Преди известно време фотограф се разхождал из селска местност в Португалия, когато се натъкнал на огромен хангар, приличащ на склад. 

Младежът не бил за първи път по тези места, но по някаква причина той не бил забелязал до сега хангара. 

Любопитството взело връх и той решил да се приближи до сградата, за да погледне какво има в нея. 

Долната му челюст паднала от изненада от това, което видял вътре.

Мечтата на фотографа се сбъднала

Това било абсолютна мечта, която е станала реалност, затова той поискал да поразгледа по-отблизо намиращото се вътре. 

Той отишъл до разположения до хангара фермерски дом и попитал, дали не може да влезе вътре. Собственикът тогава му разказал историята на онова, което се намирало в хангара. Той обаче накарал фотографа да се закълне, че никога няма да издаде тайната на това място.  

Скъпоценният хангар 

Поглеждайки през прозореца, той видял, че цялата сграда е пълна с класически колекционерски автомобили, покрити с прах.  

За да разберете как приключва тази чудата история с тази безценна колекция от автомобили, посетете auto.blitz.bg.