Кметът на Велико Търново Даниел Панов е наредил да бъде спрян достъпът до Фейсбук на служебните компютри в общинската администрация. Заповедта е предизвикана от факта, че много служители прекарват работното си време в социалната мрежа, споделяйки снимки и вицове със свои приятели и колеги или разцъкват с различни игри, забравяйки за преките си задължения.
С предприетите превантивни мерки срещу крастата на Фейсбук търновският кмет се надявал работата в общината да бъде по-ползотворна от преди и да подобри трудовата дисциплина на своите подчинени. Иначе извън кметския си кабинет Панов не бил противник на потребяването на социалната мрежа.