Ако се пренесем в света на научната фантастика и предположим, че извънземни атакуват нашата планета, преди всичко трябва да опазим нейния спътник – Луната. Макар засега там да няма нито един човек, нито някакво важно за планетата оборудване и техника, Луната е от изключителна важност за оцеляването на нашия вид. Ако са враждебни, извънземните просто трябва да взривят Луната или дори само да й нанесат сериозни вреди, за да застрашат съществуването на човечеството.

Луната е играла ключова роля във формирането на естествените процеси на Земята и разбира се продължава да прави това. Луната се е появила само 30 милиона години след Земята, чиято възраст е 4.53 милиарда години. През това време Луната винаги е определяла приливите и отливите на планетарните океани. В началото на това съжителство на Земята с Луната, нашият спътник се е намирал на два пъти по-близко разстояние от нас. В резултат на това е имало много по-силни приливи. Тяхното мощно влияние е въздействало за пренасянето на въздушни маси от екватора до полюсите. Това пък е довело до ледените епохи на Земята. Те от своя страна са причина за съществени миграционни процеси повлияли върху съществуването на много видове и са предизвикали разнообразието от живи същества на планетата.

Важността на водата за молекулярните процеси при видовете живи същества и органичните материали показва, че промените в приливите може би са били природния начин да се способства за появата на основни структури на живота като нуклеиновите киселини. С други думи е много вероятно именно приливите да са подпомогнали появата и еволюцията на земния живот.

Какво би станало днес ако Луната изчезне?

Според Ноа Петро, изследовател в Центъра Годард на НАСА, ще изчезнат по-големите приливи, с които сме свикнали. Приливите ще станат значително по-малки, предизвикани единствено от въртенето на Земята около Слънцето. Това ще доведе до спад в равнището на океаните. То от своя страна ще наруши хабитата на мидите и редица други мекотели, както и на коралите и техните обитатели.  Ще бъде  нарушена цялата подводна екосистема и хранителните вериги по крайбрежието.

Наред с това Луната играе съществена роля за разпределянето на водата около екватора. Без естествения спътник тази вода вероятно би се върнала към полюсите. Това ще доведе до изчезването или рязкото намаляване на водни източници на Земята и до силен недостиг на вода на планетата.

Ледена епоха

Според Петро, има още два други сериозни ефекта, които ще почувстваме при евентуалното изчезване на Луната. Луната служи като стабилизатор на земната орбита. Ако я няма, ще усетим много сериозни промени в климата, какъвто го познаваме днес. За пример ученият дава Марс. Тази планета няма спътници, които да стабилизират орбитата й и това, според него, е довело до дългите ледени периоди там.  Ако Луната я няма, на Земята ще има дълги ледени епохи и като цяло климатът би станал мразовит. След това е възможно да настъпи затопляне. Изобщо може да се очакват екстремни климатични промени. Те ще се редуват в периоди с продължителност от 1000 до 10 000 години.

Ако Луната бъде унищожена обаче, хората ще трябва първо да решават проблема с нейните парчета. Много от тях ще останат в орбита около Земята, а някои от тях може и да преминат през земната атмосфера и да ударят земната повърхност. Ако това се случи, без съмнение ще причини гигантски катаклизми по цялата Земя. Тези части от Луната, които ще останат в орбита ще унищожат голяма част от спътниците, които сега обслужват земния живот. Това значи край на комуникациите и на живота, какъвто го познаваме. За щастие не се очаква в скоро време някой да взриви Луната, заключава Ноа Петро от НАСА.

Източник: Мегавселена