Задълженията към Националния осигурителен институт към 30 юни от работодатели, работници, самоосигуряващи се лица са общо за над 1 млрд. лева, съобщи социалният министър Тотю Младенов.
Постепенно се увеличава осигурителният стаж, необходим за пенсиониране от 1 януари 2011 година с по една година до 2013 година, предвиждат промените в Кодекса за социално осигуряване, приети от правителството. <br /> <br /> Срокът на действие на разпоредбите, които уреждат правото на пенсия за&nbsp;работещите при условията на първа или втора категория труд, се удължава до 31 декември 2012 г. включително.<br /> <br /> 3 процентни пункта ще бъде стимулът за всяка година за тези, които са отложили своето пенсиониране, а имат стажа и възрастта за това. Остава възможността за пенсиониране при навършени 65 години и минимум 15 години стаж. <br /> <br /> Запазва се и възможността висшистите да си закупят осигурителен стаж. Стаж могат да си закупят и тези, на които такъв не им достига, но периодът, който може да бъде закупен, се намалява от 5 на 2 години.<br /> Според министъра, тези увеличения ще затруднят само работилите в сивата икономика. <br /> <br /> Със законопроекта се разширява кръгът на осигурените лица, като се дава възможност и на докторантите да се осигуряват за пенсия по свое желание и за своя сметка.<br /> <br /> Премахва се максималният размер на обезщетенията за безработица.<br /> <br /> Уеднаквяват се условията за придобиване право на парични обезщетения, които се изплащат от фондовете на държавното обществено осигуряване (за трудоустрояване, за временна неработоспособност, за бременност и раждане, за безработица), като всички обезщетения се изчисляват от 12-месечен период, предхождащ възникването на правото.<br /> <br /> Министърът каза, че правителството дава последен шанс работниците и синдикатите, както и контролните институции на НАП да съберат парите от работодателите, които дължат на тези работници в професионалните пенсионни фондове, като социални осигуровки. <br /> <br /> Министърът каза, че се дава срок до 2012 година работодателите да се издължат на работниците си от първа и втора категория труд, за да може от 2013 година да получават нормални суми от професионалните фондове. /БЛИЦ<br />