Удвоява се броят на приеманите курсанти през учебната 2016 – 2017 г. Това обяви на кръгла маса военният министър Николай Ненчев. "Една сериозна реформа във военното образование, която отговаря на нуждите на Въоръжените сили, ще даде положителни резултати, повече спокойствие и повече основание за сигурност”, посочи той и отбеляза, че средата за сигурност е „силно променена”.
Той посочи още, че друга възможност за комплектуване на Българската армия е офицерите, уволнени при организационно-щатни промени, да могат да се приемат отново на военна служба, ако от уволнението не са изминали 10 години и имат не по-малко от 5 години до пределната възраст за служба за званието, което притежават.<br /> <br /> Преди дни, когато темата за връщане на задължителната казарма дойде на дневен ред, Николай Ненчев се обяви твърдо против. Тогава той посочи, че защитата на отечеството трябва да е плод на осъзнат избор, а не да се принуждават младежи да застават под знамената.&nbsp;/БЛИЦ