.2021
Вх.№40   2 Диляна Стефанова Стефанова 
27.02.2021г.   3 Марин Янков Маринов 
12, 00 ч.   4 Християн Мартинов Марков 
   5 Христо Гошев Гунчев 
   6 Константин Петков Малчев 
   7 Недялко Стоев Стоев 
7  ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ “НОВА ДЕМОКРАЦИЯ” 1 Анатоли Петров Антонов 24-НС/28.02.2021
Вх.№43   2 Румен Стоименов Ночев 
27.02.2021г.   3 Мариян Иванов Белоев 
14:50 ч.     
8  ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА” /ПП КОД/ 1 Добромир  Димитров Валачев 25-НС/28.02.2021
Вх.№44   2 Димитър Пеев Делчев 
27.02.2021г.   3 Валентина Петкова Новакова 
15:05 ч.   4 Роксана Димитрова Найденова 
   5 Илиян Георгиев Георгиев 
9  ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ- БНО” 1 Татяна Божидарова Димитрова 26-НС/28.02.2021
Вх.№45   2 Татяна Серьожева Маринчева 
28.02.2021г.   3 Косьо Красимиров Ковачев 
10:25 ч.   4 Борислав Иванов Симеонов 
10  ПП АБВ  1 Любомир Цветанов Йорданов 27-НС/28.02.2021
Вх.№46   2    Силвия Веселинова Петрова   Силвия Веселинова Петрова   Силвия Веселинова Петрова   Силвия Веселинова Петрова   Силвия Веселинова Петрова   Силвия Веселинова Петрова   Силвия Веселинова Петрова   Силвия Веселинова Петрова 
28.02.2021г.   3   Павлинка Недева Енева  Павлинка Недева Енева  Павлинка Недева Енева  Павлинка Недева Енева  Павлинка Недева Енева  Павлинка Недева Енева  Павлинка Недева Енева  Павлинка Недева Енева 
10:56 ч.   4   Кънчо Христов Георгиев  Кънчо Христов Георгиев  Кънчо Христов Георгиев  Кънчо Христов Георгиев  Кънчо Христов Георгиев  Кънчо Христов Георгиев  Кънчо Христов Георгиев  Кънчо Христов Георгиев 
   5    Владислав Стефанов  Вълканов   Владислав Стефанов  Вълканов   Владислав Стефанов  Вълканов   Владислав Стефанов  Вълканов   Владислав Стефанов  Вълканов   Владислав Стефанов  Вълканов   Владислав Стефанов  Вълканов   Владислав Стефанов  Вълканов 
11  ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” 1 Кристина  Любомирова Димитрова 27-НС/28.02.2021
Вх.№47   2  Христо Николов Христов Христо Николов Христов Христо Николов Христов Христо Николов Христов Христо Николов Христов Христо Николов Христов Христо Николов Христов Христо Николов Христов 
28.02.2021г.   3  Стефан Янков Енчев Стефан Янков Енчев Стефан Янков Енчев Стефан Янков Енчев Стефан Янков Енчев Стефан Янков Енчев Стефан Янков Енчев Стефан Янков Енчев 
11:25 ч.   4   Вилиян  Богданов  Стефанов   Вилиян  Богданов  Стефанов   Вилиян  Богданов  Стефанов   Вилиян  Богданов  Стефанов   Вилиян  Богданов  Стефанов   Вилиян  Богданов  Стефанов   Вилиян  Богданов  Стефанов   Вилиян  Богданов  Стефанов  
12  ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 1 Любомир Антонов Каримански 29-НС/28.02.2021
Вх.№48   2 Деляна Валериева Пешева 
28.02.2021г.   3 Катерина Павлова Стоичкова 
11:57 ч.   4 Десислава Стефанова Панчева 
   5 Пресиян Павлин Дочев 
   6 Милен Стилиянов Любенов 
   7 Стефан Иванов Михнев 
   8 Светослав Мариянов Маринов 
13  КОАЛИЦИЯ „НИЕ ГРАЖДАНИТЕ” 1 Красимир Василев Гебрев 30-НС/28.02.2021
Вх.№49     
28.02.2021г.     
13.50 ч.     
14  ПП" ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" 1 Радослав Пламенов Стойчев 31-НС/28.02.2021
Вх.№50   2 Магдалена Десиславова Дамянова 
28.02.2021г.   3 Емил Йорданов Кънев  
14.50 ч.   4 Димитър Здравков Ченков 
15  ПП „Благоденствие-Обединение-Градивност“ 1 Иван Минчев Габеров 32-НС/28.02.2021
Вх.№51   2 Любомир Стефанов Бояджиев 
28.02.2021г.     
15.40 ч.     
16  ПП „ATAKA“ 1 Росен Ангелов Ангелов 33-НС/01.03.2021
Вх.№52   2 Весела Георгиева Хараланова 
01.03.2021г.     
09.30 ч.     
17  ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ 1 Мариян Георгиев Костадинов 34-НС/01.03.2021
Вх.№53   2 Добри Димов Христов 
01.03.2021г.   3 Станислав Любомиров Лазаров 
09.45 ч.   4 Иван Илиев Николов 
   5 Мирослава Василева Димова 
   6 Пламен Стефанов Матейчев 
   7 Надежда Емилова Киселкова-Юмерова 
   8 Пламен Пенчев Недков 
18  ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ 1 Валя Кръстева Новакова 35-НС/01.03.2021
Вх.№55     
01.03.2021г.     
12.07 ч.     
19  КП „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 1 Мария Йорданова Митева 36-НС/01.03.2021
Вх.№56   2 Цветомира Михнева Димитрова–Ненова 
01.03.2021г.   3 Росен Иванов Цветков 
12.30 ч.   4 Николай Пенчев Попов 
   5 Невян Иванов Иванов 
   6 Веселин Димитров Христов 
   7 Владимир Рачев Рачев 
   8 Николай Иванов Кулеков 
20  ПП „Възраждане на Отечеството“ 1 Искра Милкова Иванова 37-НС/01.03.2021
Вх.№57   2 Радко Любенов Ханджиев 
01.03.2021г.   3 Бистра Маринова Кралева 
12.40 ч.     
21  ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 1 Мелекбер Шевки Велева 38-НС/01.03.2021
Вх.№58   2 Ердоан Мехмед Узунов 
01.03.2021г.   3 Исмаил Кязим Хаджихасан 
12.40 ч.   4 Ахмед Ибрахимов Мехмедов 
   5 Боян Стоянов Савянов 
   6 Илхан Раимов Сабриев 
   7 Чидем Ибрамова Алексиева 
   8 Деян Събев Башев 
22  КП ГЕРБ – СДС  1 Томислав Пейков Дончев 39-НС/01.03.2021
Вх.№59   2 Невена Евстатиева Минева 
01.03.2021г.   3 Николай Цветанов Сираков 
13.40 ч.   4 Климент Минков Кунев 
   5 Дончо Тихолов Захариев 
   6 Теодора Минчева Мъглова-Иванова 
   7 Павлин Красимиров Ганчев 
   8 Веселин Димитров Данчев 
23  КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 1 Крум Георгиев Дончев 40-НС/01.03.2021
Вх.№60   2 Кристина Максимова Сидорова 
01.03.2021г.   3 Диан Володиев Русанов 
13.55 ч.   4 Станимир Косев Стойчев 
   5 Десислава Любомирова Симеонова 
   6 Диляна Данаилова Митева 
   7 Желязко Величков Великов 
   8 Ваня Любомирова Колева 
24  КП „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ 1 Йордан Антонов Яков 41-НС/01.03.2021
Вх.№61   2 Мария Недялкова Мирчева 
01.03.2021г.   3 Татяна Христова Георгиева 
16.50 ч.   4 Лилия Димитрова Сариева 
   5 Катя Василева Петкова 
   6 Ива Енчева Тодоранова 
   7 Радослава Николова Стефанова 
   8 Стоян Стефанов Христов 
25  ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“ 1 Адриан Иванов Филипов 42-НС/02.03.2021
Вх.№63   2 Красимир Иванов Демиров 
02.03.2021г.   3 Валентин Цветанов Иванов 
09.05 ч.     
26  КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ 1 Пепа Миткова Сомлева 43-НС/02.03.2021
Вх.№64   2 Тихомир Пътев Тотев 
02.03.2021г.   3 Иван Николаев Събев 
09.23 ч.   4 Иван Христов Христов 
   5 Цветомир Цанков Цанков 
   6 Надежда Михайлова Стефанова 
27  КОАЛИЦИЯ ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА 1 Иванка Георгиева Теофилова 44-НС/02.03.2021
Вх.№66   2 Ирина Петкова Алексoва 
02.03.2021г.     
11.30 ч.     
28  КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ 1 Ивелин Стоянов Стоянов 45-НС/02.03.2021
Вх.№70   2 Иван Стефанов Иванов  
02.03.2021г.   3 Григор Венциславов Григоров  
13.40 ч.   4 Васил Милчев Папазов  
   5 Димитър Георгиев Георгиев  
   6 Сева Тони Памукчиева  
29  ПП „Глас Народен“ 1 Виржиния Светлозарова Богданова 46-НС/02.03.2021
Вх.№71   2 Даниел Сашев Пулов  
02.03.2021г.   3 Мартин Ганчев Минков 
14.00 ч.     
30  ПП „МИР“ 1 Симеон Минчев Генчев 47-НС/02.03.2021
Вх.№72   2 Христо Пенчев Мянков 
02.03.2021г.   3 Димитър Илиев Илиев 
15.50 ч.     

ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН №08 - ДОБРИЧ

Пореден №, дата и час на постъпване
Пореден № на листата в бюлетината според жребия в ЦИК
Партия, коалиция или инициативен комитет
Пореден № на кандидата в решението  за регистрацията на листата
Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите

№ на решението за регистрация 
№1
25.02.2021
14:00ч.

 Възраждане
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


Юлиян Каменов Губатов
Константина Венциславова Спасова
Йонка Светлинова Маринова
Марин Минков Попов
Петър Петров Петров
Иван Пламенов Георгиев
Веселин Мирославов Димитров


29-НС/25.02.2021
№2
26.02.2021
09:56ч.


ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ

1.
2.

 

Бойко Георгиев Никифоров
Константина Николова Ангелова

30-НС/26.02.2021
№3
26.02.2021
16:13ч.


 ПП АБВ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 

Николай Александров Бекяров
Георги Янев Георгиев
Момчил Красимиров Сарандев
Добринка Великова Кирчева
Паньо Михалев Николов
Иванка Господинова Ташева

35-НС/26.02.2021
№4
27.02.2021
11:19 ч.


Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
1.  
2. 
 Атанас Иванов Дойчев
 Веселин Славчев Казаков

38-НС/27.02.2021
№5
27.02.2021
12:40 ч.


Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация –Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Любомир Кирилов Дончев
Красимир Димов Костадинов
Йордан Русев Йорданов
Марин Тодоров Василев
Стефан Иванов Бербенков
Петър Димитров Стоянов
Димитър Иванов Стоянов

39-НС/27.02.2021
№6
27.02.2021
12:57 ч.

Политическа партия „Благоденствие – Обединение - Градивност“ 
1.
2.
Татяна Костадинова Костадинова
Любомир Цветанов Стоянов
40-НС/27.02.2021
№7
27.02.2021
16:15 ч.

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
1.
2.
3.
4.
Борислав Атанасов Даскалов
Ивайло Иванов Захариев
Аполина Красимирова Минева
Валентин Йорданов Йорданов

41-НС/27.02.2021
№8
28.02.2021
10:59 ч.

Български национален съюз - НД
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Йордан Стоянов Манасиев
Ивелина Ивайлова Симеонова
Росица Йорданова Николова
Илиян Максимов Гигов
Светла Николаева Пенева
Стоян Божидаров Георгиев
43-НС/28.02.2021
№9
28.02.2021
11:10 ч.

ПП ПРАВОТО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Захари Георгиев Генов
Иван Иванов Петров
Петя Василева Енева
Владимир Руменов Георгиев
Маню Стефанов Димитров
Цвятко Неделчев Цвятков
44-НС/28.02.2021
№10
28.02.2021
11:16 ч.

ПП Глас Народен
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Михаил Иванов Михов
Николай Колев Диков
Десислава Иванова Иванова
Искрен Кръстев Добрев
Марин  Маринов Маринов
Ивелин Иванов Найденов
Зорница Желева Пейкова
Ангел Йорданов Ангелов
Венцеслав Василев Петров
45-НС/28.02.2021
72-НС/02.03.2021
№11
28.02.2021
12:04 ч.

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

1.
2.

Ненчо  Николаев Досев
Катерина Кирилова Виденова
46-НС/28.02.2021
№12
28.02.2021
13:06 ч.

ПП НАЦИЯ

1.
Георги Стефков Вълев

47-НС/28.02.2021
№13
28.02.2021
16:39 ч.

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
            12.

Дилян Господинов Господинов
Иван Руменов Ганев
Ивайло  Христов Христов
Дарина Костова Аргирова-Митева
Иван Руменов Клисурски
Стефан Иванов Костов
Георги Христов Георгиев
Станислава Иванова Стефанова
Стефан Йорданов Стефанов
Кольо Милков Никифоров
Красимир Димитров Милков
Владимир Георгиев Трендафилов
48-НС/28.02.2021
№14
01.03.2021
09:04 ч.

ГЕРБ-СДС

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
            12.

Деница Евгениева Сачева
Красимир Христов Николов
Зорница Николаева Михайлова
Маргарита Калинова Вичева
Живко Николов Желязков
Радослав Добрев Йорданов
Ивайло Матеев Петев
Иван Димитров Иванов
Нефизе Джелил Кадир
Иван Веселинов Иванов
Галин Иванов Костадинов
Даниела Добрева Димитрова
49-НС/01.03.2021
№15
01.03.2021
09:55 ч

ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ 


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
            12.


Кръстина Николова Таскова
Йордан Апостолов Апостолов
Иван Георгиев Гушев
Светослав Божидаров Гочев
Ивайло Илиев Димитров
Ивелин Стоянов Иванов
Мария Красимирова Вълчева
Радиана Красимирова Цонева
Никола Христов Николов
Станимир Ангелов Калайджиев
Теодора Стоянова Георгиева
Вела Георгиева Христова
50-НС/01.03.2021
№16
01.03.2021
11:19 ч

Граждани от Протеста


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


Димитър Светославов Тодоров
Анелия Христова Танева
Георги Димитров Иванов
Найден Тодев Найденов
Милен Василев Събев
Румянка Христова Димитрова
Антон Великов Антонов
Янко Илиев Стоянов
51-НС/01.03.2021
73-НС/02.03.2021
№17
01.03.2021
11:28 ч

ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Димитър Костадинов Щерев
Валентин Паскалев Славов
Иван Йорданов Иванов
Пламен Михайлов Първанов
Димитър Йорданов Желязков
Стоил Станев Стоилов
52-НС/01.03.2021
№18
01.03.2021
13:05 ч

Движение за права и свободи - ДПС

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
            12.

Хасан Ахмед Адемов
Ердинч Илияз Хаджиев
Нежля Неджати Амди – Ганева
Севинч Зия Касабова
Габриел Видинов Каракашев
Ертен Белгинова Анисова 
Арзу Йосифова Енчева
Кемал Себайдин Асан
Джошкун Девлет Якубов
заличен
Марин Пенев Маринов
Дилек Илхан Мюзекя
53-НС/01.03.2021

 

 

75-НС/02.03.2021
№19
01.03.2021
13:05 ч

НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Боян Иванов Караджов
Диян Василев Кралев
Явор Иванов Калчев
Николай Димитров Николов
Боян Георгиев Богданов
Илиян Живков Георгиев
54-НС/01.03.2021
№20
01.03.2021
14:20 ч

ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
            12.

Севдалин Иванов Куцаров
Николай Иванов Милков
Светослав Иванов Петков
Красимир Коев Василев
Петър Кирилов Костадинов
Мелани Миленова Станева
Димитър Герчев Димитров
Господин Максимов Господинов
Андреан Славчев Андреев
Росица Светлозарова Димова
Пламен Мирославов Петров
Женя Андонова Андонова
55-НС/01.03.2021
№21
01.03.2021
15:00 ч

БНО

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ростислава Василева Димитрова
Петър Тодоров Тодоров
Юмран Джошкун Юмер
Димо Красимиров Димов
Станила Миленова Тодорова
Галин Свиленов Атанасов
56-НС/01.03.2021
№22
01.03.2021
15:08 ч

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

1.
2.
3.

Георги Стефанов Неделчев
Велико Дочев Петков
Емил Цветанов Йотовски
57-НС/01.03.2021
№23
01.03.2021
15:08 ч

БСП за България


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
            12.


Мая Йорданова Димитрова
Даниел Петков Йорданов
Симеон Петров Симеонов
Румен Василев Мунтянов
Пламен Христов Желязков
Сияна Атанасова Фудулова
Здравко Христов Здравков
Красимир Христофоров Мецов
Георги Събев Николов
Боян Саркизов Саркизов
Галин Стоянов Господинов
Иван Петров Костов
58-НС/01.03.2021
№24
02.03.2021
09:00 ч

АТАКА
1.
2.
3.
4.
Атанас Генчев Атанасов
Димчо Господинов Кръстев
Георги Стойчев Йорданов
Недко Василев Недев
64-НС/02.03.2021
№25
02.03.2021
10:09 ч

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Йордан Илиев Йорданов
Емил Томов Томов
Станислав Добрев Илиев
Георги Златев Георгиев
Атанас Стоянов Пантелеймонов
Пламен Валериев Иванов
Атанас Пламенов Атанасов
Милена Тодорова Иванова
Вангелия Тодорова Пархова
Тихомир Маринов Маринов
Красимир Йорданов Кирилов
65-НС/02.03.2021
№26
02.03.2021
10:23 ч

ПП КОД

1.
2.
3.

Даниел Георгиев Маринов
Кристина Йорданова Сунгарска
Гергана Чанева Георгиева - Генова
66-НС/02.03.2021
№27
02.03.2021
11:26 ч

ПП МИР

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Владислав Тодоринов Пакеров
Агоп Киркор Авшарян
Мариана Георгиева Куртева
Катерина Генова Жейнова
Ивелин Стефанов Стаматов
Веско Йорданов Тонев
67-НС/02.03.2021
№28
02.03.2021
11:38 ч

ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
            12.

Стоянка Господинова Кескинова
Явор Минев Георгиев
Ташко Николаев Ташев
Мариана Василева Петрова
Ради Кръстев Радев
Атанас Галинов Йорданов
Галин Александров Бахнев
Светослав Лазаров Ташев
Веселина Стоянова Тупареева
Атанас Георгиев Атанасов
Тодор Николов Топчев
Димитър Цветанов Иванов
68-НС/02.03.2021
№29
02.03.2021
11:38 ч

БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ

1.
2.
3.

Нина Георгиева Ставрева
Георги Стойчев Тодоров
Гергана Йовкова Цонева
69-НС/02.03.2021
№30
02.03.2021
14:15 ч

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Албена Симеонова Върбанова
Милена Вълчева Желева-Керанова
Надежда Костова Пампорова
Димитър Петков Франгов
Божидар Тодоров Радев
Тодор Петров Петров
Диян Хинков Деков
Владимир Бориславов Лафазански
Явор Валентинов Димитров
Симеон Димитров Симеонов
Асен Георгиев Атанасов
Евгени Цонков Чобанов
71-НС/02.03.2021

ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН №9 - КЪРДЖАЛИ

Пореден №, дата и час на постъпване
Пореден № на листата в бюлетината според жребия в ЦИК
Партия, коалиция или инициативен комитет
Пореден № на кандидата в решението  за регистрацията на листата
Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите

№ на решението за регистрация 
№1
25.02.2021
14:00ч.

 Възраждане
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


Юлиян Каменов Губатов
Константина Венциславова Спасова
Йонка Светлинова Маринова
Марин Минков Попов
Петър Петров Петров
Иван Пламенов Георгиев
Веселин Мирославов Димитров


29-НС/25.02.2021
№2
26.02.2021
09:56ч.


ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ

1.
2.

 

Бойко Георгиев Никифоров
Константина Николова Ангелова

30-НС/26.02.2021
№3
26.02.2021
16:13ч.


 ПП АБВ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 

Николай Александров Бекяров
Георги Янев Георгиев
Момчил Красимиров Сарандев
Добринка Великова Кирчева
Паньо Михалев Николов
Иванка Господинова Ташева

35-НС/26.02.2021
№4
27.02.2021
11:19 ч.


Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
1.  
2. 
 Атанас Иванов Дойчев
 Веселин Славчев Казаков

38-НС/27.02.2021
№5
27.02.2021
12:40 ч.


Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация –Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Любомир Кирилов Дончев
Красимир Димов Костадинов
Йордан Русев Йорданов
Марин Тодоров Василев
Стефан Иванов Бербенков
Петър Димитров Стоянов
Димитър Иванов Стоянов

39-НС/27.02.2021
№6
27.02.2021
12:57 ч.

Политическа партия „Благоденствие – Обединение - Градивност“ 
1.
2.
Татяна Костадинова Костадинова
Любомир Цветанов Стоянов
40-НС/27.02.2021
№7
27.02.2021
16:15 ч.

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
1.
2.
3.
4.
Борислав Атанасов Даскалов
Ивайло Иванов Захариев
Аполина Красимирова Минева
Валентин Йорданов Йорданов

41-НС/27.02.2021
№8
28.02.2021
10:59 ч.

Български национален съюз - НД
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Йордан Стоянов Манасиев
Ивелина Ивайлова Симеонова
Росица Йорданова Николова
Илиян Максимов Гигов
Светла Николаева Пенева
Стоян Божидаров Георгиев
43-НС/28.02.2021
№9
28.02.2021
11:10 ч.

ПП ПРАВОТО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Захари Георгиев Генов
Иван Иванов Петров
Петя Василева Енева
Владимир Руменов Георгиев
Маню Стефанов Димитров
Цвятко Неделчев Цвятков
44-НС/28.02.2021
№10
28.02.2021
11:16 ч.

ПП Глас Народен
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Михаил Иванов Михов
Николай Колев Диков
Десислава Иванова Иванова
Искрен Кръстев Добрев
Марин  Маринов Маринов
Ивелин Иванов Найденов
Зорница Желева Пейкова
Ангел Йорданов Ангелов
Венцеслав Василев Петров
45-НС/28.02.2021
72-НС/02.03.2021
№11
28.02.2021
12:04 ч.

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

1.
2.

Ненчо  Николаев Досев
Катерина Кирилова Виденова
46-НС/28.02.2021
№12
28.02.2021
13:06 ч.

ПП НАЦИЯ

1.
Георги Стефков Вълев

47-НС/28.02.2021
№13
28.02.2021
16:39 ч.

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
            12.

Дилян Господинов Господинов
Иван Руменов Ганев
Ивайло  Христов Христов
Дарина Костова Аргирова-Митева
Иван Руменов Клисурски
Стефан Иванов Костов
Георги Христов Георгиев
Станислава Иванова Стефанова
Стефан Йорданов Стефанов
Кольо Милков Никифоров
Красимир Димитров Милков
Владимир Георгиев Трендафилов
48-НС/28.02.2021
№14
01.03.2021
09:04 ч.

ГЕРБ-СДС

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
            12.

Деница Евгениева Сачева
Красимир Христов Николов
Зорница Николаева Михайлова
Маргарита Калинова Вичева
Живко Николов Желязков
Радослав Добрев Йорданов
Ивайло Матеев Петев
Иван Димитров Иванов
Нефизе Джелил Кадир
Иван Веселинов Иванов
Галин Иванов Костадинов
Даниела Добрева Димитрова
49-НС/01.03.2021
№15
01.03.2021
09:55 ч

ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ 


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
            12.


Кръстина Николова Таскова
Йордан Апостолов Апостолов
Иван Георгиев Гушев
Светослав Божидаров Гочев
Ивайло Илиев Димитров
Ивелин Стоянов Иванов
Мария Красимирова Вълчева
Радиана Красимирова Цонева
Никола Христов Николов
Станимир Ангелов Калайджиев
Теодора Стоянова Георгиева
Вела Георгиева Христова
50-НС/01.03.2021
№16
01.03.2021
11:19 ч

Граждани от Протеста


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


Димитър Светославов Тодоров
Анелия Христова Танева
Георги Димитров Иванов
Найден Тодев Найденов
Милен Василев Събев
Румянка Христова Димитрова
Антон Великов Антонов
Янко Илиев Стоянов
51-НС/01.03.2021
73-НС/02.03.2021
№17
01.03.2021
11:28 ч

ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Димитър Костадинов Щерев
Валентин Паскалев Славов
Иван Йорданов Иванов
Пламен Михайлов Първанов
Димитър Йорданов Желязков
Стоил Станев Стоилов
52-НС/01.03.2021
№18
01.03.2021
13:05 ч

Движение за права и свободи - ДПС

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
            12.

Хасан Ахмед Адемов
Ердинч Илияз Хаджиев
Нежля Неджати Амди – Ганева
Севинч Зия Касабова
Габриел Видинов Каракашев
Ертен Белгинова Анисова 
Арзу Йосифова Енчева
Кемал Себайдин Асан
Джошкун Девлет Якубов
заличен
Марин Пенев Маринов
Дилек Илхан Мюзекя
53-НС/01.03.2021

 

 

75-НС/02.03.2021
№19
01.03.2021
13:05 ч

НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Боян Иванов Караджов
Диян Василев Кралев
Явор Иванов Калчев
Николай Димитров Николов
Боян Георгиев Богданов
Илиян Живков Георгиев
54-НС/01.03.2021
№20
01.03.2021
14:20 ч

ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
            12.

Севдалин Иванов Куцаров
Николай Иванов Милков
Светослав Иванов Петков
Красимир Коев Василев
Петър Кирилов Костадинов
Мелани Миленова Станева
Димитър Герчев Димитров
Господин Максимов Господинов
Андреан Славчев Андреев
Росица Светлозарова Димова
Пламен Мирославов Петров
Женя Андонова Андонова
55-НС/01.03.2021
№21
01.03.2021
15:00 ч

БНО

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ростислава Василева Димитрова
Петър Тодоров Тодоров
Юмран Джошкун Юмер
Димо Красимиров Димов
Станила Миленова Тодорова
Галин Свиленов Атанасов
56-НС/01.03.2021
№22
01.03.2021
15:08 ч

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

1.
2.
3.

Георги Стефанов Неделчев
Велико Дочев Петков
Емил Цветанов Йотовски
57-НС/01.03.2021
№23
01.03.2021
15:08 ч

БСП за България


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
            12.


Мая Йорданова Димитрова
Даниел Петков Йорданов
Симеон Петров Симеонов
Румен Василев Мунтянов
Пламен Христов Желязков
Сияна Атанасова Фудулова
Здравко Христов Здравков
Красимир Христофоров Мецов
Георги Събев Николов
Боян Саркизов Саркизов
Галин Стоянов Господинов
Иван Петров Костов
58-НС/01.03.2021
№24
02.03.2021
09:00 ч

АТАКА
1.
2.
3.
4.
Атанас Генчев Атанасов
Димчо Господинов Кръстев
Георги Стойчев Йорданов
Недко Василев Недев
64-НС/02.03.2021
№25
02.03.2021
10:09 ч

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Йордан Илиев Йорданов
Емил Томов Томов
Станислав Добрев Илиев
Георги Златев Георгиев
Атанас Стоянов Пантелеймонов
Пламен Валериев Иванов
Атанас Пламенов Атанасов
Милена Тодорова Иванова
Вангелия Тодорова Пархова
Тихомир Маринов Маринов
Красимир Йорданов Кирилов
65-НС/02.03.2021
№26
02.03.2021
10:23 ч

ПП КОД

1.
2.
3.

Даниел Георгиев Маринов
Кристина Йорданова Сунгарска
Гергана Чанева Георгиева - Генова
66-НС/02.03.2021
№27
02.03.2021
11:26 ч

ПП МИР

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Владислав Тодоринов Пакеров
Агоп Киркор Авшарян
Мариана Георгиева Куртева
Катерина Генова Жейнова
Ивелин Стефанов Стаматов
Веско Йорданов Тонев
67-НС/02.03.2021
№28
02.03.2021
11:38 ч

ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
            12.

Стоянка Господинова Кескинова
Явор Минев Георгиев
Ташко Николаев Ташев
Мариана Василева Петрова
Ради Кръстев Радев
Атанас Галинов Йорданов
Галин Александров Бахнев
Светослав Лазаров Ташев
Веселина Стоянова Тупареева
Атанас Георгиев Атанасов
Тодор Николов Топчев
Димитър Цветанов Иванов
68-НС/02.03.2021
№29
02.03.2021
11:38 ч

БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ

1.
2.
3.

Нина Георгиева Ставрева
Георги Стойчев Тодоров
Гергана Йовкова Цонева
69-НС/02.03.2021
№30
02.03.2021
14:15 ч

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Албена Симеонова Върбанова
Милена Вълчева Желева-Керанова
Надежда Костова Пампорова
Димитър Петков Франгов
Божидар Тодоров Радев
Тодор Петров Петров
Диян Хинков Деков
Владимир Бориславов Лафазански
Явор Валентинов Димитров
Симеон Димитров Симеонов
Асен Георгиев Атанасов
Евгени Цонков Чобанов
71-НС/02.03.2021

ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН №10 - КЮСТЕНДИЛ

Пореден №, дата и час на постъпване
Пореден № на листата в бюлетината според жребия в ЦИК
Партия, коалиция или инициативен комитет
Пореден № на кандидата в решението  за регистрацията на листата
Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите

№ на решението за регистрация 
№1
25.02.2021
14:00ч.

 Възраждане
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


Юлиян Каменов Губатов
Константина Венциславова Спасова
Йонка Светлинова Маринова
Марин Минков Попов
Петър Петров Петров
Иван Пламенов Георгиев
Веселин Мирославов Димитров


29-НС/25.02.2021
№2
26.02.2021
09:56ч.


ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ

1.
2.

 

Бойко Георгиев Никифоров
Константина Николова Ангелова

30-НС/26.02.2021
№3
26.02.2021
16:13ч.


 ПП АБВ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 

Николай Александров Бекяров
Георги Янев Георгиев
Момчил Красимиров Сарандев
Добринка Великова Кирчева
Паньо Михалев Николов
Иванка Господинова Ташева

35-НС/26.02.2021
№4
27.02.2021
11:19 ч.


Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
1.  
2. 
 Атанас Иванов Дойчев
 Веселин Славчев Казаков

38-НС/27.02.2021
№5
27.02.2021
12:40 ч.


Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация –Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Любомир Кирилов Дончев
Красимир Димов Костадинов
Йордан Русев Йорданов
Марин Тодоров Василев
Стефан Иванов Бербенков
Петър Димитров Стоянов
Димитър Иванов Стоянов

39-НС/27.02.2021
№6
27.02.2021
12:57 ч.

Политическа партия „Благоденствие – Обединение - Градивност“ 
1.
2.
Татяна Костадинова Костадинова
Любомир Цветанов Стоянов
40-НС/27.02.2021
№7
27.02.2021
16:15 ч.

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
1.
2.
3.
4.
Борислав Атанасов Даскалов
Ивайло Иванов Захариев
Аполина Красимирова Минева
Валентин Йорданов Йорданов

41-НС/27.02.2021
№8
28.02.2021
10:59 ч.

Български национален съюз - НД
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Йордан Стоянов Манасиев
Ивелина Ивайлова Симеонова
Росица Йорданова Николова
Илиян Максимов Гигов
Светла Николаева Пенева
Стоян Божидаров Георгиев
43-НС/28.02.2021
№9
28.02.2021
11:10 ч.

ПП ПРАВОТО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Захари Георгиев Генов
Иван Иванов Петров
Петя Василева Енева
Владимир Руменов Георгиев
Маню Стефанов Димитров
Цвятко Неделчев Цвятков
44-НС/28.02.2021
№10
28.02.2021
11:16 ч.

ПП Глас Народен
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Михаил Иванов Михов
Николай Колев Диков
Десислава Иванова Иванова
Искрен Кръстев Добрев
Марин  Маринов Маринов
Ивелин Иванов Найденов
Зорница Желева Пейкова
Ангел Йорданов Ангелов
Венцеслав Василев Петров
45-НС/28.02.2021
72-НС/02.03.2021
№11
28.02.2021
12:04 ч.

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

1.
2.

Ненчо  Николаев Досев
Катерина Кирилова Виденова
46-НС/28.02.2021
№12
28.02.2021
13:06 ч.

ПП НАЦИЯ

1.
Георги Стефков Вълев

47-НС/28.02.2021
№13
28.02.2021
16:39 ч.

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
            12.

Дилян Господинов Господинов
Иван Руменов Ганев
Ивайло  Христов Христов
Дарина Костова Аргирова-Митева
Иван Руменов Клисурски
Стефан Иванов Костов
Георги Христов Георгиев
Станислава Иванова Стефанова
Стефан Йорданов Стефанов
Кольо Милков Никифоров
Красимир Димитров Милков
Владимир Георгиев Трендафилов
48-НС/28.02.2021
№14
01.03.2021
09:04 ч.

ГЕРБ-СДС

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
            12.

Деница Евгениева Сачева
Красимир Христов Николов
Зорница Николаева Михайлова
Маргарита Калинова Вичева
Живко Николов Желязков
Радослав Добрев Йорданов
Ивайло Матеев Петев
Иван Димитров Иванов
Нефизе Джелил Кадир
Иван Веселинов Иванов
Галин Иванов Костадинов
Даниела Добрева Димитрова
49-НС/01.03.2021
№15
01.03.2021
09:55 ч

ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ 


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
            12.


Кръстина Николова Таскова
Йордан Апостолов Апостолов
Иван Георгиев Гушев
Светослав Божидаров Гочев
Ивайло Илиев Димитров
Ивелин Стоянов Иванов
Мария Красимирова Вълчева
Радиана Красимирова Цонева
Никола Христов Николов
Станимир Ангелов Калайджиев
Теодора Стоянова Георгиева
Вела Георгиева Христова
50-НС/01.03.2021
№16
01.03.2021
11:19 ч

Граждани от Протеста


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


Димитър Светославов Тодоров
Анелия Христова Танева
Георги Димитров Иванов
Найден Тодев Найденов
Милен Василев Събев
Румянка Христова Димитрова
Антон Великов Антонов
Янко Илиев Стоянов
51-НС/01.03.2021
73-НС/02.03.2021
№17
01.03.2021
11:28 ч

ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Димитър Костадинов Щерев
Валентин Паскалев Славов
Иван Йорданов Иванов
Пламен Михайлов Първанов
Димитър Йорданов Желязков
Стоил Станев Стоилов
52-НС/01.03.2021
№18
01.03.2021
13:05 ч

Движение за права и свободи - ДПС

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
            12.

Хасан Ахмед Адемов
Ердинч Илияз Хаджиев
Нежля Неджати Амди – Ганева
Севинч Зия Касабова
Габриел Видинов Каракашев
Ертен Белгинова Анисова 
Арзу Йосифова Енчева
Кемал Себайдин Асан
Джошкун Девлет Якубов
заличен
Марин Пенев Маринов
Дилек Илхан Мюзекя
53-НС/01.03.2021

 

 

75-НС/02.03.2021
№19
01.03.2021
13:05 ч

НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Боян Иванов Караджов
Диян Василев Кралев
Явор Иванов Калчев
Николай Димитров Николов
Боян Георгиев Богданов
Илиян Живков Георгиев
54-НС/01.03.2021
№20
01.03.2021
14:20 ч

ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
            12.

Севдалин Иванов Куцаров
Николай Иванов Милков
Светослав Иванов Петков
Красимир Коев Василев
Петър Кирилов Костадинов
Мелани Миленова Станева
Димитър Герчев Димитров
Господин Максимов Господинов
Андреан Славчев Андреев
Росица Светлозарова Димова
Пламен Мирославов Петров
Женя Андонова Андонова
55-НС/01.03.2021
№21
01.03.2021
15:00 ч

БНО

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ростислава Василева Димитрова
Петър Тодоров Тодоров
Юмран Джошкун Юмер
Димо Красимиров Димов
Станила Миленова Тодорова
Галин Свиленов Атанасов
56-НС/01.03.2021
№22
01.03.2021
15:08 ч

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

1.
2.
3.

Георги Стефанов Неделчев
Велико Дочев Петков
Емил Цветанов Йотовски
57-НС/01.03.2021
№23
01.03.2021
15:08 ч

БСП за България


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
            12.


Мая Йорданова Димитрова
Даниел Петков Йорданов
Симеон Петров Симеонов
Румен Василев Мунтянов
Пламен Христов Желязков
Сияна Атанасова Фудулова
Здравко Христов Здравков
Красимир Христофоров Мецов
Георги Събев Николов
Боян Саркизов Саркизов
Галин Стоянов Господинов
Иван Петров Костов
58-НС/01.03.2021
№24
02.03.2021
09:00 ч

АТАКА
1.
2.
3.
4.
Атанас Генчев Атанасов
Димчо Господинов Кръстев
Георги Стойчев Йорданов
Недко Василев Недев
64-НС/02.03.2021
№25
02.03.2021
10:09 ч

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Йордан Илиев Йорданов
Емил Томов Томов
Станислав Добрев Илиев
Георги Златев Георгиев
Атанас Стоянов Пантелеймонов
Пламен Валериев Иванов
Атанас Пламенов Атанасов
Милена Тодорова Иванова
Вангелия Тодорова Пархова
Тихомир Маринов Маринов
Красимир Йорданов Кирилов
65-НС/02.03.2021
№26
02.03.2021
10:23 ч

ПП КОД

1.
2.
3.

Даниел Георгиев Маринов
Кристина Йорданова Сунгарска
Гергана Чанева Георгиева - Генова
66-НС/02.03.2021
№27
02.03.2021
11:26 ч

ПП МИР

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Владислав Тодоринов Пакеров
Агоп Киркор Авшарян
Мариана Георгиева Куртева
Катерина Генова Жейнова
Ивелин Стефанов Стаматов
Веско Йорданов Тонев
67-НС/02.03.2021
№28
02.03.2021
11:38 ч

ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
            12.

Стоянка Господинова Кескинова
Явор Минев Георгиев
Ташко Николаев Ташев
Мариана Василева Петрова
Ради Кръстев Радев
Атанас Галинов Йорданов
Галин Александров Бахнев
Светослав Лазаров Ташев
Веселина Стоянова Тупареева
Атанас Георгиев Атанасов
Тодор Николов Топчев
Димитър Цветанов Иванов
68-НС/02.03.2021
№29
02.03.2021
11:38 ч

БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ

1.
2.
3.

Нина Георгиева Ставрева
Георги Стойчев Тодоров
Гергана Йовкова Цонева
69-НС/02.03.2021
№30
02.03.2021
14:15 ч

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Албена Симеонова Върбанова
Милена Вълчева Желева-Керанова
Надежда Костова Пампорова
Димитър Петков Франгов
Божидар Тодоров Радев
Тодор Петров Петров
Диян Хинков Деков
Владимир Бориславов Лафазански
Явор Валентинов Димитров
Симеон Димитров Симеонов
Асен Георгиев Атанасов
Евгени Цонков Чобанов
71-НС/02.03.2021

ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН №11 - ЛОВЕЧ

1
24.02.2021
15:40
15
ПП НАЦИЯ
1
2
Александър Андреев Спасов
Радинка Маринова Бочева
28-НС/26.02.2021
2
26.02.2021
10:15
20
ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ
1
Кирил Петров Ангелов
29-НС/26.02.2021
3
27.02.2021
10:08
5
ВЪЗРАЖДАНЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ивелин Първанов Първанов
Людмил Владимиров Матев
Станислав Емилов Николов
Марин Нинов Генов
Милен Василев Белев
Георги Божков Цанов
Найден Петков Вутев
Красимир Георгиев Цоев
Георги Иванов Нешев
39-НС/01.03.2021
4
27.02.2021
11:50
15
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1
2
3
4
5
Станислав Светозаров Балабанов
Цветелина Николаева Георгиева
Галина Докова Генова
Иван Тонев Петров
Александър Николов Вълчев
40-НС/01.03.2021
5
27.02.2021
13:17
3
Български национален съюз – НД
1
2
3
Румен Стоименов Ночев
Петър Ванков Петров
Павел Йорданов Иванов
41-НС/01.03.2021
6
27.02.2021
13:45
14
БНО
1
2
3
4
5
Момчил Алиянов Гаджалов
Весела Иванова Генова
Ема Асенова Милчева
Петко Любенов Филипов
Виктор Василев Иванов
42-НС/01.03.2021
7
28.02.2021
09:10
23
ПП Благоденствие-Обединение-Градивност
1
2
Любомира Костадинова Карпузова
Татяна Костадинова Костадинова
43-НС/01.03.2021
8
28.02.2021
10:15
22
ПП ПРАВОТО
1
Веска Димитрова Боева
44-НС/01.03.2021
9
28.02.2021
10:45
25
Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
1
2
3
Георги Антонов Антонов
Цветан Стоименов Ночев
Иван Велев Иванов
45-НС/01.03.2021
10
28.02.2021
10:45
2
НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ)
1
Любомир Георгиев Маринов
46-НС/01.03.2021
11
28.02.2021
12:19
26
Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
1
2
3
Калин Димитров Крулев
Милица Галинова Николова
Пламен Илиев Мирчев
47-НС/01.03.2021
12
28.02.2021
13:28
16
ПП МИР
1
2
3
4
5
6
Марио Николов Христов
Надежда Красимирова Георгиева
Божидар Георгиев Ботев
Бойко Боянов Първанов
Асен Деянов Петров
Пламен Деянов Петров
48-НС/01.03.2021
13
28.02.2021
16:40
30
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
1
2
Емилия Красимирова Минкова
Светла Дамянова Дамянова
49-НС/01.03.2021
14
01.03.2021
09:55
21
ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Надя Евтимова Бонева
Виктор Емилов Таслаков
Красимира Минкова Пъдешка-Аманфо
Силвия Веселинова Ангелова
Галина Веселинова Джамбазова
Цветомир Бойков Пейков
Радко Христов Радков
Добри Якимов Добрев
Велина Бориславова Генчева
Мария Цветомилова Павлова
50-НС/01.03.2021
15
01.03.2021
10:13
27
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)
1
Павлин Методиев Иванов
51-НС/01.03.2021
16
01.03.2021
10:33
6
ПП АБВ
1
2
3
4
5
6
Маргарита Иванова Любенова
Мария Маринова Костовска
Иван Колев Карапанчев
Десислава Георгиева Ванова
Ивелина Лазарова Радева
Енчо Тодоров Енев
52-НС/01.03.2021
17
01.03.2021
11:08
12
ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
1
2
3
Светослав Петров Иванов
Румен Стоянов Йорданов
Пламен Георгиев Александров
53-НС/01.03.2021
18
01.03.2021
12:15
10
 
БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
1
2
3
4
5
Венцислав Младенов Хаджиев
Рената Николаева Ичевска
Мария Димитрова Нанкова
Теодор Христов Георгиев
Младен Захариев Абаджиев
54-НС/01.03.2021
19
01.03.2021
13:00
19
ПП Глас Народен
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Радослав Михайлов Христов
Владимир Лъчезаров Василев
Мариян Стойков Данчев
Бойко Стефанов Караиванов
Ивайло Иванов Димитров
Моника Младенова Константинова
Данаил Михов Димовски
Антон Митков Ненков
Владислав Людмилов Янков
Цветан Любомиров Ралински
55-НС/01.03.2021
20
01.03.2021
13:10
13
Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000)
1
2
3
4
5
Емил Тодоров Лилов
Кристина Атанасова Колесник
Ралица Китанова Луканова
Николай Антонов Радев
Христо Николаев Христов
56-НС/01.03.2021
21
01.03.2021
14:05
24
ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цветослав Петров Цанков
Силвия Христова Костадинова
Русан Атанасов Русанов
Венелин Никифоров Йорданов
Юлиана Георгиева Пенева
Мирослав Събчев Колев
Светла Стефанова Шейретова-Тодорова
Калоян Валентинов Кирилов
Цветомира Тодорова Баровска
Даниела Петрова Величкова
57-НС/01.03.2021
22
01.03.2021
15:40
28
ГЕРБ-СДС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Николай Нанков Нанков
Младен Найденов Маринов
Ирина Любенова Митева
Иван Николов Миховски
Георги Николов Митев
Иван Радославов Цветанов
Калин Димитров Василев
Ваня Владимирова Събчева
Владислав Радомиров Радоев
Атанас Маринов Орлинов
58-НС/01.03.2021
23
01.03.2021
16:55
7
АТАКА
1
2
3
4
5
Адриан Христов Асенов
Светозар Атанасов Ангелов
Надя Георгиева Вълкова
Калин Венков Атев
Емил Маринчев Петков
59-НС/01.03.2021
68-НС/02.03.2021
24
02.03.2021
09:53
4
БСП за БЪЛГАРИЯ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ирена Тодорова Анастасова
Минчо Стойков Казанджиев
Валентина Александрова Найденова
Тихомир Кънчев Райновски
Иван Галилеев Иванов
Бистра Христова Лазарова
Милчо Петков Михайлов
Иван Романов Цветков
Тодор Иванов Тодоров
Събчо Илиев Лалев
61-НС/02.03.2021
25
02.03.2021
10:17
17
Граждани от Протеста
1
2
Надежда Тодорова Кирова
Паоло Спасов Панчев
62-НС/02.03.2021
26
02.03.2021
11:05
8
КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/
1
2
3
4
Деян Станимиров Станчев
Гергана Иванова Георгиева
Павлин Тодоров Дренски
Станимир Драганов Станчев
63-НС/02.03.2021
27
02.03.2021
11:10
18
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Марин Маринов Ичев
Ивета Владимирова Пекова
Николай Михайлов Генков
Дарина Кунчева Йорданова
Веселин Стефанов Вълчанов
Мартин Георгиев Цветков
Румен Спасов Иванов
Дафина Ботева Найденова
Борислава Койнова Василкова
Красимир Михайлов Ангелов
64-НС/02.03.2021
28
02.03.2021
12:12
11
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1
2
3
4
5
6
Цвятко Георгиев Георгиев
Младен Минков Близнаков
Сашка Костадинова Христова
Красимир Радев Минчев
Анна Василева Тодорова
Мариан Стайков Кунчев
65-НС/02.03.2021
29
02.03.2021
12:35
1
ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Бойко Велиславов Пъдарски
Поля Христова Христова
Михаил Нанев Михайлов
Калин Петков Кръстев
Петко Минчев Минков
Марин Петков Илчев
Саафет Исметова Аторино
Младена Димитрова Екова
Даниел Кънчев Сираков
Детелина Димитрова Сотирова
66-НС/02.03.2021
30
02.03.2021
14:25
9
Движение за права и свободи - ДПС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Рушен Мехмед Риза
Джейхан Хасанов Ибрямов
Станислав Димитров Анастасов
Стефан Русев Добревски
Диян Вацов Вацов
Любен Илиев Василев
Виолета Атанасова Ивайлова
Алил Хасанов Коджахасанов
Сурай Мустафа Велиева
Методи Васков Петков
67-НС/02.03.2021

ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН №12 - МОНТАНА

1/25.02.2021
20
ПП „Движение на непартийните кандидати”
1
КИРИЛ  ПЕТРОВ АНГЕЛОВ                                             
41– НС
1/25.02.2021
20
ПП „Движение на непартийните кандидати”
2
ЛИЛЯНА БОТЕВА РАШЕВА
62- НС

 

 


2/26.02.2021
2
КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ”  
1
КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ МАНОВ
42 - НС
2/26.02.2021
2
КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ”  
2
ЛИНА ЖЕКОВА БЪЧВАРОВА                   
42 - НС
2/26.02.2021
2
КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ”  
3
ПРЕСЛАВА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
42 – НС

 

 


3/26.02.2021
5
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ”
1
ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
43- НС
3/26.02.2021
5
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ”
2
ВАЛЕРИ ИВАНОВ СИРАКОВ                            
43- НС
3/26.02.2021
5
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ”
3
ИВАН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
43- НС
3/26.02.2021
5
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ”
4
АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ МИЛАНОВ
43- НС
3/26.02.2021
5
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ”
5
ТЕОДОР БОРИСЛАВОВ ТОДОРОВ        
43- НС

4/27.02.2021
10
ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ”
1
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
44 - НС
4/27.02.2021
10
ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ”
2
КАЛИНА ЦЕНОВА КРЪСТЕВА                           
44 - НС
4/27.02.2021
10
ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ”
3
ИВАН ГЕОРГИЕВ ТАШКОВ                                  
44 - НС
4/27.02.2021
10
ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ”
4
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ИВАНОВ                                           
44 - НС
4/27.02.2021
10
ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ”
5
ЕЛЕНА МАРКОВА ИВАНОВА                                         
44 - НС
4/27.02.2021
10
ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ”
6
КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА                                
44 - НС
4/27.02.2021
10
ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ”
7
АГНЕСА ЙОТКОВА ЗАХАРИЕВА                                   
44 - НС
4/27.02.2021
10
ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ”
8
ЛЮБЕН ЦВЕТАНОВ ИГНАТОВ                                       
44 - НС
4/27.02.2021
10
ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ”
9
ИВАН ПЕТРОВ МИЛАНОВ                                               
44 - НС

 

 


5/27.02.2021
26
ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ”
1
МИРА РАШКОВА АТАНАСОВА
45 - НС
5/27.02.2021
26
ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ”
2
МИХАЕЛА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА                        
45 - НС

 

 


6/27.02.2021
15
ПП „НАЦИЯ”
1
ДОБРОМИР ИВАНОВ ПАШОВ
46 - НС

7/27.02.2021
13
КП „Движение ЗАЕДНО за промяна”
1
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ МЛАДЕНОВ                                     
47 - НС
7/27.02.2021
13
КП „Движение ЗАЕДНО за промяна”
2
ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ                                         
47 - НС
7/27.02.2021
13
КП „Движение ЗАЕДНО за промяна”
3
ИВАНКА МАТЕЕВА БЛАГОЕВА                                     
47 - НС
7/27.02.2021
13
КП „Движение ЗАЕДНО за промяна”
4
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ                                     
47 - НС
7/27.02.2021
13
КП „Движение ЗАЕДНО за промяна”
5
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ  НИНОВ                                      
47 - НС
7/27.02.2021
13
КП „Движение ЗАЕДНО за промяна”
6
ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ                          
47 - НС
7/27.02.2021
13
КП „Движение ЗАЕДНО за промяна”
7
ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ПЕТКОВА                                   
47 - НС

 

 


8/27.02.2021
25
ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”
1
ЯВОР ТОНЕВ ЯКОВ                                                            
48 - НС
8/27.02.2021
25
ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”
2
ГЕОРГИ ИВАНОВ НИКОДИМОВ                                    
48 - НС
8/27.02.2021
25
ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”
3
ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ                                 
48 - НС

 

 


9/27.02.2021
16
ПП „МИР”  
1
ДИАНА ПЕТКОВА НИКОЛОВА
56 - НС
9/27.02.2021
16
ПП „МИР”  
2
ИВАН РОЗКОВ ИВАНОВ                                                  
56 - НС
9/27.02.2021
16
ПП „МИР”  
3
НАДЯ ЙОРДАНОВА МЛАДЕНОВА                                
56 - НС
9/27.02.2021
16
ПП „МИР”  
4
РУМЕН СТЕФАНОВ МИНЕВ                                           
56 - НС
9/27.02.2021
16
ПП „МИР”  
5
СИЯНА ИВЕЛИНОВА НИКОЛОВА                                
56 - НС
9/27.02.2021
16
ПП „МИР”  
6
КАЛИН ЯЧЕВ ЯЧЕВ 
56 - НС

 

 


10/28.02.2021
14
ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ - БНО”
1
ПЕТЪР КИРИЛОВ НИКОЛОВ
50 - НС
10/28.02.2021
14
ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ - БНО”
2
МАРТИН КРАСИМИРОВ ИВАНОВ                                
50 - НС
10/28.02.2021
14
ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ - БНО”
3
ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ГИДИОНОВ                             
50 - НС
10/28.02.2021
14
ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ - БНО”
4
ИВАН ФЕДЬОВ ФИЛИПОВ                                              
50 - НС
10/28.02.2021
14
ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ - БНО”
5
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ НИКОЛОВ                                
50 - НС
Пореден №, дата и час на постъпване
Пореден № на листата в бюлетината според жребия в ЦИК
Партия, коалиция или инициативен комитет
Пореден № на кандидата в решението  за регистрацията на листата
Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите

№ на решението за регистрация 
11/28.02.2021
12
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”  
1
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ ЧУЧУЕВ                         
51 - НС
11/28.02.2021
12
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”  
2
СТЕФАН ВАСИЛЕВ УРУМОВ                                         
51 - НС
11/28.02.2021
12
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”  
3
ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА ЕРМЕНКОВА                         
51 - НС
11/28.02.2021
12
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”  
4
РОСЕН ФИДОСИЕВ РИДЖОЛСКИ                                 
51 - НС
11/28.02.2021
12
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”  
5
МАРИЯНА ПЕТРОВА ЗЛАТКОВА                                  
51 - НС
11/28.02.2021
12
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”  
6
ДЕСИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ДЕНКОВ                                  
51 - НС
11/28.02.2021
12
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”  
7
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ                                           
51 - НС
11/28.02.2021
12
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”  
8
ИВАЛИНА ТОНКОВА БОРИСОВА                                 
51 - НС

 

 


12/28.02.2021
22
ПП „ПРАВОТО”  
1
НЕЛИ ТИХОМИРОВА МАРИНОВА                                 
72 - НС
12/28.02.2021
22
ПП „ПРАВОТО”  
2
АЛБЕНА СТЕФЧОВА КОЦАНКОВА-ХРИСТОВА         
72 - НС

 

 


13/28.02.2021
30
ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ”
1
ВАЛЕРИ ТОДОРОВ ЦЕНКОВ                                  
52 - НС
13/28.02.2021
30
ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ”
2
БОРИСЛАВ КИРИЛОВ КИРЧЕВ                             
52 - НС

 

 


14/28.02.2021
23
ПП „Благоденствие – Обединение - Градивност”
1
ПРАВДА ЗАХАРИЕВА МИТОВА                           
53 - НС
14/28.02.2021
23
ПП „Благоденствие – Обединение - Градивност”
2
ИЛИЯН СИМЕОНОВ НАНОВ                                 
53 – НС

 

 

 

Пореден №, дата и час на постъпване
Пореден № на листата в бюлетината според жребия в ЦИК
Партия, коалиция или инициативен комитет
Пореден № на кандидата в решението  за регистрацията на листата
Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите

№ на решението за регистрация 
15/28.02.2021
3
ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“”
1
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ЦВЕТКОВ                       
49 - НС
15/28.02.2021
3
ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“”
2
СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЦВЕТКОВА             
49 - НС
15/28.02.2021
3
ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“”
3
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ                             
49 - НС
15/28.02.2021
3
ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“”
4
АЛЕКСАНДЪР АДРИЯНОВ СУЕВ                        
49 - НС

 

 


16/28.02.2021
27
ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ”
1
СЕВИНА КРАСНОДАРОВА ХАДЖИЙСКА
67 - НС
16/28.02.2021
27
ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ”
2
ГРЕТА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА
67 - НС
16/28.02.2021
27
ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ”
3
ИВО ФИЛИПОВ ГЕОРГИЕВ
67 - НС
16/28.02.2021
27
ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ”
4
НЕВЯН ВЕЛЧЕВ СИМЕОНОВ
67 - НС

 

 


17/01.03.2021
11
коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ”
1
ВЕЛИЗАР МАТЕЕВ ШАЛАМАНОВ
71 - НС
17/01.03.2021
11
коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ”
2
МИХАИЛ ВАНЮШЕВ ИВАНОВ
71 - НС
17/01.03.2021
11
коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ”
3
АЛЕКСАНДРА КРАСИМИРОВА СТЕРКОВА
71 - НС
17/01.03.2021
11
коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ”
4
АНТОНИ НАСКОВ НАЙДЕНОВ
71 - НС
17/01.03.2021
11
коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ”
5
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ
71 - НС

18/01.03.2021
9
„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”  
1
ДИМИТЪР ИВАНОВ АВРАМОВ
54 - НС
18/01.03.2021
9
„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”  
2
НАДЯ ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
54 - НС
18/01.03.2021
9
„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”  
3
ДОБРОМИР ЧАВДАРОВ ЙОЦОВ
54 - НС
18/01.03.2021
9
„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”  
4
ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ЛЮБЕНОВА
54 - НС
18/01.03.2021
9
„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”  
5
ИВАН КАЛИНОВ ЗАМФИРОВ
54 - НС
18/01.03.2021
9
„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”  
6
ЗАМФИР ЛОЗАНОВ БОРИСОВ
54 - НС
18/01.03.2021
9
„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”  
7
ВАНИНА БОЖИДАРОВА СТОЯНОВА
54 - НС
18/01.03.2021
9
„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”  
8
МИЛЕТИ ДАВИДОВ МЕЧОВ
54 - НС
18/01.03.2021
9
„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”  
9
МИГЛЕНА АТАНАСОВА ИВАНОВА
54 - НС
18/01.03.2021
9
„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”  
10
СВЕТЛИН ГОРАНОВ РАЙКОВ
54 - НС

 

 


19/01.03.2021
29
„ИМА ТАКЪВ НАРОД”
1
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ АБРОВСКИ
55 - НС
19/01.03.2021
29
„ИМА ТАКЪВ НАРОД”
2
НАДЯ БОРИСЛАВОВА АНТИМОВА
55 - НС
19/01.03.2021
29
„ИМА ТАКЪВ НАРОД”
3
ИВАН СТОЙНОВ КЮЧУКОВ 
55 - НС
19/01.03.2021
29
„ИМА ТАКЪВ НАРОД”
4
ЗАЛИЧЕН
80 - НС
19/01.03.2021
29
„ИМА ТАКЪВ НАРОД”
5
ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНОВА ЦОНЕВА
55 - НС

20/01.03.2021
1
„ВМРО –БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”   
1
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ
57 - НС
20/01.03.2021
1
„ВМРО –БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”   
2
СОФРОНИ КРЪСТЕВ ЗАХАРИЕВ
57 - НС
20/01.03.2021
1
„ВМРО –БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”   
3
ЛЮДМИЛ КИРИЛОВ ПЕТРОВ
57 - НС
20/01.03.2021
1
„ВМРО –БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”   
4
ЗОРНИЦА ЦВЕТОМИРОВА МИХАЙЛОВА
57 - НС
20/01.03.2021
1
„ВМРО –БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”   
5
ИВАН ГРИГОРОВ  ГАНОВ
57 - НС
20/01.03.2021
1
„ВМРО –БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”   
6
ИВАН ДИМИТРОВ БОРИСОВ
57 - НС
20/01.03.2021
1
„ВМРО –БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”   
7
ПЕТЪР ТОШКОВ ПЕТКОВ
57 - НС
20/01.03.2021
1
„ВМРО –БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”   
8
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НИКОЛОВ
57 - НС
20/01.03.2021
1
„ВМРО –БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”   
9
СВЕТОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
57 - НС
20/01.03.2021
1
„ВМРО –БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”   
10
СТЕФЧО БЛАГОЕВ БОРИСОВ
57 - НС

 

 


21/01.03.2021
28
„ГЕРБ-СДС”
1
ИРЕНА МЕТОДИЕВА ДИМОВА
58 - НС
21/01.03.2021
28
„ГЕРБ-СДС”
2
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ
58 - НС
21/01.03.2021
28
„ГЕРБ-СДС”
3
СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ ПАНТАЛЕЕВ
58 - НС
21/01.03.2021
28
„ГЕРБ-СДС”
4
ХРИСТО ЙОРДАНОВ КАСТРЕВ
58 - НС
21/01.03.2021
28
„ГЕРБ-СДС”
5
КРАСИМИРА ВЕНКОВА КАМЕНОВА
58 - НС
21/01.03.2021
28
„ГЕРБ-СДС”
6
ВЛАДИМИР МИНЧЕВ ВЛАДИМИРОВ
58 - НС
21/01.03.2021
28
„ГЕРБ-СДС”
7
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА КАМЕНОВА
58 - НС
21/01.03.2021
28
„ГЕРБ-СДС”
8
АЛЕКСИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
58 - НС
21/01.03.2021
28
„ГЕРБ-СДС”
9
ПОЛИН НИКОЛАЕВА ГЪЛЪБОВА
58 - НС
21/01.03.2021
28
„ГЕРБ-СДС”
10
НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ ЦОКОВ
58 - НС
Пореден №, дата и час на постъпване
Пореден № на листата в бюлетината според жребия в ЦИК
Партия, коалиция или инициативен комитет
Пореден № на кандидата в решението  за регистрацията на листата
Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите

№ на решението за регистрация 
22/01.03.2021
24
„ВОЛЯ- НФСБ”  
1
ПЕТЯ ТОДОРИНОВА ДИКОВСКА
64 - НС
22/01.03.2021
24
„ВОЛЯ- НФСБ”  
2
АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ ХРИСТОВ
64 – НС
22/01.03.2021
24
„ВОЛЯ- НФСБ”  
3
ЦВЕТАН ПЕТРОВ ПЕТКОВ
64 – НС
22/01.03.2021
24
„ВОЛЯ- НФСБ”  
4
ГЕНЧО КОЛЧОВ ЛИНКОВ
64 – НС
22/01.03.2021
24
„ВОЛЯ- НФСБ”  
5
МАЯ ТРИФОНОВА ЗДРАВКОВА
64 – НС
22/01.03.2021
24
„ВОЛЯ- НФСБ”  
6
АНЖЕЛА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
64 – НС
22/01.03.2021
24
„ВОЛЯ- НФСБ”  
7
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ГИЕВ
64 – НС
22/01.03.2021
24
„ВОЛЯ- НФСБ”  
8
ДАНИЕЛ МИХАЙЛОВ ФИЛИПОВ
64 – НС
22/01.03.2021
24
„ВОЛЯ- НФСБ”  
9
ДЕЯН ВАЛЕНТИНОВ МИТЕВ
64 – НС
22/01.03.2021
24
„ВОЛЯ- НФСБ”  
10
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
64 - НС

 

 


23/01.03.2021
6
„АБВ(Алтернатива за българско възраждане)”
1
РАДКА БОРИСОВА ВАСИЛЕВА
65 - НС
23/01.03.2021
6
„АБВ(Алтернатива за българско възраждане)”
2
ПАВЛИНА МИХАЙЛОВА ПАСКОВА
65 – НС
23/01.03.2021
6
„АБВ(Алтернатива за българско възраждане)”
3
АНДРИАН ЛАЗАРОВ КУНОВ
65 – НС
23/01.03.2021
6
„АБВ(Алтернатива за българско възраждане)”
4
РУМЯНА ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
65 – НС
23/01.03.2021
6
„АБВ(Алтернатива за българско възраждане)”
5
БОЖИДАР АПОСТОЛОВ ДИМИТРОВ
65 – НС
23/01.03.2021
6
„АБВ(Алтернатива за българско възраждане)”
6
МЛАДЕНКА РАФАИЛОВА ТОДОРОВА
65 – НС
23/01.03.2021
6
„АБВ(Алтернатива за българско възраждане)”
7
ВИКТОР ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
65 - НС

24/01.03.2021
4
„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”
1
АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ
59- НС
24/01.03.2021
4
„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”
2
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ
59- НС
24/01.03.2021
4
„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”
3
ДЕСИСЛАВА ВИКТОРОВА АЛЕКСАНДРОВА
59- НС
24/01.03.2021
4
„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”
4
ИВАН ПЕТРОВ СЕРГИСОВ
59- НС
24/01.03.2021
4
„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”
5
АТАНАС ГЕОРГИЕВ МАДЖАРСКИ
59- НС
24/01.03.2021
4
„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”
6
КРАСИМИР БОРИСЛАВОВ ИВАНОВ
59- НС
24/01.03.2021
4
„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”
7
ПЕТЪР КРАСИМИРОВ МИРЧЕВ
59- НС
24/01.03.2021
4
„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”
8
ИЛИЯ ЗАМФИРОВ ИЛИЕВ
59- НС
24/01.03.2021
4
„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”
9
ЕВЕЛИНА ИЛИЕВА БОРИСОВА
59- НС
24/01.03.2021
4
„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”
10
ДЕСИСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА  КУТКУДЕЙСКА
59- НС

 

 


25/01.03.2021
21
„РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
1
ПЕНКА НЕДЕЛКОВА ПЕНКОВА
60 - НС
25/01.03.2021
21
„РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
2
САШО МИТКОВ БЪНКОВ
60 – НС
25/01.03.2021
21
„РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
3
БОЯН ГЕОРГИЕВ АВРАМОВ
60 – НС
25/01.03.2021
21
„РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
4
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
60 – НС
25/01.03.2021
21
„РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
5
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
60 – НС
25/01.03.2021
21
„РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
6
НИКОЛАЙ ЦВЕТОМИЛОВ ПЕТРОВ
60 – НС
25/01.03.2021
21
„РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
7
МАРИЯ ГОСПОДИНОВА ДИМИТРОВА
60 – НС
25/01.03.2021
21
„РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
8
СВЕТОЗАР АСЕНОВ ВАНГЕЛОВ
60 – НС
25/01.03.2021
21
„РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
9
КАТЕРИНА ОЛЕГОВА ЕРМАНОВА
60 – НС
25/01.03.2021
21
„РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
10
БОРИСЛАВ ЕМИЛОВ ВЕНКОВ
60 - НС

 

 


26/01.03.2021
7
ПП „АТАКА”
1
СПАС СЕРДАРОВ ДИМИТРОВ
66 - НС
26/01.03.2021
7
ПП „АТАКА”
2
ЕМИЛ СТЕФАНОВ ВЛАДИМИРОВ 
66 - НС
26/01.03.2021
7
ПП „АТАКА”
3
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ЦЕКОВ
66 - НС
26/01.03.2021
7
ПП „АТАКА”
5
ДЕЯН ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ
66 - НС
26/01.03.2021
7
ПП „АТАКА”
6
ОГНЯН ОГНЯНОВ АНДРЕЕВ
66 - НС

27/01.03.2021
17
КП „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА”
1
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ БОРШУКОВ
68 - НС
27/01.03.2021
17
КП „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА”
2
ИВАН ГЕРАСИМОВ ПЕТРИНСКИ
68 - НС
27/01.03.2021
17
КП „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА”
3
ЕЛИ ХРИСТОВА ИЛИЕВА
68 - НС

 

 


28/01.03.2021
19
ПП „Глас Народен”  
1
МИХАИЛ ИВАНОВ МИХОВ
69 - НС
28/01.03.2021
19
ПП „Глас Народен”  
2
ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ХРИСТОВ
69 - НС

 

 


29/02.03.2021
18
„ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“
1
МАЯ ВЛАДИМИРОВА ГРИГОРОВА
74 - НС
29/02.03.2021
18
„ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“
2
ДИМАНА МАКАРИЕВА ГЕОРГИЕВА
74 - НС
29/02.03.2021
18
„ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“
3
ОЛЯ СЛАВЕЙКОВА ГЕОРГИЕВА
74 - НС
29/02.03.2021
18
„ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“
4
ИЛИАННА ИВАНОВА ИЛИЕВА
74 - НС
29/02.03.2021
18
„ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“
5
ТЕМЕНУЖКА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА
74 - НС
29/02.03.2021
18
„ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“
6
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КАМЕНОВА
78 - НС

 

 


30/02.03.2021
8
КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/
1
АНА СИМЕОНОВА АТАНАСОВА
73 - НС
30/02.03.2021
8
КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/
2
ПЛАМЕН ТИХОМИРОВ ПЕТРОВ
73 - НС

ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН №13 - ПАЗАРДЖИК

№ 1-КЛ, 25.02.2021  г. 16:13
5
ВЪЗРАЖДАНЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Николай Делчев Георгиев
Красимир Рангелов Гълъбов
Цветозар Запринов Угринов
Стоян Николов Таслаков
Татяна Стойкова Пашова
Владислав Пенчев Влайков
Ивайло Георгиев Чорбов
Силвия Пенева Машева
Симеон Витанов Йорданов
Милан Здравков Вълчков
Мария Владимирова Иванова
Гергана Тодорова Цветкова
Светослав Ангелов Александров
36-НС 26.02.2021г.
№ 2-КЛ
26.02.2021г.
11:33
1
„ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Стефан Иванов Балабанов
Арлин Григоров Антонов
Лъчезар Димитров Кръстев
Георги Димитров Коприщенов
Александър Георгиев Урумов
Кузо Георгиев Божинов
Татяна Борисова Попатанасова
Стоян Ангелов Влахов
Татяна Ненкова Пенчева
Николай Стефанов Лазаров
Георги Иванов Зонгов
Онник Антраник Мардиросян
Румен Иванов Хаджийски
Екатерина Петрова Кормушева
Димитър Георгиев Марков
Анна Тодорова Шейнова
Христо Стоянов Ташев
Георги Красимиров Мусиевски
39-НС 26.02.2021г.
№ 3-КЛ
27.02.2021г.
09:17
23
ПП Благоденствие-Обединение-Градивност
1
2
Светла Лозанова Миланова 
Добромира Атанасова Михова
43-НС 27.02.2021г.
№ 4-КЛ
27.02.2021г.
09:37


6
ПП АБВ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Стойно Проданов Чачов 
Тодор Куртев Цоков 
Димитър Ангелов Налбантов
Ангел Минков Сираков
Кръстина Костадинова Кузева
Мария Цвяткова Биволарова
Николай Йорданов Бозев
Иван Петров Деянов
Тони Цанкова Шопова
Венцислав Кирилов Христов
44-НС 27.02.2021г.
№5-КЛ
27.02.2021г.
11:19
15
ПП НАЦИЯ
1
Теодор Стефков Вълев
48-НС 27.02.2021г.
№ 6-КЛ
27.02.2021г.
11:44

 


4
БСП за БЪЛГАРИЯ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Пламен Иванов Милев
Петя Николаева Цанкова
Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова
Иван Иванов Търпоманов
Гълъбина Георгиева Карамитрева
Стойко Стойчев Стефанов
Полина Александрова Шишкова
Петя Панайотова Крушева
Александър Николов Чалъков
Надя Спасова Клисурска-Жекова
Александър Станимиров Велчев
Димитър Йорданов Жилков
Горчо Боянов Станков
Стефка Петрова Пенева
Гергана Василева Ичева
Андрей Димитров Премянов
Александър Костадинов Кобаков
Георги Иванов Янкулов
49-НС 27.02.2021г.
№ 7-КЛ
27.02.2021г. 13:21
22
ПП ПРАВОТО
1
2
Захари Георгиев Генов
Ани Димитрова Карапанджиева - Колева
50-НС 27.02.2021г.
№ 8-КЛ
27.02.2021г. 14:17
30
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
1
2
Иван Стойнов Вакарелов
Димитър Стефанов Тодоров
52-НС 27.02.2021г.
№ 9-КЛ
27.02.2021г.
15:17
26
Политическа партия  ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
1
2
3
Костадин Стоянов Георгиев
Ангел Костадинов Калоянов
Пенка Петкова Караджова-Стоянова
53-НС 27.02.2021г.
№ 10-КЛ
27.02.2021г.
16:11
3
Български национален съюз – НД
1
2

Никола Благовестов Коджаниколов
Елиана Андонова Бонева
54-НС 27.02.2021г.
№ 11-КЛ
28.02.2021г.
10:10

 

29
ПП „Има Такъв Народ“
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Станислав Светозаров Балабанов
Светослав Георгиев Георгиев
Тодор Василев Василев
Пламен Николаев Абровски
Тинко Василев Василев
Иван Александров Лютаков
Силви Кирилов Петров
Георги Славчев Млеканов
Веселка Борисова Фиданова
Атанас Петров Петров
Рашко Атанасов Ганчев
Филип  Едуард Филибосян
Миглена Веселинова Карабелева
55-НС 28.02.2021г.
№ 12-КЛ
28.02.2021г.
11:15
20
ПП „Движение на непартийните кандидати“
1
2
3
Славчо Георгиев Велков
Благо Атанасов Петров
Иван Савов Андров
56-НС 28.02.2021г.
№ 13-КЛ
28.02.2021г.
13:05
27
ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“
1
Тони Димитров Баждаров


57-НС 28.02.2021г.
№ 14-КЛ
28.02.2021г.
13:40
2
КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“
1
2
3
Панайот Борисов Ляков
Войно Стоянов Начев
Васил Иванов Терзийски
59-НС 28.02.2021г.
№ 15-КЛ
28.02.2021г.
15:30

7
ПП „АТАКА“
1
2
3
4
5
6
7
8
Цанко Кирилов Бангьозов
Иван Първанов Дачев
Атанас Димитров Стоилов
Димитър Илионов Колчаков
Дело Бойчев Филипов
Серьожа Лазаров Даскалов
Стоян Тодоров Шиков
60-НС 28.02.2021г.
№ 16-КЛ
01.03.2021г.
10:32

 

 

10
ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ангел Минков Минков
Иван Миланов Шопов
Венко Димитров Балтаджиев
Тодор Петков Банчев
Здравко Трайков Станков
Деян Минков Минков
Милен Младенов Тербешев
Мустафа Салих Еджевит
61-НС 01.03.2021г.
№ 17-КЛ
01.03.2021г.
13:05

 

28

КП ГЕРБ – СДС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Екатерина Спасова Гечева-Захариева 
Найден Тодоров Шопов 
Валери Стефанов Вълков 
Димитър Иванов Гечев 
Стефан Неделчев Мирев  
Лозана Илиева Василева
Валентина Асенова Кайтазова 
Малина Георгиева Консулова-Златева  
Иван Стойчев Станоев 
Веселин Милчев Минев 
Лидия Трендафилова Панайотова 
Данаил Тодоров Трифонов  
Петър Николаев Спасов 
Александра Ангелова Мусиевска 
Стоил Валериев Малинов 
Кристиян Ненков Начев 
Десислава Йорданов