БСП е заложило на баланса в листите си на кандидатите за депутати по отношение на възрастта и в професионалната сфера. Единствено предимство имат мъжете в съотношение с жените - 62 на 38%.
<u>По възраст кандидатите от&nbsp;Коалиция БСП лява България са разпределени така:</u><br /> <br /> 20% - до 35 години<br /> 30% - от 35 до 45 години<br /> 28% - от 45 до 55 години<br /> 20% - от 55 до 65 години<br /> 2% - над 65 години<br /> <br /> <u>По професионална сфера:<br /> </u><br /> Икономисти &ndash; 30%<br /> Държавна и общинска администрация &ndash; 25%<br /> Просветни дейци &ndash; 15%<br /> Юристи &ndash; 10%<br /> Лекари &ndash; 7%<br /> Отбрана и сигурност &ndash; 3%<br /> Земеделие &ndash; 3%<br /> Други сфери &ndash; 7%<br />