Гръцкият парламент прие спешно законопроект, който определя условията, позволяващи да се пристъпи към опрощаването на 107 милиарда евро от дълга, държан от частните кредитори на страната.
Законът ще позволи започването на операция по преструктурирането на гръцкия дълг. Тя е безпрецедентна в историята на финансите и целта й е намаляването на държавния дълг до 120% от БВП до 2020 г. спрямо над 160% в момента.<br /> <br /> В дебатите, предшестващи гласуването, финансовият министър Евангелос Венизелос призова &ldquo;да покажем единство, последователност и сплотеност, защото това е единственият начин за възвръщане на нашата гордост и доверието на пазарите&rdquo;. <br /> <br /> &ldquo;Официалното начало на предложението за обмен трябва да бъде поставено веднага, за да се спазят кратките срокове и падежът на облигациите през март&rdquo;, заяви Венизелос. <br /> <br />