Доц. Лилия Демиревска, д.м., завършва висше образование в Медицински университет - София. От 2018 г. е доцент в Клиниката по кардиология към ВМА - София.

Има придобити специалности по вътрешни болести и кардиология. Сертифицирана е по ехокардиография - базово и експертно ниво.

Член е на Българското дружество по кардиология, на Българското дружество по ехокардиография, на Европейското дружество по кардиология, на Европейското дружество по сърдечносъдова образна диагностика, на Управителния съвет на Българската сърдечна и съдова асоциация, член е на Академичния съвет на ВМА, София.


5 често игнорирани симптоми на хипертония

Има публикации в повече от 100 български и международни издания. Участия в български и международни конгреси.

Професионалните й интереси са насочени в областта на сърдечна недостатъчност, артериална хипертония, ехокардиография, периоперативна оценка и подготовка при несърдечна хирургия и трансплантационна хирургия.

Как се лекува хипертонията според възрастта четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.