Европейската комисия днес обяви общо 5 наказателни процедури срещу България - една от тях е нова, по другите 4 страната ни получава последно предупреждение, след което случаите може да бъдат внесени в Европейския съд.
България, заедно с още 11 страни, не е въвела напълно Директивата за трансграничното здравно обслужване и рискува дело в Европейския съд, ако не вземе мерки до два месеца. Тази директива определя правата на пациентите да се лекуват в други държави от Евросъюза и да искат възстановяване на разходите в своята страна.<br /> <br /> Последно предупреждение страната ни получава и заради замърсяването на въздуха с фини прахови частици, като според Еврокомисията поне от 2007-а година насам, практически на цялата територия на България, нивото им превишава допустимите норми. Това крие риск от астма, сърдечносъдови и онкологични заболявания.<br /> <br /> Друго мотивирано становище, което представлява предсъдебен етап на процедурата, е свързано с невъведената в националното ни законодателство Директива за потребителите, която предвижда по-прозрачни цени, забрана на допълнителните такси при плащане с кредитна карта и по-дълъг период, в който потребителите могат да се откажат от договор за покупка.<br /> <br /> Заради липсата на електронен обмен на информация с другите държави-членки в областта на рибарството днес на България беше издадено още едно последно предупреждение.<br /> <br /> Първо официално писмо пък е изпратено на властите у нас заради забавяне на общото управление на въздушното пространство, което има за цел да въведе по-ефективна и по-екологично чиста система на въздухоплаване в Европа.<br /> <br /> <br /> <br /> <br />