Доц. д-р Калоян Стойчев, д.м., е началник на Втора психиатрична клиника на Университетската болница в Плевен и преподавател в Катедрата по психиатрия на Плевенския медицински университет.

През 2010 г. успешно защитава дисертационен труд на тема “Коморбидни тревожни и афективни разстройства при пациенти с вредна употреба на алкохол и с алкохолна зависимост”, за което му присъждат научната степен доктор.

Разговаряме с доц. Стойчев за проблемите на зависимите на работна среща на психиатри по въпросите на коморбидните състояния, която се състоя на 20 февруари в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА). 

- Доц. Стойчев, какви пациенти лекувате основно в практиката си?

- Клиниката, която ръководя, приема пациенти с тревожни, афективни и други психични разстройства, със или без придружаваща зависимост към алкохол, по-рядко към други психоактивни вещества.

Цялото интервю, четете в zdrave.to