РИОСВ – Благоевград даде зелена светлина на гоцеделчевското с. Господинци да си построи джамия.


Въпреки че теренът от 1267 кв.м, върху който трябва да се издигне джамията със застроена площ от 250 кв.м, е в границите на защитена зона „Места“ /за опазване на дивите птици/ и на защитена зона „Река Места“ /за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна/, вр.и.д. директор на инспекцията Снежина Кръстев-Якимова прецени, че строителството няма да даде негативни отражения върху животинския и растителен свят, и разреши строителството, пише струма.бг.

Междувременно фирмата на братята Кадри и Сухат Мехрем от с. Буково за няколко дни успя да подравни терена и селският кмет Ахмед Ходжов излезе с пространно обръщение към съселяните си всеки да помогне с каквото може – пари, труд или по друг начин, за да изпълни селото голямата си мечта за истински молитвен дом.

„Първоначално в селото е имало малка джамия, а местен жител с 5 дъщери си обещал, че ако му се роди момче, ще направи нова – разказа кметът. – Шестото му дете действително било момче и човекът съборил старата джамия, за да започне строежа на нова. С идването на комунистическия режим обаче строежът спрял и мюсюлманите били принудени да се молят по домовете си.

В първите дни на демокрацията те събрали пари и купили една къща, която превърнали в молитвен дом, но и до момента Господинци е едно от малкото села с мюсюлманско население в областта, което си няма истинска джамия”.

Възложител на инвестиционното намерение за строежа в с. Господинци е Мюсюлманското изповедание, което дава надежда на местните, че то също ще се ангажира финансово, защото седалището на Районното мюфтийство е в Гоце Делчев, а новият районен мюфтия Осман Кутрев е от съседната община Гърмен.