Икономиките на 19-те страни-членки споделящи общата европейска валута трябва да се сближат още повече, или ще пострадат от повтарящи се кризи. Това се казва в доклад за редовната оценка на Международния валутен фонд (МВФ) за зоната на единната валута, предаде Reuters.
Това виждане беше представено в редовна оценка на икономиката на 19-те държави споделящи еврото, на среща на финансовите министри от еврозоната в четвъртък. 

„От части поради продължаващи пропуски в конкурентноспособността, конвергенцията в реален доход на глава от населението така и не настъпва сред 12-те първоначално приели еврото държави“, посочват от МВФ.