Доста често хората оцеляват, след като са ударени от мълния. Някои хора успяват да живеят щастлив живот. Но колко силно това събитие се отразява на здравето им?
9 от 10 души оцеляват при мълния.

Но какъв е животът им след подобно събитие?

Отговорът но въпроса и описание на живота им вижте в zdrave.to.