Започва 7-ата сесия на 44-ото Народно събрание. Сесията ще бъде открита от председателя на парламента Цвета Караянчева.
 
Съгласно правилника за организацията и дейността на Народното събрание тя ще започне с химна на Република България и този на Европейския съюз. По традиция парламентарно представените сили ще излязат с декларации за новия политически сезон.
 
Седмичната проектопрограма за работа на депутатите предвижда те да започнат работа с първото четене на промените в Наказателния кодекс, внесени от Искрен Веселинов и група народни представители. Текстовете на законопроекта касаят неизбежната отбрана. Измененията предвиждат да не се счита за превишаване на пределите на неизбежната отбрана, когато нападението е извършено чрез противозаконно влизане в жилище, когато е насочено срещу живота, здравето, половата неприкосновеност на отбраняващия се, когато е извършено от две или повече лица, от въоръжен човек или нощем.
 
На вниманието на депутатите се поставят и промените в Закона за държавната собственост на първо четене, внесени от ПГ на ГЕРБ. Законопроектът касае случаите на принудително отчуждаване на земеделски имоти или горски територии, собственост на едно физическо или юридическо лице с обща площ над 50 дка за изграждане на национален обект.
 
Идеята е да може да се предостави за такъв имот обезщетение, като ограниченията на закона за минималния размер на имотите да не се прилагат.
 
Депутатите ще се занимаят и с промените в Закона за пощенските услуги и с ратификацията на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз. Народните представители ще разгледат и ратификацията на Споразумението за Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа, подписано на 4 април 2018 г. в Анкара.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!