В класация на страните по щастие България е по-напред от Великобритания, САЩ и Швеция.

Това показва новото издание на индекса 2019 г., който се изготвя от икономиста Стив Ханке и класира 95 страни в света по скалата щастие - нещастие, пише Монитор.

В България проф. Ханке е известен като Бащата на валутния борд. Икономистът обяви резултатите от Индекса за 2019 г. в американското издание nationalreview.com.

Индексът се конструира от данните за безработица, инфлация, лихви по кредитите, както и от процентната промяна на БВП на глава от населението. За класацията си Ханке е ползвал данни на Икономист интелиджънс юнит, МВФ и Световната банка.

Според тях от 95 страни в света България е на 24-о място по щастие с резултат 7,9.

По-назад са Великобритания (9,1, по-високият резултат означава по-нещастна страна), Норвегия (9,2), САЩ (9,6), Франция (9,7), Швеция (10).

Още по-назад са страни като Румъния (11), Канада (10,9), Естония (11,7), Испания (14,9), Русия (17), Гърция (19,5). Най-щастливите страни според индекса са Япония (3,2), Унгария (3,4) и Тайланд (3,7). Германия е девета с резултат 5,3. Най-нещастни са Венецуела, Аржентина, Иран, Бразилия и Турция.

Според методологията на Ханке по-щастливи в икономически план са страните, където икономическият растеж е висок, инфлацията и лихвите са ниски, безработицата - също.

Ханке подчертава, че в крайна сметка тези показатели водят до извода къде по света хората са по-щастливи и къде - по-нещастни.