Друга непозната страница от войната носи името Страшното. Само в Плов­дивско през юли и август 1877 година загиват над 17 000 мирни жители. Тогава в днешно­то село Свежен са изклани от турците 600 души, разо­рени са Карлово, Калофер и Сопот заедно с околните български села, припомня Марица.бг.
&nbsp;По пътя на бягството руски разузнава&shy;чи събират изоставени де&shy;ца, откриват пеленачета край закланите им родите&shy;ли. В Търновско освободи&shy;телите построяват цял ла&shy;гер за сирачета, в Габровс&shy;ко, Троянско, Севлиевско и по други места с помощта на русите са изградени поселения на бежанците.<br /> <br /> Пак русите ги спасили от глад&shy;на смърт. Дори по време на сражения, когато руските сили били недостатъчни, командирите отделяли бойци за спасяване на бе&shy;гълците.<br /> <br /> През септември 1877 г. група опълченци, като разбрали, че около ро&shy;дното им място Свежен из горите скитат стотици же&shy;ни и деца, промъкнали се през турските постове, съ&shy;брали бегълците и тръгна&shy;ли обратно.<br /> <br /> Налетели на турски отряд. Пеленаче пи&shy;снало издайнически. Спо&shy;гледали се жените и опъл&shy;ченците. За останалото е трудно да се пише и още по-трудно идва успокоени&shy;ето с такава кръв по ръце&shy;те. Години по-късно споме&shy;нът прогарял нощите... <br /> <br /> <strong>САЩ - освободителите ни?! </strong><br /> <br /> Ще рече някой &bdquo;непозна&shy;тата война&quot;. Само че кой ни дава право войната за Българското възкресение да остава непозната? Ако невежеството е оттатък океана, може да си го обя&shy;сним. Дори авторитетното списание &bdquo;Outlook&quot; пише през 1915 г., че България е освободена благодарение на САЩ.<br /> <br /> Янките могат да грешат, но тук, край паме&shy;тниците на хилядите заги&shy;нали руси, в страната, при&shy;ела 3 март за национален празник, посягането върху истината е равно на свето&shy;татство, отбелязва Марица.бг.<br />