Без да омаловажаваме тенденциите на спад в раждаемостта и засилена миграционна динамика, проучванията ни доказват, че всеки процес може да бъде овладян и всички тенденции да бъдат обърнати, ако има воля за бързо прилагане на предложените от нас мерки.

Това заяви проф. д-р Антоанета Христова при представянето на шесттомен сборник на БАН за тенденциите в демографското възпроизводство и взаимодействието между отделните процеси.

Плашещи новини за смъртта на България ВИДЕО

По документа са работили шест работни групи, съобщиха от Българската академия на науките (БАН).

От изследването се вижда, че безплатните учебници и помагала са най-предпочитани - 13,7% от допитаните смятат, че това би помогнало за решение на демографските проблеми. Според 12,9% безплатните лекарства за децата биха били помощ.

10,7% от участниците в социологическото проучване искат безплатна храна в училище, почти толкова - 10,6% искат безплатно проследяване на бременността и безплатни изследвания. За целодневен режим на обучение са се обявили 7% от анкетираните. 

"Истината е, че предлагаме действия, които няма да дадат ефект утре, нито дори след година.

В Югозапада се случва нещо, което е на път да остане в историята

Но ако има съгласие в обществото и сред политическите сили, в историята ще останат имената на хората, превърнали кризата в устойчиво развитие и високо качество на живот", допълни д-р Христова.

Сборникът е озаглавен "Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България". 

НСИ потвърди страшната прогноза на ЦРУ за България!

Той изследва направленията - "Раждаемост и семейни политики", "Смъртност, стареене и качество на живот", "Миграции и национална идентичност", "Демографско развитие и трудови ресурси", "Уязвими етнически и религиозни групи и общности", "Демографска политика в България през периода 1879 - 1989 г.".

Проектът "Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България" е възложен от Министерския съвет. Целта е да се извърши цялостен преглед върху развитието на населението в България и да бъдат предложени конкретни мерки за промяна на негативните тенденции в демографското развитие на страната.