Човешкият микробиом е общност от микроорганизми - бактерии, археи, гъбички, вируси, съществуващи в симбиоза с човека. Доктор Олга Шупо посочва как се отразява повтарящото се използване на антибиотици.

Според специалиста приемът на антибиотици причинява редица проблеми, които засягат нормалното функциониране на организма. 

В zdrave.to ще ви запознаем с тях