Депутатите, които няма да са част от 50-ия парламент, имат само още два работни дни. След промените в конституцията, техният мандат не приключва както досега с указа на президента, с който се насрочваше и датата на изборите. И макар все още да са народни представители, те не са длъжни да присъстват на заседанието на 19 юни.

„Според мен, не е необходимо. Ако не са си направили снимка за спомен, това е вече за тяхна сметка”, каза доц. Наталия Киселова.

„Клетвата е моментът, който прекратява на едните и формално поставя началото на работата на другите народни представители”, добави тя.

„Трябва да има избран председател, за да може да бъдат регистрирани групите в регистър и съответно президентът да ги покани на консултации”, каза още доц. Киселова.