Със заповед на министъра на отбраната Николай Цонев за изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната” е назначена Мери Филипова Саханджиева.
Досегашният изпълнителен-директор на Изпълнителна агенция „Социални дейности” Татяна Костадинова е освободена от длъжност.

Мери Саханджиева е завършила специалност „Мениджмънт и управление на туризма и отдиха” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”; специалност „Организация на туристическото обслужване” в Института по международен туризъм - гр. Варна и „Управление на туристическото обслужване” във Франция. Има десетгодишен професионален практически опит в областта на туризма, владее два езика. До момента тя заемаше поста заместник-изпълнителен директор в агенцията. /БЛИЦ