Министърът на вътрешните работи Михаил Миков коментира, че МВР носи своята отговорност за спрените евросредства по програма ФАР.
"Ние сме доста напред с усвояването на средствата. При нас са по-малко по ФАР и мисля, че 75% са контрактувани. От тях има няколко проекта, които са в Комисията за защита на конкуренцията, така че този процент може да падне. В момента работим за преразглеждане на тези проекти, за постигане на техните цели. Ние ще търсим преглед на задачите, които съществуват и осигуряване на финансиране от собствен ресурс. Не знам защо не се посяга и на средствата, които са по туининг проекти, защото там също могат да се отправят редица забележки", заяви Миков.
Директорът на НАПИ Иван Атанасов посочи, че е въпрос на национално решение как агенцията ще продължи работата си по пътните проекти, финансирани по ФАР, плащанията за които бяха окончателно спрени. Атанасов добави: "Ние  изпълняваме сериозно и в срок приетия план за действие по преструктурирането на агенцията, както и по подобряване на административния капацитет, процедурите и въобще цялостната ни работа, така че да можем да отговорим положително на всички тези критични бележки, които са били отправени в миналото и се надяваме на едно позитивно решение от страна на ЕК и Генерална дирекция Регионална политика във втората половина на януари.
Днес МВР и НАПИ се договориха при форсмажорни обстоятелства през предстоящия зимен сезон органите на “Пътната полиция” да осигуряват реда по републиканските пътища в координация с щаба на пътната агенция. Полицаите ще спират или пренасочват автомобилния поток в участъците, посочени от НАПИ, за времето, нужно на снегопочистващата техника да обработи пътя. Сътрудничеството ще е в резултат на подписаното споразумение днес между изпълнителния директор на НАПИ Иван Атанасов и министъра на вътрешните работи Михаил Миков за периода 1.12.2008 – 30.03.2009 г. /БЛИЦ