Обучението в реалната класна стая и прякото взаимодействие с учителите и (съ)учениците са най-добрата и незаменима алтернатива, заявяват от Министерство на образованието.

"Отчитайки мнението на различните заинтересовани страни и съобразявайки се със законовите изискванията, взехме решение за присъствено стартиране и провеждане на образователния процес в дневна форма на обучение за всички ученици и във всички училища.


От това решение произтичат конкретни предизвикателства, пред които сме изправени на прага на учебната 2020 - 2021 година", казват от МОН.

Насоките може да видите ТУК.