Комисията за защита на конкуренцията наложи две имуществени санкции, съответно от 300 000 лв. и 200 000 лв. на “Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България”АД, гр. Костинброд, за злоупотреба с господстващо положение.
В КЗК е образувано производство във връзка с постъпили сигнали от “Пато” ЕООД, гр. Добрич – дистрибутор на бутилирани безалкохолни напитки, от ТПК “Михалково”, с. Михалково – производител на газирана минерална вода “Михалково”, “Девин” АД, гр. Девин и от Валентина Донева – собственик на търговски обект за продажба на безалкохолни напитки.

„Кока-Кола ХБК България”АД притежава господстващо положение на пазарите за отложена и за незабавна консумация на газирани безалкохолни напитки и студен чай, както и на пазара за незабавна консумация на сокове и нектари. От 2005 г., за доставка чрез комисионери, дружеството сключва типови комисионни договори. Анализът показва, че компанията е налагала нелоялни търговски условия в използваните договори, като е прехвърляла върху комисионера, риска от случайно погиване на стоката и отговорността при неплащане от страна на клиента. В същото време не е давала възможност за конкуренция с останалите комисионери.

В периода 2005 – 2007г., компанията е забранявала на дистрибуторите да търгуват продуктите й помежду си и ги е задължавала да продават само и единствено на търговски обекти, които обслужват крайни потребители.

Комисията счита, че поведението на „Кока-Кола ХБК България”АД представлява сериозна злоупотреба с господстващо положение и противоречи на принципите на ЗЗК. КЗК постанови прекратяване на нарушението по чл. 18, т.1. /БЛИЦ