През лятото на 2020 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп изведнъж започна да говори за ледоразбивачи. Той каза, че „най-големият ледоразбивач в света в момента се строи в Съединените щати. Има планове за изграждане на 10 допълнителни ледоразбивача. Имаме само един. В Русия има 40, ние имаме един".

Забележките за ледоразбивача бяха включени в списък с нови придобивки в областта на отбраната, за които президентът заяви, че са финансирани за възстановяване на „цялата армия на Съединените щати“.

След известно време експерти от различни страни зададоха въпроса: защо ледоразбивачите се считат за обекти на отбрана, когато основните им задачи са от граждански характер?

Ледоразбивачите се използват главно за подпомагане на изследователски експедиции и инфраструктура за достъп до полюсите, както и операции за търсене и спасяване в покрити с лед води.

Защо американските ледоразбивачи трябва да са най-големите в света? Дали ескалиращата надпревара с ледоразбивачи е симптом на нещо по-голямо и по-трайно от желанията на бившия президент Тръмп? Отговорът се крие в комбинация от специфични географски и климатични аспекти, уникални за арктическия регион, и нарастващото глобално геополитическо съперничество.

Ледоразбивачите като крайъгълни камъни

Само няколко държави разполагат с действащи ледоразбивачи, включително САЩ, Русия, Китай, Канада и Финландия. Най-големите и мощни флоти принадлежат на Русия, Канада и Финландия. Общото за тези три държави е, че те имат покрити с лед крайбрежни зони в арктическите ширини.

По-специално Русия и Канада имат обширни арктически брегове, популации по тях и различни нужди от ледоразбивачи. Русия също така очаква бързо икономическо развитие на своите арктически територии поради находищата на нефт и природен газ в Арктика, както и корабоплаването по Северния морски път. Това също изисква значителен брой ледоразбивачи.

САЩ и Китай имат по два частично работещи ледоразбивача Съединените щати наскоро ги преименуваха на "полярни катери за безопасност"), които обслужват мисии както в Арктика, така и в Антарктика.

От горното става ясно, че ледоразбивачите изпълняват важни функции в най-високите географски ширини на земното кълбо – тоест в студените, ледени и снежни райони на Арктика и Антарктика.

Те са от съществено значение за разбиване на лед и поддържане на морските пътища на двата полюса. Те са единствените плавателни съдове, които могат да прочистят проходи през метри дебел морски лед, въпреки че понякога дори им е трудно да го направят.

Докато ускоряването на изменението на климата причинява драстично намаляване на морския лед в Северния ледовит океан (както и засяга морските зони около Антарктическия континент), разбиването на леда все още е необходимо, за да се запази активността на полюсите.

Арктика и Антарктида в политиката

Разликата между Арктика и Антарктическия регион се състои в два важни и взаимосвързани аспекта: география и политика. Казано закачливо, Арктика е „океан, заобиколен от континенти, докато Антарктида е континент, заобиколен от океани“. Тези географски различия играят роля в развитието на политиката на полюсите.

Антарктида е необитаема, с изключение на малък брой присъстващи учени и се управлява от системата на Договора за Антарктика от 1959 г., която отменя предишни териториални претенции и превръща континента в място за научни изследвания, с изключение на военна дейност и добив на ресурси. В момента тази мирна политическа конфигурация остава непроменена.

От друга страна, Арктика не е безлюдна, на нейната територия живеят почти четири милиона души, които са граждани на осем арктически държави.

Дейностите в Арктика се регулират от редица международни споразумения, като Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS) и редица споразумения за междудържавно сътрудничество, сключени под егидата на най-известния междуправителствен форум в региона - Арктическия съвет.

За значителна част от морското дъно и недрата на Северния ледовит океан претендират една или повече арктически държави в съответствие с член 76 от UNCLOS. И важното е, че няма договор, забраняващ военната дейност или разполагането на военни съоръжения в Арктика.

Конкуренцията на великите държави в Арктика

Назрява глобално съперничество между САЩ и Китай, в което участва и Русия. Това съперничество на великите сили все повече засяга политическата динамика в много части на света, включително Арктическия регион, който, въпреки десетилетия на мирно сътрудничество след края на Студената война, не е обвързан с никакви договори като Антарктида.

През последните няколко години Съединените щати все повече насочват вниманието си към Арктика дипломатично, икономически и военно.
Мнозина обаче твърдят, че САЩ са малко закъснели по темата за Арктика по отношение на политическото внимание, разпределението на ресурсите и стратегическото лидерство от най-високите нива на управление.

Сега САЩ очевидно изостават, особено от Русия, по отношение на военната инфраструктура, обучение и оборудване в Арктика. И тук ледоразбивачите могат да им помогнат.

Ледоразбивачите, макар и не само оперативно необходими за полярните региони, но до известна степен символизиращи проблемите, присъщи на полярния климат, внезапно се превръщат в ефективно средство за демонстриране на арктически способности и „арктичност“.
По този начин ледоразбивачите - въпреки техните предимно цивилни мисии - биват въвлечени в арктическия глава на все по-военно водено съперничество между великите сили.

В това състезание най-яркият знак, че ледоразбивачите имат важна символична роля, която надхвърля техните практически функции, е широко разпространеният разговор за нарастващата „пропаст между ледоразбивачите“.

Тук се чува ехото на ракетната пропаст от Студената война. Ентусиазмът на бившия президент Тръмп към ледоразбивачите трябва да се разглежда в тази светлина; и изграждането на повече американски ледоразбивачи трябва да помогне на Съединените щати да се конкурират с Русия и Китай в Арктика.

Ледоразбивачите отново се превръщат в символи на "твърдата сила" на САЩ в Арктика, въпреки че техният институционален дом е бреговата охрана на Америка, и техните практически функции се състоят главно в мисии за търсене и спасяване или в подкрепа на полярните изследвания.
Въпреки това САЩ все още са далеч от съществуващите арктически способности на Русия, които непрекъснато се модернизират и подобряват.