Днес, 03 април 2020г., Патентното ведомство на Република България предоставя на своите потребители актуализираната версия на Общата комуникация за представянето на новите видове марки.

В нея те ще могат да намерят структурирана информация относно видовете марки, техните определения и начините за представяне, както  промените, направени от ведомствата за интелектуална собственост на Унгария, Франция, Ирландия, Латвия и Полша след последната публикация през 2019 година.

Подробна информация потребителите могат да открият в сайта на Патентно ведомство на Република България - bpo.bg.