В последната редакция на Националния план за възстановяване и устойчивост липсват конкретни мерки и политики за справяне с демографската криза и за насърчаване на качествената заетост и намаление на неравенствата. Това се казва в становище на КНСБ по актуализираната версия на документа.

Становището е изпратено до служебния вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов.

От КНСБ припомнят, че след встъпването  в длъжност на служебното правителство Националният план за възстановяване и устойчивост вече е обект на сериозна ревизия. Ревизираната версия вече е налична за обществено обсъждане преди предстоящото финализиране.

Според синдикалистите съотношението между разпределението на средствата в отделните стълбове е нехомогенно. Например, за „Справедлива България“ и „Свързана България“ се предвижда съответно по 18 и 17,8 процента от общия ресурс на целия план, докато за „Зелена България“ са отделени 36,8 на сто, а за „Иновативна България“ - 27,4 процента.

КНСБ подкрепя принципно всички предложени проекти в областта на здравеопазването, както и новия проект за изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха.

Сред критиките обаче е липсата на обща визия за енергийната трансформация на комплекса „Марица изток“ . Според синдикалните експерти липсата на взаимовръзка с начините за постигане на справедлив преход могат да доведат до твърде бързо спиране на работата на ключови енергийни обекти по икономически причини.

В становището се подчертава, че КНСБ се въздържа от цялостна подкрепа като настоява отправените от синдиката бележки и предложения да бъдат взети под внимание в процеса на финализиране на националния план от следващото правителство.