Депутатите ще могат да приемат закони само, ако са 121 души в зала. При съмнение за присъствието ще се прави присъствена проверка от председателя на НС, е записано във временния Правилник на парламента, предава trud.bg

Странни, дори малко скандални предложения на депутати от “Изправи се. Мутри вън!”, за малко да възкресят партийните номади, които в предишни парламенти можеха да минават от една парламентарна група в друга, и дори да си правят нова такава.

Идеите на Николай Хаджигенов, Мария Капон, Арман Бабикян и Валентина Василева-Филаделфевс срещнали лют отпор и в собствената им парламентарна група.

Партийното номадство беше една от най-критикуваните форми на “обръщане на палачинката”, когато депутати прелитаха от една група в друга, цепеха своята, а държавната субсидия ги следваше навсякъде.

Временната комисия по изработването на Правилника на НС не е приела ексцентричните хрумвания на “Мутрите”, става ясно от доклада є.

Промените са били предложени в глава Четвърта, касаеща парламентарните групи. В чл. 13, ал. 4 от ИСМВ са искали депутати от парламентарна група, преустановила съществуването си, да стават народни представители, нечленуващи в парламентарна група и да могат да бъдат приети за членове на друга парламентарна група, както и да образуват нова парламентарна група.

В член 15 са предложили депутат, който е напуснал или изключен от парламентарна група, да може да стане “народен представител, нечленуващ в парламентарна група и да заявява принадлежност и може да бъде приет за член на друга парламентарна група”.

“Мутрите” са предложили и промени в главата за парламентарните комисии, в чл. 23: “народни представители, прекратили членството си в парламентарната група, създават нова парламентарна група, получават квота на участие в постоянните комисии”. И това предложение за партийно номадство е било отрязано от членовете на комисията за новия Правилник на Народното събрание.