Екип на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/-Ловеч разбиха бракониерски отряд при акция на яз. "Александър Стамболийски" днес между 3,30-4,00 ч сутринта. При операцията са иззети 10 рибарски мрежи с обща дължина от 1 200 м, двуместна лодка и около 30 кг риба, бракониерите обаче успели да избягат в близката гора.
Конфискуваните вещи са описани в протокол, а рибата е дарена на Дома за стари хора над Ловеч, съобщи д-р Йордан Найденов, н-к на Териториално звено ИАРА-Ловеч.
Според него в момента в Мизия яз. "Ал. Стамболийски" е примамка номер 1 за бракониери от двете страни на Балкана заради богатите си на сом, шаран, бяла риба, каракуда и др. риби водни площи с обща площ от 12 000 дка. Охраната му е поверена на ИАРА-Ловеч и техни колеги от Габрово и Велико Търново поради факта, че водите му граничат със землища от трите области.
В същото време наскоро ИАРА-Ловеч изгори 3 700 м бракониерски рибарски мрежи, конфискувани с актови преписки от неизвестни извършители по време на акции в язовирите "Сопот" и "Крапец" м.г. Аутодафето бе задокументирано с протокол.
Пак преди дни ИАРА-Ловеч зариби със 150 000 хиляди шаранчета със средно тегло 560 г водоеми в Ловешко. От рибоците малчугани 70 000 са пуснати в яз. "Сопот", 30 000 - в яз. "Крапец", 20 000 - в яз. "Липака" и 30 000 в Старото речно корито на р. Осъм в местността Бибора. Акцията бе част от националната зарибителна кампания на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, която се провежда със средства от събрани такси за риболовни билети. Целта на инициативата е да се възстанови биологичния баланс във водоеми, в които преобладават хищните риби.  /Гергана Димитрова, БЛИЦ