Наложително ли е направление, което не е използвано по една или друга причина, да бъде върнато на личния лекар? Ако не се върне, какво произтича от това? Ощетява ли се по този начин НЗОК или може да се злоупотреби с вече издаденото направление?

Павел Стефанов, гр. Видин

Отговорът от нашите специалисти, четете в zdrave.to