Програма Достъп до Информация и Интернет Общество – България връчиха антинаградите "Big Brother" (Големият брат), които се присъждат на държавни структури, частни компании или отделни личности, които с действията си са нарушили правото на лична неприкосновеност и защитата на личните данни на гражданите.
Наградата &ldquo;Big Brother&rdquo; е учредена от международната неправителствена организация за защита на личните права Privacy International. Името на наградите е вдъхновено от известната антиутопия на Джордж Оруел &ldquo;1984&quot;. В романа Големият брат е символът на държавата, която те наблюдава и се грижи за теб, с цената на абсолютно ограничение на личната свобода във всичките й форми. Символът на антинаградата е военен ботуш, стъпкващ човешка глава.<br /> <br /> Жури присъди две антинагради &ldquo;Големият Брат&rdquo;. В категорията &bdquo;Нарушаване правото на неприкосновеност на личния живот в сферата на държавното управление&ldquo; наградата получават съвместно министерство на вътрешните работи и Народното събрание. Наградата се присъжда за създаване на предпоставки за системно нарушаване на правото на лична неприкосновеност и защита на личните данни на гражданите.&nbsp;Наградата е &quot;спечелена&quot; заради липса на&nbsp;регламент, гарантиращ правата на хората при използване на СРС; за липсата на задръжки и ефективен контрол при прилагането на СРС.<br /> <br /> В категорията &bdquo;Нарушаване правото на неприкосновеност на личния живот в частната сфера&rdquo; наградата се връчва на мобилните оператори Мтел (&bdquo;Мобилтел&ldquo; ЕАД), Глобул (&ldquo;Космо България Мобайл &rdquo;ЕАД) и &quot;Виваком&quot;.<br /> Наградата, се присъжда за системно нарушаване на правата на гражданите. Мобилните оператори са &quot;наградени&quot;&nbsp;заради прехвърляне на бази лични данни на клиенти без тяхното знание; за поддържани неактуални регистри с лични данни; за прекомерно и непропорционално събиране на личните данни на клиенти.