Приключи проверката на документите на магистратите, заявили участие в процедурата за подбор на 6 европейски делегирани прокурори от България.


Списъкът с допуснатите кандидати - 15 прокурори, 6-ма съдии и 2-ма следователи, е публикуван на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. Предстои Колегията да определи датата, мястото и началния час за изслушването им.

Одобрените кандидати за европейски делегирани прокурори се изслушват от Прокурорската колегия, като членовете ѝ имат право да гласуват подкрепа за шестима от тях.

Списък с кандидатите:

Бойко Йорданов Атанасов следовател Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, 

Вилислава Янчева Ангелова съдия Специализирания наказатeлен съд, 

Карамфила Ранкова Тодорова съдия Софийски градски съд, 

Здравена Валентинова Янева прокурор Районна прокуратура - Пловдив,

Елена Живкова Попова съдия Специализирания наказатален съд, 

Милко Момчев Момчев прокурор Софийска градска прокуратура,

Анна Мариянова Алексова прокурор Софийска градска прокуратура, 

Мария Нешева Тодорова прокурор Окръжна прокуратура - Пловдив, 

Светослав Здравков Маринчев заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор Окръжна прокуратура - Бургас. 

Виктор Бориславов Тарчев прокурор Софийска градска прокуратура, 

Станислав Христов Стойков прокурор Софийска градска прокуратура, 

Ивайло Володиев Илиев заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор Окръжна прокуратура - Кюстендил,

Радостин Георгиев Петров съдия Окръжен съд - Варна, 

Пламен Дончев Петков административен ръководител - районен прокурор Районна прокуратура - Сливница, 

Димитър Димитров Халачев следовател Следствения отдел в Специализираната прокуратура, 

Николай Василев Русинов прокурор Софийска градска прокуратура

Яна Миткова Николова прокурор Окръжна прокуратура - Шумен, 

Стоян Иванов Лазаров заместник на административния ръководител - заместник-военноокръжен прокурор Военно-окръжна прокуратура - София, 

Анита Благоева Джамалова заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор Окръжна прокуратура - Перник, 

Ирина Владимирова АрменоваЯнчева прокурор Специализираната прокуратура, 

Бисера Здравкова Калпакчиева прокурор Окръжна прокуратура - София. 

Галина Георгиева Господинова Стефанова съдия Софийски районен съд. 

Атанас Стоилов Атанасов съдия Софийски градски съд.