През следващото десетилетие Амазонските тропически гори ще започнат да изхвърлят в атмосферата повече въглероден диоксид, отколкото поглъщат. 

Резултатите от научното изследване са публикувани в списание Nature. 

Авторите на изследването твърдят, че когато дърветата загиват, те започват да отделят повече въглероден диоксид. Това е естествен процес, но той ще доведе до катастрофални последствия заради климатичните промени, а също и заради пожарите, изсичането на горите и увеличаването емисиите на парниковите газове в атмосферата. 

В края на краищата, тропиците няма да могат да се справят с толкова голямо количество парникови газове. 

Само преди 30 години горите в Амазония "преработваха" около 17% от въпросните газове, дело на човешката дейност. 

Но към 2010 година площта на Амазония е намаляла с 19%, заедно с това количеството вредни емисии се е увеличило с 46%. 

В крайна сметка горите на Амазония в момента поглъщат само 6% от парниковите газове, произвеждани от човека. 

Според журналистите на изданието The Guardian, през изминалите 20 години Амазония не е "допогълнала" толкова парникови газове, колкото произвеждат Франция, Великобритания, Германия и Канада за 10 години. 

В своето изследване учените отбелязват, че африканските гори ги чака същата съдба, но с няколко години по-късно.

Оказва се, че африканските тропици, засега по неясна причина ,са по-малко изложени на интензивните суши, отколкото горите в Амазония.